Como se fala "birtok" em inglês

HU

"birtok" em inglês

volume_up
birtok {subst.}
EN

HU birtok
volume_up
{substantivo}

birtok (também: kor, társadalmi rend, földbirtok, vagyon)
volume_up
estate {subst.}
A birtok körüli céltalan barangolása lassan megnyugtatta meggyötört idegeit.
This aimless saunter of his round the estate began gradually to soothe his jangled nerves.
A birtok felől egy fekete brokátba öltözött, idősebb férfi lovagolt feléjük haragos arccal.
An older man in a black brocade doublet was riding furiously from the estate.
- Lovagi cím és egy alsó hangon kétszáz holdas birtok.
Full knighthood and a prosperous estate of at least two hundred acres.
birtok (também: terület, vidék, táj, ország)
volume_up
land {subst.}
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.
The entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
Kastély, birtok, dollár, ez a három együtt jár.
House, land, and dollars must go together.
land in abeyance
birtok (também: vagyon, tulajdon, ingatlan, tulajdonság)
volume_up
property {subst.}
Egy olcsó dél-amerikai bírtok rég elfelejtett smaragdbányával ajándékozta meg őket.
A cheap piece of South American property yielded a long forgotten emerald mine.
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.
The entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
Az út túloldalán, mélyen a Jeter-birtok közepén feltűnt egy másik tornádó.
Across the road, deep into the Jeter property, another tornado had arrived.
birtok (também: előny, nyereség)
volume_up
asset {subst.}
Áthaladtak egy nagy kőkapun, amely a királyi birtok határát jelölte, és szinte azonnal kiértek a keresztúthoz, ahonnantól kezdve a sarrisi út Fanship dűlő név alatt futott tovább.
They departed the royal domain through a stone portal and almost immediately encountered a crossroads, where Sarris Way became Fanship Lane.
A tulajdonos lehet a birtok tulajdonosa, vagy bérlője, vagy lehet hosszú távú örökölhető jogosultságú haszonbérlő, vagy haszonélvező vagy vagyonkezelő.
The holder can own the holding outright or rent it or be a hereditary long-term lease-holder or a usufructuary or a trustee.
(b) a korábbi birtokos tulajdonának tulajdonítható abban az esetben, ha általánosságban elmondható, hogy művelése a korábbi birtok munkaerejével és termelési eszközeivel történik.
(b) attributed to the previous holder's holding if normally worked with the labour force and means of production of that holding.
birtok (também: hatalom, földbirtok, uradalom, úr)
volume_up
lordship {subst.}

Exemplos de uso para "birtok" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianFutólépésben mászta meg a kikövezett lépcsősort, amely a birtok főbejáratához vezetett.
He sprinted up the slate-paved walkway to the main gate, breathing heavily and sweating.
HungarianAzt mondja, hogy jöjjünk le látogatóba, mielőtt a birtok gazdát cserél.
She suggests that we might like to come there for a visit before it goes.
HungarianHa Katie-vel 6 emberrel sem bírtok, hogy kezeltek majd egy templomnyit?
You and Katie can ' t handle 6, how you gonna handle the church crowd?
HungarianHála Carys-nek, olyan jól ismerte a birtok alaprajzát, mint a saját tenyerét.
Thanks to Carys, the layout of the Sanctuary was as familiar to him as the palm of his own hand.
Hungarian- Miért hagyták, hogy ez az egész birtok ilyen szörnyen tönkremenjen?
Why has this whole place been allowed to get into the state it's in?
HungarianRögtön telefonált ügyvédjének, akitől megtudta, hogy minden bizonnyal félmilliós birtok örököse.
He was informed that he had just become the probable legatee to half a million credits.
HungarianVisszavonult a családi birtok nyaralójába, és szerzetesi magányban töltötte napjait.
In the end it had taken the intervention of the Hub Mind of his home Orbital to come up with a solution.
HungarianKéptelenek felfogni, hogy errefelé egy birtok, az magánterület.
Don't seem to understand that a gentle- man's place is private here.
HungarianCsendben haladtunk a birtok felé a szürke esőfelhők között.
Below, on the hills ranging toward Cormallon, was a line of fires.
HungarianDe egy jó gondozó tudta, hogy félre kell tennie azokat addig, amíg a rábízott birtok virágzásnak nem indul.
But a good steward knew enough to set those ambitions aside until his charge was healthy.
HungarianÓtatával egész messzire elcsavarogtunk a birtok partjaitól.
And Pops and I had ranged quite far from the banks of the farm.
HungarianÉs miért kér bocsánatot, amiért ő a birtok várományosa?
- And what can he mean by apologising for being next in the entail?
HungarianAz erdőben kell felszerelni, ahol a birtok határos a Hoodown Parkkal.
To put up where we adjoin Hoodown Park in the woods.
Hungarian"- a mezőgazdasági birtok mezőgazdasági felhasználásra alkalmas területe nem haladja meg az 5 hektárt,"
- the area of their undertaking which is fit for agricultural use does not exceed five hectares,
HungarianFelnézett az íróasztalról, majd ki az ablakon, a CIA-birtok kerítésén túl zöldellő fenyőkre.
It was, he decided a minute later - just as the initial dizziness hit him - one of the dependable pleasures of life.
HungarianAz a sok elsőrendű birtok, amelyet a részvényállomány zálogjog érvényesítése révén hozott, többet ért az aranynál.
Because of all the prime farmland it had acquired through foreclosures, it was as good as gold.
HungarianA dementorok a birtok bejáratait fogják őrizni.
...between the one they hunt and the one who gets in their way.
HungarianNem irigyelte a birtok határán járőröző tengerészeket.
Down below, the drifts were as much as three feet deep.
HungarianNem volt nehéz bejutnunk a birtok területére, hiszen a parkot szegélyező magas kőfalon számos rés tátongott.
There was little difficulty in entering the grounds, for unrepaired breaches gaped in the old park wall.
Hungarian-Persze, el kell magyaráznom a két birtok földrajzi fekvését.