Como se fala "ifjúsági" em inglês

HU

"ifjúsági" em inglês

HU ifjúsági
volume_up
{adjetivo}

ifjúsági (também: alárendelt, ifjabb, fiatalabb, alsóbb fokú)
volume_up
junior {adj.}
Remélem ez fontos, Charlie, Ifjúsági énekkari próbám van 20 perc múlva.
I hope this is important, Charlie, I've got Junior choir practice in twenty minutes.
ifjúsági (também: éretlen, gyerekes, fiatal, fiatalkori)
Becsapják a bíróságot, és megsértik Tennessee állam ifjúsági törvényét.
They're abusing this court and the juvenile laws of the state of Tennessee.
Tennessee állam ifjúsági törvénye értelmében keresetet lehet benyújtani a bírósághoz, a fiatalkorú törvénysértésére hivatkozva.
Under the Tennessee Youth Code, a petition can be filed with the Juvenile Court alleging certain misconduct by the child.

Exemplos de uso para "ifjúsági" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Hungarian(Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának rövid hangversenye, vezényel Pavel Kotla)
(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
HungarianTavaly novemberben az ifjúsági munkanélküliség uniós szinten elérte a 21%-ot.
In November last year, unemployment among young people reached 21% across the EU.
HungarianEzeknek az aggályoknak bármilyen európai ifjúsági stratégiában szerepelniük kell.
These are concerns that must be present in any European strategy for youth.
HungarianA szociális és ifjúsági ügyek rendszerint nagyon jól kezelhetők a tagállamok szintjén.
As a rule, social and youth affairs can be handled very well by Member States.
HungarianAmikor végre megrohanták az ifjúsági központot, a banditáknak hűlt helyét találták.
When they finally burst into the Student Center the raiders were long gone.
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Aktív állampolgárság > Ahol elmondhatod véleményed
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
HungarianA lényeges célkitűzés az, hogy az ifjúsági szervezetek részt vegyenek benne.
The important prevailing aim is that youth organisations should take part.
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Utazás Európában > Ifjúsági információs szolgáltatások
European Youth Portal > Travelling Europe > Youth information services
HungarianEzért támogatni kell az Európai Ifjúsági Garancia kezdeményezésre tett javaslatot.
Therefore, the proposal for the European Youth Guarantee initiative should be recommended.
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Aktív állampolgárság > Strukturált párbeszéd
European Youth Portal > Active citizenship > Structured Dialogue
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Utazás Európában > Gyakorlati információk
European Youth Portal > Travelling Europe > Practical information
HungarianAz az érzése, hogy egy kalandos ifjúsági regény lapjai között él, egy csapásra semmivé lett.
His sense of living between the pages of a boy's adventure story had quite departed.
HungarianÜdvözlöm, hogy az idén először kiosztásra kerültek az ifjúsági Károly-díjak is.
I also welcome the fact that Charlemagne Youth Prizes were awarded this year for the first time.
HungarianMert ha nem is tért vissza az ifjúsági regények birodalmába, azért nem is járt messze tőle.
It wasn't exactly a return to the land of boys' books, but it was close.
HungarianTegye hozzá, hogy Thorn urat kineveztem az ENSZ Ifjúsági Tanácsa vezetőjének.
Add to that that I've also appointed Mr. Thorn as president of the United Nations Youth Council.
HungarianAzonban Svájc már régóta érdeklődést mutat oktatási és ifjúsági programjaink iránt.
However, Switzerland has, for a long time, shown interest in our education and youth programmes.
HungarianKiadja az Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Felelős kiadó: dr. Petrus György
End of The Project Gutenberg Etext of The Adventures of Sherlock Holmes
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Aktív állampolgárság > Önálló projekt
European Youth Portal > Active citizenship > Run your own project
HungarianEurópai Ifjúsági Portál > Jogaid > Te is más vagy, te sem vagy más
European Youth Portal > Your rights > All different, all equal
HungarianTalán szálloda lesz belőle, vagy valamilyen intézmény, esetleg ifjúsági otthon?
Would it be turned into an hotel, or an institute, or perhaps one of those hostels for young people?