Como se fala "üreg" em inglês

HU

"üreg" em inglês

EN
HU

üreg {substantivo}

volume_up
1. geral
üreg (também: barlang)
Az üreg mélyéről egyszerre neszek jöttek: a lány motyogott, fészkelődött.
Then came a sound from the back of the cave: the girl was murmuring and stirring.
De amikor kinyitotta az ajtót, és mögötte feltárult a homályos üreg, Saul visszahőkölt.
But when the woman opened the door, revealing a murky cave beyond, he balked.
Az entek csak öntötték-öntötték a vizet, amíg minden tűz ki nem aludt, és minden üreg meg nem telt.
The Ents kept on pouring in more water, till all the fires were quenched and every cave filled.
üreg (também: barlang)
Egy percre mindketten eltűntek az üreg elejének árnyékai között.
For an instant both disappeared into the shadows at the front of the cavern.
Charlie, nem vagy kíváncsi rá, hogy az üreg Toshio szigete alatt miért lehet akár csak száz méter mély is?
Charlie, aren't you curious as to why the cavern under Toshio's island goes down even one hundred metersss?
A nagy üreg párkányáról figyelték Lord Asriel meg a hóleopárdja hosszadalmas araszolását lefelé.
They stood on a ledge high up in the great cavern, watching Lord Asriel and the snow leopard make their careful way down, a long way below.
üreg (também: völgy)
Az aréna szemcsés, szürkésfehér gránittömbökből kirakott üreg volt, közepe felé észrevehetően lejtett.
The arena was a granite hollow, a grainy gray-white surface that sloped to center.
Stark hosszan nézett rá az üreg vörhenyes félhomályában.
Stark stared at him in the brassy twilight of the hollow.
Az odú nem más, mint egy kisebb tárgyak befogadására alkalmas üreg, amolyan dugihely": esőcsatorna, kábelcsatorna vagy egy fa odva.
The drop is simply a small receptacle or hiding place somewherea hollow drain pipe, a culvert, a hole in a tree.
üreg (também: üresség, lyuk, odú, szuvasodás)
Az üreg falait a hajótest legalsó részéhez hajlították.
The walls of the cavity were curved to the nethermost part of the ships hull.
Behind was a small dark cavity.
üreg (também: fülke, kamra, szoba, helyiség)
Az üreg hét láb mély és négy láb széles lehetett.
A small chamber about seven feet deep and four feet square lay open to us.
Másfél tucat hasonló alak lógott az üreg falán, körös-körül.
It was one of twenty similar forms strung out along one wall of the chamber.
üreg (também: kupa, sors, osztályrész, serleg)
üreg (também: barlang, mélyedés)
És hogy talán több millió ilyen mély üreg alakult ki a mostani geológiai időszakban?
. . and that there may have been millions of such deep excavations dug in recent geologic time?
üreg
üreg (também: rés, köz, repedés, térköz)
Lezuhant, és az üreg szélén összezúzta magát.
He fell and was smashed on the edge of the pit.
üreg (também: rés, nyílás, alkóv, rejtekhely)
Tommynak semmi kétsége nem volt afelől, hogy az üreg mit tartalmaz.
He had no doubt whatever as to what occupied that recess.
üreg (também: hajlat, öböl, beöblösödés)
üreg (também: tok, foglalat, lyuk, karmantyú)
Szeme eltűnt, a helyén két sötét, véres üreg maradt.
His eyes were gone; where they had been only vast dark sockets remained.
2. "tárgyban"
üreg (também: has)
3. "földen, állaté"
üreg (também: rókalyuk, vakondlyuk)

Exemplos de uso para "üreg" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianEl lehetett vetni a régi magyarázatot a fémhegy alatti üreg keletkezését illetően.
The old explanation for the hole beneath the metalmound had been discarded.
HungarianTehát logikus feltételezés volt, hogy az Üreg a Kurald Emurlahn lesz.
So, it was natural, you see, to expect that the warren would be Kurald Emurlahn.
HungarianKoponyák a nevetséges parókák alatt, a legyező fölött kukucskáló két tátongó üreg.
Skulls under these preposterous wigs, two gaping holes peering from behind the uplifted fan.
HungarianHűvös napra ébredtek, a nagy udvar és az üreg padlója csillogott a fényben.
They woke to find a cool sun shining into the great court, and on to the floor of the bay.
HungarianEgyetlen evezőős ülése az árboc rögzítésére szolgáló üreg mellett húzódott.
A light craft, of the type that could have been a ships jolly boat.
HungarianÉs hogy talán több millió ilyen mély üreg alakult ki a mostani geológiai időszakban?
. . and that there may have been millions of such deep excavations dug in recent geologic time?
HungarianÉs négy óránk van, aztán az üreg a nyomás alatt összeroppan.
We have about four hours before that glass, under pressure from the flow, shatters.
HungarianÚgy hat-hét méternyi magasságban egy üreg volt benne... nem, nem is üreg, inkább csak egy mélyedés.
It was more of a niche, just a depression in the rock that happened to have a flat floor.
HungarianSzemhéja mögött ekkor vakító fehéren robbant valami, és a robbanás helyén hatalmas, sötét üreg maradt.
There was a white airburst inside her eyes, and what it left behind was a big dark hole.
HungarianA kád elfordult a faltól, s mögötte egy rejtett üreg vált láthatóvá.
The bath slid out from the wall, turning on a concealed pivot.
HungarianA padokat elválasztó kis folyosó két oldalán három-három nyújtott üreg van a koporsóknak.
Three coffin slots lie on either side of the little aisle.
HungarianSzeme eltűnt, a helyén két sötét, véres üreg maradt.
His eyes were gone; where they had been only vast dark sockets remained.
HungarianEzért zárult le Kurald Galain kapuja minden más Üreg felé.
Thus was sealed the gate from Kurald Galain to every other realm.
HungarianVíz állt az üreg fenekén, abban a silóban, amit ma nézett meg.
There was water at the bottom of the hole he looked at today.
Hungarian- Hátrament, látták, hogy az üreg mélyén több nehéz fedelű kőkorsó áll.
He went to the back of the bay, and then they saw that several tall stone jars stood there, with heavy lids.
HungarianKeltset hatalmas alakját mintha rásajtolták volna az üreg falára.
Keltset's massive form seemed pressed into the cell wall.
HungarianÜreg, ahova az ember bemenekül háború idején, vagy ahol élelmet tárol.
Holes to fly to in time of war, to store fodder in!
HungarianNe felejtsd el, Szerén Pedak a Mokra cseles Üreg!
Try to remember, Seren Pedac, Mockra is a subtle warren.
HungarianDan hangja elhalkult, mintha egy mély üreg mélyéről szólna, de Janice megérezte a felszólításban a férfi vasakaratát.
His voice had become fainter and echoed hollowly, but she recognized his force of will in the demand.
HungarianOtt az Üreg a fejedben, és életed nagy részét azzal töltötted, hogy azt manipuláltad, mint egy Legfőbb Mágus.
Youve got the warren right there in your head, and youve spent most of your life manipulating it like a High Mage.