HU ellenáll
volume_up
{verbo}

ellenáll (também: ellenszegül)
volume_up
to buck against {v.} [Ing. Amer.] [coloq.]
Az átlagemberek azt várják, hogy Európa odafigyeljen aggodalmaikra, a társaságok pedig azt várják, hogy Európa olyan politikát hajtson végre, amely ellenáll a szociális dömpingnek.
Ordinary people expect Europe to be attentive to their concerns, and companies expect Europe to implement a policy that will counter widespread social dumping.
ellenáll (também: veszekszik, vitatkozik, megvitat, harcol)
ellenáll (também: halad)
ellenáll (também: szembeállít, szembehelyezkedik)
Néhány viselkedési modellünk makacsul ellenáll a változásoknak, miközben a többi csak lassan változik.
Some of our behavioural models are doggedly opposed to change, while the rest only change slowly.
ellenáll (também: elutasít, ellenkezik, szembeszegül)
99,9%-uk ellenáll, amikor átesnek a szörnyű beavatáson.
99.9 percent of them resist being inducted into prostitution.
Fennállt a lehetősége, hogy több mint kétéves szünet után ellenáll a reaktivizálás ötletének.
It was possible that he'd resist the idea of being reac- tivated after more than two years of no contacts.
Az acél ellenáll, és minél jobb a kovácsolás, annál jobban ellenáll a fegyver.
The iron resists the imposition, and the better the forging technique the more resistant the weapon is.
ellenáll (também: szembeszáll)
ellenáll (também: bátran szembeszáll)

Exemplos de uso para "ellenáll" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianHa ez a furcsa idegen bármi magyarázattal állt volna elő, Mary talán ellenáll.
If this strange man had volunteered any explanation she might have resisted.
HungarianEllenáll a hőnek és a meteoroknak , és van benne egy nitrogén feltöltő tartály...
It's heat and meteor resistant, with a torque compressor power thrust...
HungarianA teste erősen páncélozott, szinte bármilyen külső támadásnak ellenáll.
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.
HungarianHa a nő ellenáll, megint ad neki pénzt, egészen addig, amíg nem lesz hajlandó az együttműködésre.
If she resisted, he would continue giving money until she became cooperative.
HungarianAz elképzelhető legextrémebb leszállási körülményeknek is ellenáll.
Designed to withstand landing in the most extreme conditions conceivable.
HungarianMernék vállalni, hogy ellenáll a kísértésnek, bármi legyen is az?
Would they dare take the chance that she'd refuse this temptation, whatever it will be?
HungarianMost már tudta, ha újra ellenáll, Candy azonnal megöli, és jóllakik a véréből.
She knew that if she exhibited any further resistance, he would kill her on the spot and feed on her.
HungarianA doki szépen lebeg az emelőtányéron, de a tömege ellenáll nekem.
The 'doc floats nicely on the lift plate, but its mass is resisting me.
HungarianAz acél ellenáll, és minél jobb a kovácsolás, annál jobban ellenáll a fegyver.
The iron resists the imposition, and the better the forging technique the more resistant the weapon is.
HungarianA harcosok talán meghalnak, és elenyésznek, de maga a struktúra ellenáll a pusztulásnak.
Perhaps the fighters would die and decay eventually, but the structure itself was not so corruptible.
HungarianEnnek természetesen olyannak kell lennie, ami ellenáll az időnek.
Of course, 'tis best if such substances will last down the years.
HungarianMinden alkalommal, amikor megpróbáljuk, teljes szívemmel készen állok, de egy részem hevesen ellenáll.
Each time we try, I am perfectly willing, and yet some part of me seems anxious to prevent it.
HungarianNéhány viselkedési modellünk makacsul ellenáll a változásoknak, miközben a többi csak lassan változik.
Some of our behavioural models are doggedly opposed to change, while the rest only change slowly.
HungarianBELTENYÉSZET MIATT GENETIKAI MUTÁCIÓ...ELLENÁLL A FÁJDALOMNAK...
When you plant seed into your own kin, you anger God.
Hungarian...és ellenáll bármilyen természeti erőnek.
...and is resistant to almost any force in man or nature.
HungarianKivéve, ha ellenáll, mert akkor a rajongói előtt fog meghalni, és majd a hulláját kell megsemmisíteni.
That is, unless he resisted, in which case he must die before his fans, and the body would have to be destroyed completely.
HungarianHa ellenáll, fiam, a végén még átlyukasztom a vénáját, vagy véletlenül levegő megy az ereibe, ami azonnal embóliát okoz.
'If you struggle, I might tear your vein... or accidentally inject an air bubble, resulting in an embolism.
HungarianErre meg azok azt hitték, hogy ellenáll, és lőttek.
HungarianBirtokink Vígan lázadnak föl, s ki ellenáll, Mint balga hőst gunyolják, s elesik, Mint hű bolond.
All the Regions Do smilingly Reuolt, and who resists Are mock'd for valiant Ignorance, And perish constant Fooles: who is't can blame him?
HungarianÖld meg a skákat és mindenkit, aki ellenáll!