Como se fala "ismerős" em inglês

HU

"ismerős" em inglês

HU

ismerős {substantivo}

volume_up
ismerős (também: ismeretség, tudás)
Se nem barát, se nem ismerős, nem is Camber vagy a felesége, hanem egy vadidegen.
Not a friend, not an acquaintance, not Camber or his wife, but a total stranger?
No, this pain was an old acquaintance.
A legtöbb esetben az elkövető a nő férje, párja vagy egy ismerős.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.

Exemplos de uso para "ismerős" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianVolt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
Keepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
HungarianÉs biztos vagyok benne, hogy ez mindenkinek ismerős, és látjuk ezt megtörténni.
And I'm sure that it's something that we all recognize, and we see that it happens.
HungarianElment Laeral mellett, majd az ismerős mosollyal az arcán a kőtrón felé indult.
He strode past Laeral to the stone seat, wearing that easy grin Laeral knew so well.
Hungarianismerős alakra lettem figyelmes, egy szakadék peremén állt, és lenézett épp.
But the clothes were not right-I had seen that face before, above some uniform.
HungarianAztán újabb lista következett, s ebben bizony már ismerős neveket is hallott.
Then more lists, and in hearing the second list, he began to recognize names.
Hungariankérdezte az egyik katona, aki nem volt ismerős a palotában.
Who's this old gentleman? asked one of the soldiers who was new at the Palace.
HungarianA vastagsága több tucat méter volt, a felszínén ismerős növények burjánzottak.
(We do have records stretching that far back, for about a million planets.)
HungarianHa még egyszer így rám telefonál egy régi ismerős, soha többé nem hallja a hangom.
One more phone call from old friends and you'll never hear my voice again.
HungarianIsmerős volt az arcod, de pár másodpercig nem tudtalak hova tenni mondta Corrigan.
Thought I knew you, but couldn't place you for the moment, said Corrigan.
HungarianFelhívtam egy ismerős manust, aki egy ingatlan-nyilvántartó társaságnál dolgozott.
I called up a man I knew who worked on the Lot Books of a title company.
HungarianLátom, ismerős a név, Mrs. Beaumont tette hozzá észrevehető irónia nélkül.
'I see you know the name, Mrs Beaumont,' he added without noticeable irony.
HungarianHa kísértet volnék, az ismerős helyeken akarnék maradni, nem tébolyogni a vakvilágban.
If I was a ghost I'd want to stay in the places I knew, not wander along and get lost.
HungarianIsmerős dörömbölést és rekedt kiáltozást hallott távolról, bizonytalanul.
There was a pounding noise, one be knew well, and hoarse shouts, faint with distance.
HungarianNem, egyszerűen nem lehetett elviselni ezeknek a meghitten ismerős szótagoknak a csengését!
I could scarcely bear the sound of the syllables, the complete familiarity of it.
HungarianS míg ő még mindig csak sejdítette, miért ismerős neki a fiú, meghallotta rekedt kiáltását.
Still only half aware of why she seemed to know him, she heard his hoarse cry.
HungarianA nő jó tíz percig böngészte a papírokat és négy ismerős nevet talált.
She spent ten minutes scanning names and found four additional people who she knew.
HungarianEgyütt sétáltunk egy folyosón nem itt, de mégis egy ismerős helyen.
She and I were walking down a hallway together-not here but in a place I knew.
Hungarian- Egy ismerős görög pap előtt kössenek házasságot az én jelenlétemben."
'Only if I see her married in my presence by a Greek priest whom I know.'
HungarianAzzal a biztonsággal haladt, amely a vak embert az ismerős közegben vezeti.
After locking the door, he undressed without glancing in the mirror.
HungarianÁtlapozta a felső fiókban lévő aktákat, és ismerős nevekre bukkant.
He thumbed through the files in the top drawer, and the names jumped at him.