HU

hány {verbo}

volume_up
1. geral
hány (também: okádik, rókázik)
volume_up
to barf {v.} [Ing. Amer.] [coloq.]
Látta, hogy Old Kenthik a rózsabokrok tövében hány.
And she saw Old Kenthik being sick under the rose bushes.
- Vajon hány kastély és palota tulajdonosa hiszi azt Faerűn-szerte, hogy a tulajdona biztonságos, miközben ilyen könnyedén be lehet hatolni?
How many palaces, vaults, and castles across Faerun, which their owners think are secure, he asked, looking sick, can be breached so readily?
hány
A vendégek felváltva jártak ki a vomitoriumba, ahol kiöklendezték az első öt vagy hány fogást, hogy helyet csináljanak a többinek.
The guests would go off to the vomitorium of the house to heave up the first five courses of the meal so that they could then swallow the others.
hány (também: kihány, kiokád, okád)
He's in the john puking since he saw it.
to throw her cap over the windmills
to throw sth in sb's teeth
At 4 AM Julio threw up on the road.
Megmondtam neki, hogy azonnal vigye orvoshoz, ha magasabb lesz a láza, vagy ismét hány.
I told him to get the baby to a doctor if the fever gets worse or the vomiting persists.
Csak annyit kell tennie az embernek, hogy legyömöszöli a torkán az üzleti menedzsere tanácsait, és akkor egy hétig vért hány.
All you have to do is stick your business manager's advice down your throat and you're vomiting blood for a week.
2. coloquial

Exemplos de uso para "hány" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAdja meg, hogy egy szó hány karakterrel lehet kevesebb a keresett kifejezésnél.
Enter the number of characters by which a word can be shorter than the search term.
HungarianAz utánzás különbségeiről, s hogy hány van és milyenek, elég ennyit elmondanom.
They add also that the Dorian word for 'doing' is dran, and the Athenian, prattein.
HungarianMindegyikükről tudta, hol lakik, vannak-e gyerekei és unokái, s ha igen, hány.
He knew where each lived and the number of children and grandchildren, if any.
HungarianBiztosítottak indítanak pert a társaság ellen, s beláthatatlan, hány per indul még.
Policyholder suits are being filed around the country, and many more are expected.
HungarianVan jogunk tudni azt, hogy hány nőnemű magzatot vetetnek el, mielőtt megszületnének?
Do we not have the right to know how women are being aborted before they are born?
HungarianEgy pillanatra tényleg nem tudtam, hány éves is vagyok, ha egyszer nem harminchét.
Seemed like for that one second I didn't know how old I was if I wasn't thirty-seven.
HungarianA vasúti sínek között találtunk rá, sok-sok férfi erőszakolta meg, nem is tudom, hány.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
HungarianAdja meg, hány sorra vagy oszlopra szeretné felosztani a kijelölt cellákat.
Enter the number of rows or columns that you want to split the selected cell(s) into.
HungarianMegadja, hogy hány sorból álljon legalább az oldaltörés után elhelyezkedő bekezdés.
Specifies the minimum number of lines in a paragraph in the first page after the break.
HungarianMegadja, hogy hány sorból álljon legalább az oldaltörés előtt elhelyezkedő bekezdés.
Specifies the minimum number of lines in a paragraph before a page break.
HungarianMicsoda szörnyű teremtés vagyok mondtam magamban , hány szegény embert tettem nyomorulttá!
'Dreadful creature that I am,' said I, 'how may poor people have I made miserable?
HungarianÉs mondd, Alec, arról a kis kirándulásunkról a hegyen, júliusban, hány embernek beszéltél?
many people have you told about me and a little trip up the mountain back in July?
HungarianMeghatározza, hogy a program hány percenként hajtson végre automatikus mentést.
Specifies the time interval in minutes for the automatic save option.
HungarianA tavaszi vetés hány százaléka károsodott? kérdezte Visnyajev hidegen.
And how much of the spring planting has been affected? asked Vishnayev coldly.
HungarianTruman majdnem mondott valami szellemeset arról, hogy hány óra van, de meggondolta magát.
He almost said something smart about the hour of the day, but thought better of it.
HungarianMeg tudod-e mondani, hogy hozzávetőleg hány szemcse lehet a tengerpart homokjában?"
Can you give me a rough calculation, Memnoch, of the number of grains of sand in the sea?'
HungarianS gondolatban hozzátette: Most meg fogja kérdezni, hány éves vagyok, s voltam-e háborúban.
He thought to himself: He'll ask me now if I was old enough to be in the War.
HungarianHa a szokásos módon használták volna, hány embernek a halálát is okozhatná ötvenmillió?
Used in the designed manner, it would make possible the deaths of—fifty million?
HungarianCsak Németországban hány és hány órán át bámultuk a barokk templomok mennyezetét!
The hours Dora and I have spent looking at the ceilings of Baroque churches in Germany alone!
HungarianEgy idő múlva, nem tudom, pontosan hány perc telhetett el, Karlas-szal tért vissza.
After a while, I don't know how long it was, he returned with Karlas.