Como se fala "kényelmesen" em inglês

HU

"kényelmesen" em inglês

HU kényelmesen
volume_up
{advérbio}

kényelmesen (também: lassan, nyugodtan, megfontoltan, ráérősen)
Miss Marple befejezte a reggelijét, és kényelmesen, ráérősen felkelt.
Miss Marple finished her breakfast, and got up in a pleasant leisurely fashion.
A génjei azt súgnák neki, hogy szép kényelmesen teremhet, mert van öt hónapja a teljes érésig.
Its genes would be telling it to grow at a leisurely rate, sufficient only to bring it to maturity in five months.
Amikor fél három után néhány perccel a desszertet is elfogyasztották, Harkin bíró nyomában kényelmesen visszaballagtak a törvényszékre.
When they finished dessert a few minutes after two-thirty, they followed Judge Harkin, at a leisurely pace, back to the courtroom.
A többiek kényelmesen ügetve követték őket.
The others followed at an easy pace.
kényelmesen (também: meghitten)
volume_up
cozily {adv.}
kényelmesen (também: biztosan)
volume_up
snugly {adv.}
A karabély fel volt húzva; s övében kényelmesen megbújt egy éles töltény.
Now the rifle was cocked, with a live cartridge snugly home.
kényelmesen (também: nem az összes vitorlákkal)
Elminster magához vett egy szendvicset, és kényelmesen hátradőlt a székében.
Elminster reclined at ease in his chair, sandwich in hand.
Amikor visszatért, Tamurello kényelmesen elterpeszkedve ült a padon.
He returned to find Tamurello sitting at his ease on the bench.
A báró hanyagul hátradőlt, lábát kényelmesen keresztbe tette.
The baron leaned back in his seat. at cross-legged ease.

Exemplos de uso para "kényelmesen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianEgyszerűen csak szeretnének kényelmesen hátradőlni, tudván, hogy a jog egyszerű.
They just want to feel comfortable and to know that there is simplicity in the law.
HungarianMaclean gyalog jóval kevésbé érezte kényelmesen magát, mintha lóháton lett volna.
Maclean was less comfortable on his feet than he would have been on horseback.
HungarianMár télen elkezdte gyűjteni a takarókat és párnákat, hogy kényelmesen alhassanak.
She had spent the winter collecting old blankets and pillows for them to sleep on.
HungarianMinthogy Dél-Kensingtonban lakott, kényelmesen be tudott járni dolgozni metróval.
As he lived in South Kensington, it suited him to come to work on the Underground.
HungarianHasában, amelyre még kényelmesen rá tudott feküdni, újból mocorgott a dolog.
Inside her, in the belly that she could still sleep on, the thing stirred again.
HungarianAzért jött, hogy megbizonyosodjon, hogy az adófizetők pénze kényelmesen tart?
Have you come back to ensure the taxpayers' dollars are keeping me comfortable?
HungarianElőször kényelmesen, majd gyorsabban, még gyorsabban rohant a gép a kifutópályán.
Mincingly at first, then faster - faster still - they were rushing along the ground.
HungarianKésőbb, amikor kényelmesen hátradőlt egy bérkocsi hátsó ülésén, előhúzta a tárcát.
Later, when he was comfortably settled in the back of a cab, he drew the wallet out.
HungarianTeljes hosszában elnyúlt rajta, kezét kényelmesen összekulcsolta a tarkóján.
He stretched full length with his hands clasped comfortably behind his head.
Hungarian- Brent összekulcsolta az ujjait, a karját pedig kényelmesen elhelyezte a szék karfáján.
Brent interlaced his fingers and let his arms rest on the chair's wide armrests.
HungarianMindannyian láttuk, Talen intette le Kalten, és kényelmesen hátradőlt a székében.
We've all seen him, Talen,' Kalten said, sprawling deeper into his chair.
HungarianA postás ugyan nem jött, de legalább lehetett kényelmesen pihenni egy kicsit.
The mailman hadn't come, but at least now he was able to rest comfortably.
HungarianA kislány kényelmesen elhelyezkedett, és az abbéra függesztette hatalmas, sötét szemét.
The little girl nestled down and regarded the abbot with her large dark eyes.
HungarianHárman állást készítettek, hogy kényelmesen elérjék a fal tetejét is.
I was pointing here and there, giving instructions that no one seemed to hear.
HungarianKényelmesen hátradőlt a katapult ülésben, és elégedetten vigyorgott.
He was sitting back casually in his ejection seat, a contented smile on his face.
HungarianÖsszesen nyolc órába telt, és közben kényelmesen írhattam a naplómat.
It was only an eight-hour trip, and I was able to write in my diary the entire way.
HungarianRajongok a családomért, nekik élek, egyszerűen, kényelmesen, virágokat nevelgetve.
I live simply, with leisure, with growing of roses, and my family to whom I am much devoted.
HungarianAzt követően visszahozod ide, Swer Smodba, és itt kényelmesen kikérdezhetjük.
You can then bring him back to Swer Smod, where our inquiries can be made at leisure.”
HungarianKényelmesen hazasétáltunk azzal a jóleső tudattal, hogy számunkra vége a munkanapnak.
We walked to the house, both of us relieved that the workday was over.
HungarianMost, hogy ilyen kényelmesen vagyunk, miért nem olvasod fel nekünk a történetet?
Now that we're all comfortable, why don't you read us your story?