Como se fala "hozzájut" em inglês

HU

"hozzájut" em inglês

HU hozzájut
volume_up
{verbo}

hozzájut (também: kap, érvényben van, elér, megkap)
(DE) Tisztelt elnök úr, kérem rekessze be az ülést két percre, amíg mindegyik képviselő hozzájut a szavazókártyához.
(DE) Mr President, I request that the sitting be adjourned for two minutes until all the Members have obtained their voting cards.
hozzájut (também: megszerez, eltávolít, kivált, elvisz)

Exemplos de uso para "hozzájut" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianA legtöbb, amit remélhet, hogy hozzájut egy számítógéphez, és rögzítheti, amit talált.
The best she could do was get computer equipment and record her findings.
HungarianKivéve, ha hozzájut némi pénzhez mutatott rá Dolmant , vagy meghal még néhány pátriárka.
Unless he can get his hands on some money,' Dolmant said, 'or unless more Patriarchs happen to die.
HungarianEgyetlen kormány sem engedheti meg magának, hogy több pénzt költsön el, mint amennyihez adóbevételek formájában hozzájut.
No government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
Hungarian"Miért panaszkodna azért, hogy hozzájut egy ingyen papírhoz?"
"Why would you complain about getting free paper?"
HungarianA szirti rémnek kedvence a róka, ha hozzájut.
Cliff-ghasts were fond of fox, when they could get it.
HungarianValami kívülálló kis csoport véletlenül hozzájut bizonyos adatokhoz, és úgy dönt, hogy elhiszi!
It is the worst nuisance imaginable-some small group of people from outside, who happened upon certain information and chose to believe it.
HungarianMost úgy vélte, hogy eléri, és azok a dolgok, amelyeket hiányolni fog, jóval kevésbé értékesek, mint azok, amelyekhez hozzájut majd.
Now he thought that it would, and the things he'd miss were ultimately of far less value than the things he'd get.
Hungarian(DE) Tisztelt elnök úr, kérem rekessze be az ülést két percre, amíg mindegyik képviselő hozzájut a szavazókártyához.
(DE) Mr President, I request that the sitting be adjourned for two minutes until all the Members have obtained their voting cards.
HungarianNos, ha a mi emberünk még hozzájut egyetlen istenverte filmkazettához kezdte az operációs igazgatóhelyettes , magunk is dolgozhatunk rajta.
Well, if our man can get another goddamned film cassette, the Deputy Director for Operations said, we can get to work on it ourselves.
Hungarian- Ha Michael végre hozzájut egy babához, olyan anyával, aki engedi, hogy szeresse a gyerekét, akkor idővel talán sikerül megbocsátania mindent.
If he comes out of this with a child of his own, and a mother who'll let him love it, well, maybe he'll find a way to forgive everything as the years pass.
HungarianMister Dillon is megette a szokásos nagy lavór Gravy Trainjét, azután ott lebzselt a konyhában, hátha hozzájut még egy kis körömfaladékhoz, azaz ő is visszatért a hétköznapokba.
Mister Dilloii had eaten his usual big bowl of Gravy Train and then hung out in the kitchen, trolling for scraps, so he was back to normal.
HungarianVagyis az a stratégiája, hogy a világ tudatába ismét belopja a terrorista fenyegetést és így hozzájut a sydneyi megbízáshoz, váratlan fordulatot vett.
And so, his strategy to raise the world's consciousness of the terrorist threat, and so help himself get the Melbourne job, might have gone an unplanned step further.
HungarianEzekből a hitelek azonban sokkal több társaságnak lehetnek előnyösek, a pénzkölcsönző rendszer pedig - amint hozzájut a pénzhez - elméletileg határozatlan ideig működhet.
However, many more companies can benefit from these loans, and the money lending system, once supplied with money, should theoretically work indefinitely.