Como se fala "hivatás" em inglês

HU

"hivatás" em inglês

HU hivatás
volume_up
{substantivo}

hivatás (também: foglalkozás, mesterség, szakma, hitvallás)
A tanítás régebben tiszteletreméltó és nagyra értékelt hivatás volt.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
Számomra ez a legfontosabb hivatás a világon.
To me, it's the most important profession in the world.
It was a noble enough profession, Wise thought.
hivatás (também: elhivatottság, hivatásérzet)
volume_up
call {subst.} (vocation)
George-ot nem fűtötte égető vágy semmiféle más hivatás iránt, így beleegyezett.
George, who felt no burning call to do anything else, was willing.
Tiszteletre méltó hivatás, amit az etikáról írt többezernyi oldal alapján kell végezni.
It's an honorable calling, governed by pages of written ethics.
Hittem abban, hogy nincs a demokráciában magasabb rendű hivatás, mint egy életet eltölteni kormányszolgálatban.
I believed that there could be no higher calling in a democracy than to a lifetime in government.
hivatás (também: hajlam, látogatás, hívás, kiáltás)
volume_up
calling {subst.}
Tiszteletre méltó hivatás, amit az etikáról írt többezernyi oldal alapján kell végezni.
It's an honorable calling, governed by pages of written ethics.
Hittem abban, hogy nincs a demokráciában magasabb rendű hivatás, mint egy életet eltölteni kormányszolgálatban.
I believed that there could be no higher calling in a democracy than to a lifetime in government.
And SWAT's a calling.
volume_up
career {subst.}
hivatás
volume_up
metier {subst.}
hivatás (também: szakma)
volume_up
métier {subst.}
hivatás (também: tehetség, elhivatottság)
volume_up
vocation {subst.}
A halászaim számára a halászat több, mint pusztán egy állás: ez egy életmód, hagyomány, sőt, hivatás.
For my fishermen, fishing is more than a job, it is a way of life, a tradition, even a vocation.
Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.
I press towards the mark, to the prize of the supernal vocation of God in Christ Jesus.

Exemplos de uso para "hivatás" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Hungarian- Mágusnak lenni magányos hivatás - szólt ismét Myrjala nagyvonalúan. - és ezért kell így lenni.
Being a mage is a lonely thing, Myrjala said gently, and this is why.
HungarianHát nem különös, hogy az öles tudománya milyen gyakran fordítja a szerzetesi hivatás felé a harcosokat?
Isn't it strange how the power to kill often makes a warrior monastic?
HungarianA családok esetében konkrét tettekre, valamint a hivatás és a családi élet megfelelőbb összehangolására van szükség.
Families require concrete deeds and better coordination of work and family life.
HungarianNem is rossz hivatás egy hadirokkantnak, he?
How is that for a full-time job for a wounded vet?
HungarianIlyen volt ez a hivatás: a sok gyakorlás segíthetett növelni az esélyeidet, de mindenre nem jelenthetett garanciát.
You trained to skew the odds your way, but you could never quite turn them all the way in the direction you wished.
HungarianÚgyszintén nem elég csak propagandát csapni olyan kérdések körül, mint a családi élet és a hivatás közötti egészségesebb egyensúly.
Nor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.
Hungarian-A fodrászkodás egy tiszteletreméltó hivatás.
HungarianA családi élet és a hivatás megfelelőbb összehangolása előmozdítja a családok jólétét, a foglalkoztatást és a gazdasági fejlődést.
Better coordination of family and professional life promotes the well-being of families, employment and economic development.
HungarianEgyfelől az apákat fel kell venni a hivatás és a családi élet egyensúlyának javítását célzó stratégiai keretrendszerbe.
On the one hand, it is necessary to include fathers in the framework strategy to improve the balance between professional and family life.
HungarianA békefenntartás az egyik legnemesebb hivatás, és tragikus, amikor békefenntartó veszti életét, miközben mások életét védi.
Peacekeeping is one of the noblest professions and it is tragic when a peacekeeper loses his or her life whilst protecting the lives of others.
HungarianTámogatnunk és bátorítanunk kell a nőket az anyaság és a hivatás jobb összeegyeztetésében, nem pedig megtorpedóznunk lehetőségeit a munkakeresésben.
We need to support and encourage women to better reconcile maternity and work, not scupper their chances of finding a job.
HungarianAz időskorúak foglalkoztathatósága a munkavállalói önállóságtól és az egyéni választástól, valamint a családi élet és a hivatás jobb egyensúlyától is függ.
Older people's employability also depends on autonomy and individual choice for workers and a better work-life balance.
HungarianÉs valóban, az irányelv módosításáról folytatott mai vitánk tulajdonképpen megteremti az alapot ahhoz, hogy megtaláljuk ezt az egyensúlyt a hivatás és a magánélet között.
Indeed, our discussion today about amending the directive will actually provide a basis for achieving this work-life balance.
HungarianMint Önök előtt is ismeretes, a hivatás, a családi és a magánélet összeegyeztetésének feladata a Bizottság esélyegyenlőségi tervének egyik prioritását képezi.
As you know, the task of harmonising working, family, and private life is one of the priorities of the Commission's gender equality plan.
HungarianHa felvette a játékvezetői mezét, kezdjük meg az egyeztetést, hogy a hivatás és a családi élet összeegyeztetése valóra váljon, a szociális Európa elképzelésével együtt.
Once it has its referee's shirt on, let us go to conciliation, so that reconciling work and family life can become a reality, together with the social Europe.