Como se fala "elhunytak" em inglês

HU

"elhunytak" em inglês

HU elhunytak
volume_up
{plural}

elhunytak (também: érzéketlen, meddő törmelék)
volume_up
dead {subst.}
Az elhunytak közül hatvanheten a Ewen Gimnázium utolsóéves diákjai voltak, már az érettségi küszöbén.
And sixty-seven of the dead were Ewen High School Seniors on the verge of graduation.
A szüleim elhunytak, én meg agglegény maradtam.
Both my parents are dead and I'm unmarried.
elhunytak
volume_up
departed {subst.}
A candombléban az orixák, az umbandában az elhunytak szellemei...
In the candomble these beings are the orixas; in the umbanda they are spirits of the departed.
Nem az orixák, hanem az egunok, azaz elhunytak lelkei szálljak meg az embert.
The participants will be possessed not by orixas, but by the eguns, spirits of the departed.

Exemplos de uso para "elhunytak" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAz elhunytak többsége magas pozíciót töltött be az államapparátusban.
The majority of those who died held high-ranking positions within the state.
HungarianHaláluk után a bankbetétek vagy a többi örökös, vagy az elhunytak utódai között osztandók fel.
The capital after their death to be divided between the other four beneficiaries or their issue.
Hungariana közutakon elhunytak száma 2006-ban 43 000 volt az EU-ban, ebből 5500 Lengyelországban;
the number of deaths on the roads in the EU in 2006 was about 43 000, including about 5 500 in Poland;
Hungarian(A Ház feláll és egyperces néma csenddel adózik az elhunytak emlékének)
(The House rose and observed a minute's silence)
HungarianÉn is szeretnék részvétet nyilvánítani a haiti újjáépítés során elhunytak családjainak.
I would also like to express my condolences to the families of those people who have died helping Haiti reconstruct.
HungarianA Bazilika alatti kripta szarkofágjait az ott nyugalomra helyezett elhunytak ólomképmásai díszítették.
Each sarcophagus in the crypt beneath the Basilica had been surmounted by a leaden effigy of its inhabitant.
Hungarian(FR) Elnök asszony, képviselőtársaimhoz hasonlóan én is sajnálatomat szeretném kifejezni a konfliktusban elhunytak miatt.
(FR) Madam President, like my fellow Members, I deplore the loss of life in this conflict.
HungarianA hamisítók néha elhunytak neveit használják fel.
They sometimes use the names and addresses of the deceased.
HungarianA fennmaradt temetőket pedig sokszor bulldózerek és markolók lepik el, hogy kiforgassák a földből az elhunytak földi maradványait.
The remaining cemeteries have been invaded by bulldozers with excavators digging up relics.
HungarianA következő jegyzék a május 23-ától május 30-áig terjedő hétre vonatkozott, amikor is a pestisben elhunytak száma tizenhét volt.
The next bill was from the 23rd of May to the 30th, when the number of the plague was seventeen.
HungarianKönyvállományának gyarapítására kedvenc módszere a nemrég elhunytak, főleg lelkészek hagyatékának fölvásárlása volt.
His favourite way of acquiring stock was to buy up the libraries of people who had just died, especially clergymen.
HungarianSajnálom az érintett családokat, és szeretném részvétemet nyilvánítani az elhunytak családtagjai és barátai számára.
I feel sorry for the families, and my condolences go to the families and friends of those poor people who have died.
HungarianÉn magam is az elhunytak közel felét ismertem.
HungarianJelenleg nincsenek megbízható adataink a zavargások során elhunytak, sérültek, eltűntek vagy letartóztatottak számáról.
There are currently no reliable figures regarding the number of deaths, injuries, disappearances or arrests during those riots.
HungarianMindenekelőtt részvétemet szeretném kifejezni a válság során elhunytak hozzátartozóinak.
(ES) Mr President, first of all, I wish to express my condolences to the relatives of those who have died as the result of this crisis.
Hungarian(FR) Elnök úr, én is úgy gondolom, hogy jogos és méltányos, hogy kegyelettel adózzunk a hadműveletek során elhunytak emléke előtt.
(FR) Mr President, I believe that it is in fact only right to pay tribute, as you have just done, to those who die in action.
HungarianEz az ország által valaha tapasztalt legnagyobb katasztrófa, az elhunytak száma és a kár teljes mértéke még mindig nem ismert.
This is the greatest disaster the country has ever experienced, and the full extent of the loss of human life and damage is not yet known.
HungarianTannerton ügyfelei, az elhunytak rokonai soha nem jártak ebben a helyiségben, ahol a halál keserű igazsága túlságosan szembetűnő volt.
Tannerton's clients, the relatives of the deceased, would never be brought into this room, for the bitter truth of death was too obvious here.
HungarianA következő napon egy tévéműsorban Camara százados részvétét fejezte ki az elhunytak családjának, és meglátogatott néhány sebesültet.
In a TV statement the following day, Captain Camara expressed his condolences with the families of those killed and visited some of the injured.
HungarianAz Európai Parlament nevében szeretném kifejezni együttérzésünket az elhunytak és a katasztrófa által sújtottak családjai iránt.
On behalf of the European Parliament, I would like to express our solidarity with the families of those who have died and with those who have suffered.