Como se fala "fenyegetőzik" em inglês

HU

"fenyegetőzik" em inglês

HU

fenyegetőzik {verbo}

volume_up

Exemplos de uso para "fenyegetőzik" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianA háziúr kilakoltatással fenyegetőzik, mert már két hónapja nem fizettem lakbért.
My landlord is threatening eviction because I haven't paid rent in two months.
HungarianHa egy hibát is talál benne, hatalmas balhét csap, és azzal fenyegetőzik, hogy nem fizet.
If he finds one mistake he'll raise hell for an hour and threaten not to pay.
HungarianAmint valaki megérzi, hogy szükség van rá rögtön azzal fenyegetőzik, hogy elmegy.
The minute someone gets that they need you they threaten to walk out.
HungarianHa azzal fenyegetőzik, hogy megöl valakit, hihetünk neki, hogy nem tréfál.
If he threatens to kill someone, we have to believe he's not kidding.
HungarianA diplomáciai testületben nagy lesz a felháborodás, és a sajtó máris zendüléssel fenyegetőzik.
It will create havoc with the Diplomatic Corps, and the Press is threatening a revolt.
HungarianMárpedig nagy felfordulás lesz, ha megteszi azt, amivel fenyegetőzik.
And trouble it would be if he took the action he threatened.
HungarianA Mozibuzi.com-on talált levélben a duma duó így fenyegetőzik.
In a posting pulled off of Moviepoopshoot.com... the gruesome twosome threatened, and I quote...
HungarianDe vajon ezúttal szitkozódik és fenyegetőzik-e, netán tárgyakat vág a földhöz, vagy csak szimplán fortyog a felszín alatt?
But would he curse and threaten, maybe throw things, or simply boil under the surface?
HungarianNo nézd csak, még ő fenyegetőzik! förmedt rá Amnir, és a lándzsáját kissé erősebben a torkához nyomta.
It does not become you, at this time, to threaten me, said Amnir, and thrust a little harder with his lance.
HungarianAzzal fenyegetőzik, hogy szankciókkal fog fellépni, ha hat hónapon belül nem állítják helyre az alkotmányos rendet.
It has threatened to impose sanctions if constitutional order is not restored within six months.
HungarianEgyfolytában fenyegetőzik, és azt követeli, hogy szolgáltassuk vissza neki azt a titokzatos zemochi kincset.
He's making 'all kinds of threats and demanding that the mysterious Zemoch treasure be returned to him.
HungarianO'Hagan mindig kitalál valamit, fenyegetőzik...
I really need to know about your side of the investigation.
HungarianSvédországban szerencsejáték-monopólium van a szerencsejáték korlátozására, de az EU bírósági lépésekkel fenyegetőzik ez ügyben.
Sweden has a gambling monopoly to limit gambling, but the EU is threatening court action.
HungarianDühében azzal fenyegetőzik, hogy minden befolyását latba veti, és kinyomozza mi áll a dolog hátterében.
He's so furious about their defection that he claims he's doing his damnedest, using all his investigators, to find out what made them do it.'
HungarianMaga meg zsarukkal fenyegetőzik itt.
HungarianAz a szóbeszéd járja, hogy nyugdíjba megy, de van olyan pletyka is, hogy minden évben ezzel fenyegetőzik, így próbálván kicsikarni valamit a dékántól.
She's rumored to be retiring, but another rumor says that she threatens it every year to squeeze something out of the dean.
HungarianEzen megkülönböztető bánásmód következtében immár Ecuador és Guatemala is egyenlő bánásmódot követel, valamint azzal fenyegetőzik, hogy további panaszokkal fordul a WTO-hoz.
This differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.