Como se fala "bizonnyal" em inglês

HU

"bizonnyal" em inglês

HU

bizonnyal {advérbio}

volume_up
És akkor minden bizonnyal beláthatatlan következményű válsághelyzetbe kerülnénk.
We would then certainly be entering a crisis with unforeseeable consequences.
Az adatgyűjtési rendelet minden bizonnyal segíteni fog e helyzet javításában.
The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Minden bizonnyal nagyszerű üzleti ötlet számítógépeket fejleszteni idősek számára.
Developing computers for the elderly is certainly a great business idea.

Exemplos de uso para "bizonnyal" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAz a fehér, ájtatos, templomi angyalka, akit elvett, bizonnyal nem fog segíteni.
Surely that white, pious church angel he was marrying would do nothing to help.
HungarianNégyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek.
Of the quartet she turned out to be perhaps the luckiest in her choice of mates.
Hungarian- Akkor pedig - suttogta Igraine -, bizonnyal a legnagyobb király leszel, uram.
In that case, she whispered, surely you will be the greatest of kings, my lord.
HungarianHa a dolgok kicsit elhúzódnának, az ön édesapja minden bizonnyal ellátja majd, igaz?
If things run a little late, your father will not be upset to see her, will he?
HungarianÁm az a józan igazság, hogy minden bizonnyal a keresztényeké lesz a végső szó.
But in sober truth, I think it is the Christians who will tell the last tale.
HungarianAz egyik rúdnak minden bizonnyal kocsi hajtott neki, mert csúnyán elgörbült.
The sign had been hit by a car and badly damaged, but it hadn't been replaced.
HungarianMinden bizonnyal balesetet szenvedett, amelyben feje is súlyosan megsérült.
Evidently, she had been in an accident and had sustained a serious head injury.
HungarianEzt minden bizonnyal segítené Oroszország tagsága a Világkereskedelmi Szervezetben.
This would surely be helped by Russia's membership of the World Trade Organisation.
HungarianEzután ezt a módszertant minden bizonnyal beterjesztik a Parlamenthez és a Tanácshoz.
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Hungarian- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
Nothing is impossible, Mr. Ward; what we face here is merely a question of expense.
HungarianA szobor tökéletes volt; minden bizonnyal Leon tetszését is elnyerte annak idején.
The work was flawless and no doubt flattering to the Emperor when sculpted.
HungarianBár bizonnyal nem méltó katonához, hogy szüntelenül a békéről álmodozzon.
Although perhaps it is unworthy of a soldier to dream early and late of peace.
HungarianÉs akkor majd minden bizonnyal visszatérünk ide és részletes megbeszélést tartunk.
At that point in time we will obviously come back here and hold an in-depth discussion.
HungarianMinden bizonnyal van stratégiai tartalékuk, de hogy mekkora, azt nem tudjuk.
They proba­bly have strategic reserves, but we don't know exactly how much.
HungarianÉs Dan is minden bizonnyal megbánta volna, ha megismeri azt a nőt, akivé a nővére érett.
And he very well might have been sorry to meet the woman his sister had become.
HungarianEgyikünk minden bizonnyal nem emberi lény felelte Vanye , de azt állítja, hogy nem qujal.
One of us may not be, he acknowledged, but she avows at least she is not qujal.
HungarianKeresztezzünk lengyelt négerrel, és minden bizonnyal kielégítő napszámost kapunk.
Cross a Pole with a Negro, you were certain to get an amusing labourer.
Hungarian- Minden bizonnyal van valami jelentősége annak, hogy Aljeszkben ilyen nagy a mozgás.
'Sir, it may be significant that there's all that work going on at Alyesk.'
HungarianMinden bizonnyal ezekben rejlett az ihlet a keresztények hírhedett kegyetlenségére.
They are surely the inspiration for the notorious cruelty of Christians.
Hungarian- Azok a történetek minden bizonnyal túloztak, felség - mondta Madouc udvariasan.
Madouc said politely: “The tales have surely been exaggerated, Your Highness.”