HU erősen
volume_up
{adjetivo}

erősen (também: hevesen)
Egy hosszú pillanatig erősen kívánta, hogy bár keleti ember lenne és ne folyna nyugati vér az ereiben.
For a moment he longed intensely to be a man of Eastern and not of Western blood.
Now many of them are intensely dramatic.

Exemplos de uso para "erősen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianReszketni kezdett, és olyan erősen érezte magában a félelmet, akár egy élőlényt.
He began to shake, the fear within him so strong that it was like a living thing.
HungarianA memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
The whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
HungarianA többi pátriárka adta kölcsön őket neki, és a hűségük erősen megkérdőjelezhető.
They're on loan from the other Patriarchs, and their loyalties are a little vague.
Hungarian- kérdezte Michael higgadtan, erősen fegyelmezve az arcát és a hangját.
And why is that? he asked calmly, with a tight grip on his voice, on his face.
HungarianAzt képzelik, átkutathatják a csomagunkat, de erősen tévednek magyarázta Nicholas.
They think they're gonna inspect our bags, but they're not, Nicholas explained.
HungarianMulder felkiáltott, hátrálni próbált, de a halott erősen kapaszkodott a kabátjába.
Mulder cried out and struggled backward, but the desperate man clung to his coat.
HungarianAz európai versenyjog széles hatókörű, egyszersmind erősen szakosodott terület.
European competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
HungarianMary Jane erősen behunyta a szemét, és rátenyerelt Mona heggyé püffedt hasára.
Mary Jane shut her eyes tight and laid her hands on the mountain of Mona's belly.
HungarianJoe eddigi élete során még egyszer sem érezte ilyen erősen a paranoia szorítását.
In all his life, he had never previously been in the grip of paranoia such as this.
HungarianCormallon a híresztelések ellenére nem tartozott az erősen védett birtokok közé.
Cormallon wasn't really an armed camp, despite indications to the contrary; basically
Hungarian. - (DE) A 2011. évi költségvetésben sok erősen kifogásolható pont van.
The 2011 budget contains numerous points which are open to serious criticism.
HungarianMindkettő erősen figyelt, a testük megfeszült, mintha rám akarnának ugrani.
They were both watching me closely, bodies taut as though about to spring on me.
HungarianHa egy kicsit nyugton marad, és erősen gondolkodik, meg fogja lelni az utat...
Surely if she stood still for a little and took thought, she would find her way ...
HungarianA szívem erősen kezd verni ennél a kérdésnél, de úgy látszik, Kelly számított rá.
My heart skips a beat at this question, but she's already thought about it.
HungarianAz autó nagy zökkenéssel indult el, s erősen döcögve haladt a durva köveken.
The car started with a terrific jerk and bumped madly over the rude paving stones.
HungarianTeljesen elveszett a gondolataiban, és Maude hangjára szokatlanul erősen összerezzent.
She was frowning in a puzzled way and jumped when Maude Abernethie spoke to her.
HungarianVégignyúlt a füvön, az erősen megcsappant liszteszacskót tűrte a feje alá párnának.
He stretched out in the grass, the last of the flour in its bag for a pillow.
HungarianEz a kölcsönös idegenkedés erősen foglalkoztatta Casmirt: vajon miben gyökerezik?
The scope of this mutual dislike puzzled King Casmir: where was its source?
HungarianÉs amikor úgy érzed, aléltabb már nem is lehetnél, erősen figyeld a szívverésemet.
`And when the swoon is strongest, listen all the harder for the beating of my heart.
Hungarian- Ami azt illeti, erősen hasonlít az igazi alakomhoz, ezért nagyon kényelmes.
As a matter of fact, it is close to my natural likeness, and therefore comfortable.