Como se fala "barlang" em inglês

HU

"barlang" em inglês

HU barlang
volume_up
{substantivo}

1. geral

barlang (também: üreg)
volume_up
cave {subst.}
Több Ostermannek volt tanyája kint a Szent Csoda-barlang környékén.
There were several Ostermans with farms out around Sacred Miracle Cave.
Lassan lefelé indult, s a barlang bejáratától húsz lépésre megtorpant,
He made his way down, coming to within twenty paces of the cave before he stopped.
- A barlang állandó hőmérséklete tizenkét fok -mondta Fulano.
'This cave has a constant temperature of fifty-five degrees,' Fulano said.
barlang (também: üreg)
volume_up
cavern {subst.}
Az előtte megnyíló barlang kisebb volt, mint amit a háta mögött hagyott.
The cavern beyond was smaller than the one she was leaving.
- Tizenkét telének minden lendületével fordult meg és indult el a barlang szája felé.
He turned with all the gravity of his twelve winters and strode away to the mouth of the cavern.
Úgy érezte magát, mint aki egy tömeggyléstl zsongó barlang szájában ül.
It had been like standing in a great cavern and hearing people talking somewhere in the distance.
barlang (também: grotta)
volume_up
grotto {subst.} (grottoes)
De ezt a szöveget azért mégis megnézném, a lourdes-i barlang szabadkőműves-szimbolikájáról írták.
But I wouldn't neglect this manuscript about Masonic symbolism in the grotto of Lourdes.
A barlang előtt álltak, amely menedéket adott nekik, miután maguk mögött hagyták a Hadeshornt és kísérteteit.
They stood just outside the grotto in which they had taken shelter upon leaving the Hadeshom and its ghosts.
A küszöb mögött a Mermidon sötét hullámai nyaldosták egy barlang falait, amely az elfek mólóit rejtette.
Beyond, the murky waters of the Mermidon lapped softly at the walls of a deep grotto that housed the hidden docks of the Elves.
barlang (também: szakadék, óvóhely, üreg, tengerszoros)
volume_up
cove {subst.}
Azt hiszem, teljesen világos, hogy ez a hely, a Pixy-barlang, a banda kijelölt találkozóhelye volt.
It seems clear to me that that place, Pixy's Cove, was a definite rendezvous for the stuff.
barlang (também: üreg, mélyedés)
volume_up
delve {subst.}
barlang (também: odú, dolgozószoba, tanya)
volume_up
den {subst.}
Meg valami más is: pézsmás, állati szag, amiből a nő arra következtetett, hogy a barlang nemrég még vacok lehetett.
Beneath that odor was another--a musky animal smell that made her conclude that the cave had recently been used for a den.
barlang (também: rés, nyílás, alkóv, rejtekhely)
volume_up
recess {subst.}
Odajött egy ember, intett a hobbitoknak, s hátravezette őket a barlang végébe, a benyílóba.
A man came and beckoned to the hobbits, and took them to the recess at the back of the cave.
A vacsora végeztével Faramir egy benyílóba vezette őket a barlang végében, ami részben el volt függönyözve, egy széket, s két kisszéket hoztak.
When all was done Faramir led them to a recess at the back of the cave, partly screened by curtains; and a chair and two stools were brought there.

2. figurativo

barlang (também: banda, búvóhely, fészek, sereg)
volume_up
nest {subst.}

Exemplos de uso para "barlang" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianEgy újabb törvényen kívüli nyílvessző vágta fel az üres havat a barlang mélyén.
Another outlaw quarrel hummed past to fall into the empty snows below the ravine.
HungarianA férfi már nem meredt a barlang mennyezetére, vagy a vízben lebegő halott testre.
He wasn't staring at the ceiling any longer, nor at the body in the water.
HungarianGázlámpa remegő fénye világította meg a barlang nagyságú laboratórium kőfalait.
From flickering gas lamps, light capers over the stone walls of a cavernous laboratory.
HungarianA kitaszított ördög nagyot ásított, majd visszatért a barlang árnyaihoz.
With a yawn, the outcast turned away to stride along the overhang one more time.
HungarianBizonyos volt benne, hogy a gerinc mögött, a barlang felett még egy fegyverest látott.
High on the shoulder of the ridge, overlooking the ravine, was one armsman.
HungarianA barlang másik végében Myrjala állt mozdulatlanul, kifejezéstelenül figyelve.
Across the chamber, Myrjala stood unmoving, watching expres-sionlessly.
HungarianAztán két tenyerén tartva a Bhelliomot visszasétált a barlang szilárd talajára.
Then she walked back across the emptiness with Bhelliom held lightly between her two palms.
HungarianA barlang közepén, egy oszlopon elefántcsont Erosz emelkedett, antik és csodálatos munka.
On a stele in the centre stood a little ivory Eros of wonderful antique workmanship.
HungarianÓvatosan közeledtek a világosság felé, de a barlang bejáratától néhány méterre megtorpantak.
They crept on down towards the light and stopped a few yards from the opening.
HungarianS a levegő egészséges, mert a barlang jól szellőzik a hosszú sziklahasadékon.
And the air is wholesome there because of the outlets through fissures in the rock far above.
HungarianA nyomozóknak megmutatták a barlang immár betemetett bejáratát.
They'd shown the investigators the obliterated, former entrance to the caverns.
HungarianA barlang szája alig látszott, de ott volt közel ahhoz a területhez, ahol nemrég még munka folyt.
The mouth of the cavity was barely visible near an area that had seen recent work.
HungarianMegfordította fehér poroszkáját, és elindult vissza, a barlang felé.
.She turned her white palfrey then and led them away from the rude altar.
HungarianHiánytalanul összegyűjtötte őket, ezután próbált csak kiigazodni a barlang előtt zajló csatán.
He picked them all up and then turned back to try and make sense of the fight outside.
HungarianA kenyérsütéstől illatozó, barlang nagyságú konyha több egybenyitott helyiségből állt.
The kitchen was made up of several huge, cavernous rooms and full of the smell of baking bread.
HungarianS mielőtt még Samu elérhette volna, eliszkolt, bámulatos sebességgel, vissza a barlang felé.
Before Sam could reach him, he was off, running with amazing speed back towards the tunnel.
HungarianA szörnyeteg már eltűnt, de azért az ember továbbra sem szívesen tartózkodik a barlang szájánál.
The monster is gone now, but you still don't like to be too close to where it came from.
HungarianRobur a barlang bejáratánál állt, és tekintetét le nem vette rólam.
Robur, standing at the entrance, followed me steadily with his eyes.
HungarianBoaz lakásának ajtaja is volt: egy gömbölyű szikla, amellyel eltorlaszolta a barlang nyílását.
Boaz's home vault had a door on it, a round boulder with which he could plug the vault's mouth.
HungarianEz egy barlang, melyet a bányászok hagytak hátra 1960-ban, amikor utoljára jártak a bányában.
And physicists came and started using it sometime in the 1980s.