Como se fala "ellátás" em inglês

HU

"ellátás" em inglês

HU ellátás
volume_up
{substantivo}

1. geral

ellátás (também: felhajtás, ugyanaz)
volume_up
do {subst.}
Tudunk egy esetről, amikor egy újságíró az orvosi ellátás hiánya miatt halt meg.
We have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mindazonáltal úgy véljük, hogy a sürgősségi ellátás emberi jognak minősül, függetlenül az adott személy társadalmi státuszától.
We do believe, however, that it is a human right to receive emergency treatment, irrespective of a person's status in society.
Ez az új irányelv hasonlóképpen nem tehet engedményt az ellátás színvonalát illetően azok esetében, akik úgy döntenek, hogy otthon maradnak.
Equally, this new directive must not compromise standards of care for those people who do chose to stay at home.
A határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtására irányuló közösségi fellépés (szavazás)
Community action on the provision of cross-border health care (vote)
Az anyasági ellátás az egészségről szól.
Maternity provision is about health.
Sem a tenyésztést, sem az élelmiszerbiztonságot, sem az ellátás biztonságát nem javítja.
It neither improves breeding, nor food safety nor the security of provision.
ellátás (também: kíséret, jelenlét, látogatás, ápolás)
ellátás (também: élelmezés, utasellátás)
volume_up
catering {subst.}
ellátás (também: viteldíj, étel, koszt, utas)
volume_up
fare {subst.}
A villamosenergia-ellátás nem kereskedelem, hanem hálózati szolgáltatás.
Supplying electricity is not a trade but a mains service.
Mert ne feledjük, az ellátás felelőssége továbbra is a nemzetállam kötelezettsége.
We should not forget that responsibility for service will still be the obligation of the state.
Az egészségügyi ellátás közszolgáltatás helyett piaci áruként való kezelése elfogadhatatlan.
Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
volume_up
supply {subst.}
Ez csökkenteni fogja az ellátás volumenét a betegek származási országában.
That will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
Az európaiaknak új elvárásaik vannak az élelmiszertermelés és -ellátás területén.
Europeans have new expectations in terms of food production and supply.
Laperrouze asszony következő ajánlása az ellátás forrásának és útvonalának diverzifikálása.
Mrs Laperrouze next recommended diversifying the sources and routes of supply.
ellátás (também: élelmezés, fenntartás, tápérték)
ellátás (também: felügyelés)
volume_up
tending {subst.}

2. "szálodai"

volume_up
board {subst.}
board and lodging

3. "szállodai"

volume_up
boarding {subst.}

Exemplos de uso para "ellátás" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianTudunk egy esetről, amikor egy újságíró az orvosi ellátás hiánya miatt halt meg.
We have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
HungarianA polgárok aggódnak, hogy nem lesz megfelelő egészségügyi ellátás mindenkinek.
Citizens are worried that there will not be sufficient healthcare for all.
HungarianFontos, hogy az ellátás és a kezelés más országban is elérhető lehessen.
It is important that care and treatment can also be available in another country.
Hungarian. - A határokon átnyúló egészségügyi ellátás a szociális csomag egyik fő eleme.
in writing. - Cross-border healthcare is a key element of the social package.
Hungarian100,000 nőnek és gyereknek kell orvosi ellátás és étel, szükségük van a segítségemre.
100,000 women and children need medical supplies and food, and they want me to help.
HungarianEzért nagyon fontos a határokon átnyúló egészségügyi ellátás elveinek szabályozása.
It is therefore very important to regulate the principles of cross-border medical care.
HungarianA munkanélküli-ellátás tekintetében fokozottan oda kell figyelnie a következőkre:
Regarding unemployment benefits, you should pay special attention to:
HungarianMindenki beszélt már a mindennapos életkörülményeikről és az orvosi ellátás hiányáról.
Everyone has talked about the everyday living conditions and the lack of medical care.
HungarianAz egészségügyi ellátás nagyon széles körű téma, amint azt az előttem szólók hangsúlyozták.
Healthcare is a very broad issue, as highlighted by those who spoke before me.
HungarianEz garantálni fogja az egészségügyi ellátás és szolgáltatások színvonalát és biztonságát.
This will guarantee the quality and safety of the healthcare treatment and services.
HungarianAz ellátás diverzifikálását illetően a Bizottság kevés befolyással rendelkezik e területen.
On diversifying supplies, the Commission has little margin for influence here.
HungarianEz is hozzájárul az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentéséhez.
This is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
HungarianAz egészségügyi ellátás a tagállamok felelőssége, és annak is kell maradnia.
Healthcare is and must remain the responsibility of the Member States.
HungarianCsökkenti az emberek szabadságát, és szükségtelenül növeli az egészségügyi ellátás költségeit.
It reduces people's freedom and increases the costs of healthcare unnecessarily.
HungarianBiztonságos és színvonalas ellátás csak előzetes engedélykötelem esetén garantálható.
Only with the obligation for prior authorisation can safe and high-quality care be ensured.
HungarianEgyes kifizetések, például a németországi anyasági ellátás nem szerepelt benne.
Payments such as Germany's maternity allowance were not included.
HungarianJóllehet az egészségügyi ellátás nemzeti hatáskör, mégis vannak kapcsolódási pontjai Európával.
Healthcare is a national competence, but there are points of contact with Europe.
HungarianA nyugdíjszükségletek és orvosi ellátás iránti igény növekedését is figyelembe kell vennünk.
In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.
HungarianAz érintett személynek ténylegesen járó ellátás összege e két összegből adódik.
The total of these two amounts shall constitute the benefit actually due to the person concerned.
HungarianAz egészségügyi ellátás minden területen és minden szinten hatékony politikai támogatást igényel.
Healthcare requires effective political support in all areas and at all levels.