Como se fala "csúcs" em inglês

HU

"csúcs" em inglês

HU

csúcs {substantivo}

volume_up
csúcs (também: tetőpont, csúcspont)
volume_up
apex {subst.} (apices)
A közép-, más szóval csúcs-nem, amit középen lát, uralja a társadalmat és a birodalmat.
The intermediate - or apex - sex you see standing in the middle there controls the society and the empire.
Igen, ez az, amelyiket megütöttem mondta Za, és röviden a csúcs-neműre pillantott.
'Yeah, that's the one I hit,' Za said, glancing briefly at the apex.
kiabált vissza Za a meghökkent csúcs-neműnek.
he shouted over his shoulder at the dazed-looking apex.
csúcs (também: tetőfok, orom, maximum, csúcsérték)
c) a belső standardon kívül az összes metil-észter csúcs alatti területet [EF]
(c) total methyl ester peak areas excluding the internal standard [EF]
A csúcs elindult vissza, Toshio felé, már akkor, amikor a hullám a partra csapott.
The peak moved backward, toward Toshio, even as the wave hurtled upward onto the beach.
A Deepwater csupán az olajkitermelési csúcs tünete.
Deepwater is merely a symptom of peak oil.
A jeges csúcs, amit meg kell rohamozni és el kell foglalni.
The icy pinnacle to be stormed and taken.
Átbukott a csúcs peremén, és sikoltozva zuhant a mélybe.
Squalling, the horned devil fell from the pinnacle, sprawling onto sharp rocks.
Noha pályafutása csúcsára ért a légierőnél, nem szándékozott eltűrni , hogy ez a csúcs a fenekét bökdösse.
Although he was at the very pinnacle of his Air Force career, he was determined not to get jabbed in the ass by its sharp point.
csúcs (também: tető, korona, fejtető)
Először is jóval több állam- és kormányfőt mobilizált, mint annak idején a kiotói csúcs.
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
Harmadik országbeli partnereinket megzavarta, hogy minden európai uniós csúcs alkalmával más kormányfővel kellett találkozniuk.
Our partners in third countries were bemused at having to meet a different Head of Government every time they had a summit with the European Union.
A nizzai csúcs késő esti tárgyalásain a tagállamok általában attól függtek, hogy egyetlen ember, egy állam vagy kormány feje mennyire őrizte meg az éberségét az éjszakai órákban.
At the late-night negotiations at the Nice summit the Member States were generally reliant on how awake a single man, a Head of State or Government, was during the night-time hours.
csúcs (também: maximum)
A washingtoni csúcs helyeslendő célkitűzések egész sorát hozta magával.
The Washington summit produced an impressive catalogue of commendable intentions.
A koppenhágai csúcs rámutatott a bennünket körülvevő új nemzetközi forgatókönyvre.
The Copenhagen Summit revealed the new international scenario that surrounds us.
Ha a lisszaboni csúcs sikerrel zárul, politikai képzelőerőre lesz szükségünk.
If the Lisbon summit is to end in success, we need political imagination.
csúcs (também: tetőpont, orom, koponyatető)
csúcs (também: tetőpont, csúcspont, fejtető, orom)
volume_up
vertex {subst.} (vertices)

Exemplos de uso para "csúcs" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianCsupa él és csúcs volt a kiaszott arc, amely mélyen belesüllyedt a puha párnába.
All points and angles, the emaciated face sunk into the large, softly yielding pillow.
HungarianBarroso elnök úr azzal kezdte, hogy a tavaszi csúcs az igazság pillanata volt.
Mr Barroso began by saying that the Spring Council was a moment of truth.
HungarianVagy másfél kilométer hosszú bevásárlóközpont húzódott két csúcs között, mint egy kábelhíd.
A mile or so of shopping center ran like a suspension bridge between two peaks.
Hungarian- A hegymászók megvitatják, elméleteket készítenek arról, melyik a legjobb út a csúcs felé...
Point out that she had used know in two contradictory ways in the same sentence?
HungarianA csúcs előtt néhány nappal 5 milliárd eurós kibocsátáskereskedelmi csalásra derült fény.
A few days before it began, emissions trading fraud worth EUR 5 billion was exposed.
HungarianA reggeli csúcs már elmúlt, és a térképen sem volt nehéz eligazodni.
They'd landed behind the morning rush hour, and driving to the stadium was simple.
HungarianAmikor a Scimitar kikapcsolta az álcázást, volt egy pillanatnyi csúcs a harmadlagos EM sávban.
When the Scimitar de-cloaked there was a momentary spike in the tertiary EM band.
HungarianIgazi csúcs volt ez a tag, és messze szexibb, mint bármelyik hapsi az Agyar Bandában.
Really boss, this guy, and cuter than any Dead guy in the Fang Gang.
HungarianHelen Shaegg is csúcs lehetett, de nem tudom, hogy lennénk meg...
I'm sure Helen Zaas was great, but I just can't imagine life without Dylan Sanders.
HungarianElkísért bennünket Whidden rejtekhelyéhez, a Tompa Csúcs alatt.
He knew Whidden, knew the dull man's probable reaction to this second betrayal.
HungarianA csúcs végén két ki-be mozgó csáp nőtt, akár a csiga szarva...
At the end of it, two mobile knobs formed, like the horns of a giant snail...
HungarianVolt már G8-ak találkozója, G20-ak találkozója, kibővített G8-csúcs, és voltak európai csúcsok.
We have had G8 summits, G20 summits, extended G8 summits, European summits.
HungarianAlig volt alacsonyabb a hőmérséklet, mint a délutáni ötvenfokos csúcs.
You're Chavez? the sergeant in the Distinguished Visitors area asked.
HungarianEléggé világos, hogy a koppenhágai csúcs nem zárja le a folyamatot.
It is quite evident that Copenhagen will not be the end of the process.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez az ügy alapvető jelentőségű, és nem maradhat a csúcs mellékes témája.
I believe that this matter is fundamental and cannot remain on the margins of this Council.
HungarianA G20 csúcs valójában semmiben sem tartóztatta föl a liberális globalizációt.
In truth, the G20 did nothing to stop liberal globalisation.
HungarianA két csúcs között felhőárnyaktól tarkított fennsík terület el.
Between the two crags spread high moors, dappled by moving cloud shadows.
HungarianKét dolog: a G20 csúcs következtetései a dohai ciklus nyereségét 150 milliárd dollárra becsülik.
Two points: the G20 conclusions assess the benefits of the Doha Round at USD 150 billion.
HungarianDe a romantikus szerelem sokkal több, mint egy kokainos csúcs -- legalábbis lejövünk a kokainról.
But romantic love is much more than a cocaine high -- at least you come down from cocaine.
HungarianAz út lefelé és kifelé haladt a hegységből a kettős csúcs irányába.
The trail began to lead them downward out of the mountains in the direction of the twin peaks.