Como se fala "feneketlen" em inglês

HU

"feneketlen" em inglês

HU feneketlen
volume_up
{adjetivo}

Örülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
I would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
A pénz feneketlen kútba való, kapcsolódó intézkedések nélküli pumpálása veszélyes lehet.
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Egy másik láthatatlan fegyver szállt harcba Forward hordozható feneketlen fekete lyukával.
Another invisible weapon to battle Forward's portable bottomless hole.
feneketlen (também: megfejthetetlen, mérhetetlen)
A Föld ege feneketlen mély kék, és egy vén, vörös nap szeli át az eget.
The sky of Earth is a fathomless dark blue, and an ancient red sun rides across the sky.
Igazi labirintus volt, fekete kőoszlopokkal, feneketlen tavakkal, bányákkal, erdőkkel, magaslatokkal és síkságokkal.
The place was a labyrinth, with its columns of black rock and its fathomless lakes, its mines, its forests, its steeps and its plains.
Holdfényben vakító havas ormok, feneketlen hóba süppedt völgyekben eltűnő óriás, kékes hegyoldalak.
Mountains, snow-covered and dazzling in the moonlight, with great bluish flanks that disappeared into deep valleys of fathomless snow.
feneketlen (também: mélységes)
feneketlen (também: kimondhatatlan, határtalan, szertelen, végső)
feneketlen (também: zajtalan, hangtalan, feneketlenül mély)

Exemplos de uso para "feneketlen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianMost már csak a teraszra lehetett kimenni, amely alatt a feneketlen szakadék ásított.
No exit now remained except the terrace, and I knew the drop that existed beneath it.
HungarianA folyó ezüstszalagja a látóhatárba olvadt, mellettük kétoldalt feneketlen mélység nyílt.
The river stretched into the distance, the view dropped away to either side.
HungarianGestra Ishmethit szokásos napi ellenrz körútján járt az Éhkopp feneketlen gyomrában.
Gestra Ishmethit was surveying his charges in the deep-buried darkness that was Pittance.
HungarianVraggen azonban jól ismerte a titkát: a feneketlen tónak nem létezett alja.
The Lightless Lake was a small body of water, but Vraggen knew its depths to be infinite.
HungarianAz arcát megvilágító fényt látszólag elnyelte feneketlen sötét szeme.
The light flaring in her face seemed to be swallowed up by her depthless black eyes.
HungarianA kétségbeesés feneketlen mélységében felhívtam Poppyt a virágüzletben.
Finally, in an excess of desperation, I rang up Poppy at her flower shop.
HungarianÚgy érezte, mintha lépésről lépésre egy feneketlen szakadékhoz közeledne.
He was beginning to feel like a man edging closer and closer to a potentially lethal drop.
HungarianSzeme nem két égő pont volt többé, hanem két kis sötét, feneketlen tó.
Her eyes were no longer two burning points - they were dark, dim pools.
HungarianEgy fekete lyuk tátongott ott, mint egy feneketlen, mohó száj.
Instead, a small circular area, devoid of light, yawned like the mouth of a beast.
HungarianSzéles arcáról lerítt a feneketlen ostobaság önelégültsége.
His broad face beamed with the scornful smugness of absolutely sublime stupidity.
HungarianA horpadás szélére sántikált, és lebámult a feneketlen feketeségbe.
She hobbled to their edge and stared down into the depthless black.
HungarianAzután rám emelte feneketlen mélységű tekintetét, és összefűzte a karját.
Then he raised his depthless eyes again and folded his arms.
HungarianA feneketlen tágas világegyetemre, amely fölül hiányzik az oltalmazó sziklaburkolat.
The deep, wide universe with no rock roof to close it in.
HungarianFölmérheti majd a nők feneketlen romlottságát, a nyomorult, határtalan férfihiúságot.
You shall sound the depths of corruption in woman; you shall measure the extent of man's pitiful vanity.
HungarianAki átjutott tűzön és feneketlen szakadékon, így hát rettegnek tőle.
But we have One, mightier than they: the White Rider.
HungarianA következ pillanatban az rön túli r feneketlen mélységébe nézett.
She gazed into the depths of space outside space.
HungarianAmi a kísértethistóriákat és a feneketlen erszényt illeti, fiatalon hitte, de ma már nem.
As for stories of ghosts and legends of purses full of coins, she had believed all that when she was young, but not now.
HungarianAz az üresség olyan, akár a feneketlen verem, és mindannyian...
He wants to fill it with souls, but it's a pit.
HungarianTalán feneketlen a mélység, talán a végtelenbe ér.
Suppose therewas no bottom, suppose it just went on forever.
HungarianVisszaemlékezett Felhőváros antennarendszerére, amelyen fennakadt, és így nem zuhant le a feneketlen mélységbe.
He recalled hanging on Cloud City's lower antennas, dangling above the clouds as he held on for dear life.