Como se fala "hogyne" em inglês

HU

"hogyne" em inglês

volume_up
hogyne! {interj.}

HU hogyne
volume_up
{advérbio}

Hogyne bólogatott Belbo , csak az a kérdés, hogy a szaracénok vajon melyik oldalon állnak.
Well, the police are definitely Teutonic, I observed, which would make us the hordes of Aleksandr Nevski.

Exemplos de uso para "hogyne" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianHogyne ismernéd, mikor tulajdon kezeddel készítetted a gonosz erők ama eszközeit?
Why should you not know, who made those powers of evil with your own hands?
HungarianHogyne volna felelte Belbo , elméletileg kétezer adatot lehet beletáplálni.
Of course there is, Belbo said, and in theory you could have up to two thousand entries.
HungarianHogyne mondta Turján nevetve, és elindultak vissza Pandelume házához.
Indeed, said Turjan, laughing, as they started back to the house of Pandelume.
HungarianMáris "maximandátuma” van, hogyne fogadhatna el hát egy miniszerződést.
He already has a 'maxi-mandate' and, therefore, he may accept a mini-Treaty.
HungarianHOGYNE ISMERNÉD AZOKAT A FEGYVERÉKET, TE,KI MAGAD VAGY AZ ELÁTKOZOTT RHIANNON?
Why should you not know—you who are the Cursed One, Rhiannon!
HungarianHogyne, másnapra még nem kötelezte el magát, s e meghívást örömmel elfogadja.
Yes, he had no engagement at all for to-morrow; and her invitation was accepted with alacrity.
HungarianHogyne tettem volna meg egy ilyen nagy jelentőségű esemény miatt felelte a japán nagyiparos.
For an event of this importance, the Japanese industrialist replied, how could I not?
HungarianHogyne ismernéd épp te, aki oly sokáig lapultál a sírbolt sötétjében?
Why should you not know, who have brooded there so long in the darkness?
Hungarian- Hát hogyne - szólt Bill mentegetőzve -, nagy ez a kert, nem könnyű bejárni.
Of course, said Bill apologetically, it isn't a very big garden.
HungarianHogyne, hogyne, készített végrendeletet a megboldogult Mrs. Adele Fortescue megbízásából.
V Yes, he said, he had made a will for the late Mrs. Adele Fortescue.
HungarianHogyne felelte a kísértet , úgy hívták, hogy Bubucka... jaj de szerettem...
Yes, said the ghost, his name was Sandling...oh, I loved him...
HungarianMár hogyne ismerném hiszen majd nyolc évig a feleségem volt.
Not know what she's like when I've been married to her for over eight years?
HungarianHogyne vette volna észre, még az alagsori gyenge világításban is?
How could he have missed him, even in the basement light's feeble glow?
Hungarian- Hát hogyne - tódította Irene, és ringatta, simogatta tovább.
Of course you do, Irene said, continuing to rock her and stroke her hair.
HungarianMár hogyne mondtam volna, hiszen azt akartam, hogy ne utazz el!
Naturally I said that, I didn't want you to buy a ticket offplanet.''
HungarianHogyne, Andy, és roppant hálás vagyok érte őfelségének, de mifelénk ez nem módi, ugye megérti?
Fine, and I thanked Her Majesty for it, but we don't do that sort of thing where I live, okay?
HungarianHogy kivágja a szemem is, hogyne találjak vissza a pokolból.
He was going to cut out my eyes, too, so I wouldn't be able to find my way back from hell.
HungarianÓ, hogyne mondta Pennyfather kanonok, noha valójában nem volt egészen bizonyos benne, ismeri -e vagy sem.
Oh yes, said Canon Pennyfather, really slightly uncertain as to whether he did or not.
HungarianHogyne, bizonyára mondtam csak úgy mellékesen, és megpróbáltam füstkarikákat fújni, de nem sikerült.
Quiet, probably, I said without meaning, and tried to blow a smoke ring, but didn't make it.
Hungarian- Ég a gyomrom, úgyhogy ez a való élet, hát hogyne - mondta Bobby.
I've got heartburn, so it's real life, all right, Bobby said.