Como se fala "felhívás" em inglês

HU

"felhívás" em inglês

HU felhívás
volume_up
{substantivo}

1. geral

felhívás (também: hívás, felszólítás, hívójel, bemondás)
volume_up
call {subst.}
E felhívás teljes átláthatósággal készült, a Hivatalos Lapban is megjelent.
This call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
Emiatt a részvételre vonatkozó felhívás a Tanácsot is érinti.
For that reason, the call to participate in this initiative goes out to the Council as well.
Ez a felhívás annak a hat tagállamnak szól, amelyek az Eurocorps-ot alkotják.
This call is aimed at the six Member States that make up the Eurocorps.
felhívás (também: hirdetmény)

2. "vmire"

felhívás (também: kérés, vonzerő, varázs)
volume_up
appeal {subst.}
Itt változás szükséges - és ez felhívás a Parlament részéről.
That is an appeal from this Parliament.
Ahogy a biztos úr említette, a határértékekkel kapcsolatban egy éve hasonló felhívás történt.
As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
However, my speech is an appeal.

Exemplos de uso para "felhívás" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianA Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
The Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
HungarianTöbbszöri megerősítésre vagy cáfolatra irányuló felhívás során is kiállt mellette.
He stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.
HungarianA kiírásnak feltétlenül tartalmaznia kell a pályázati felhívás feltételeit.
The notice shall indicate, in particular, the terms of the invitation to tender.
HungarianA játékra való felhívás része ez, amit megtehetünk hanggal, mimikával, testbeszéddel.
So part of the signaling system of play has to do with vocal, facial, body, gestural.
HungarianA pályázati felhívás feltételei rendelkezhetnek a maximális mennyiségről.
The terms of the invitation to tender may provide for a maximum quantity.
HungarianEzeknek a korlátozásoknak az eltörlése nyílt felhívás a hagyományos üzleti tevékenységre.
Removing such limits provides an open invitation to business as usual.
HungarianAz ítélet felhívás arra, hogy a munkavállalók bérét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsuk le.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
HungarianA Giannakou-jelentés ebben a vonatkozásban a reform-beállítottságú politikusokhoz szóló felhívás.
In this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
Hungarian• összehangolt pályázati felhívás és munkafolyamat minden tagállamban
• harmonised invitations to tender and workflows in all Member States
HungarianOtt van a 9. bekezdésben a nemi gondolatrendőrségre irányuló felhívás.
There were the calls for the gender thought police in paragraph 9.
HungarianEz a döntés határozza meg a pályázati felhívás feltételeit.
Such decision shall specify the terms of the invitation to tender.
Hungarian( a pályázati felhívás eredményeképpen megállapított támogatást.
- the premium fixed as the result of an invitation to tender;
Hungarian(3) Az utolsó részleges pályázati felhívás lejártának határideje 2005. június 23., 9 óra (brüsszeli idő szerint).
The last partial invitation to tender shall expire at 9.00 (Brussels time) on 23 June 2005. 4.
HungarianA dokumentumban két új egyesített EU-USA szerv felállítására vonatkozó felhívás és az erre vonatkozó javaslat szerepel.
The document includes calls to set up two new combined EU-US bodies and a proposal on this.
HungarianEz felhívás volt a további kérdezősködésre, s Elizabeth csak úgy küzdhette le kíváncsiságát, hogy kiszaladt a szobából.
On such encouragement to ask, Elizabeth was forced to put it out of her power, by running away.
HungarianA folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívások bocsáthatók ki.
During the period of validity of the standing invitation to tender, partial invitations to tender shall be issued.
HungarianE letét összegét a szóban forgó pályázati felhívás kiírására vonatkozó rendeletben határozzák meg.
The amount of such security shall be fixed in the Regulation relating to the opening of the relevant invitation to tender.
HungarianAz ilyesmi jól hangzik, de ez gyakorlatilag közvetlen felhívás a személyazonossági iratokkal való még több csalásra.
Something like that sounds good, but in fact it is a direct invitation to even more fraud with identity papers.
HungarianEz a modell azonban szintén felveti az érdekellentét kockázatát, ráadásul szinte felhívás a "potyautasok” számára.
Here, there is obviously the risk of conflicts of interest as well as of this being an invitation to freeloaders.
HungarianA felhívás közzététele többek között az intervenciós hivatal irodáján hirdetmény közzététele útján történik.
The invitation shall be published by inter alia being placed on public display at the office of the intervention agency.