Como se fala "ért" em inglês

HU

"ért" em inglês

EN
EN
HU

ért {verbo}

volume_up
Dalton megpróbálta elkapni az eldőlő fedelet, mielőtt még padlót ért volna.
Gallon tried to catch it before the bottom struck the floor.
Lehet, hogy a riportereknek nem tűnt föl, de bárkinek, aki egy kicsit is ért hozzá, teljesen nyilvánvaló.
The reporters might not catch it, but it was pretty obvious to somebody with half a brain, wasn't it?
A robot időben ért vissza az épülethez, hogy lássák, amint egy másik csoport éppen kisétál a kamera látószögéből.
The drone returned to station in time to catch a second group almost vanishing from its camera range.
Meglep, hogy itt találkozunk mondta a férfi, amikor közelebb ért a szolgához.
Surprised to see you here, the man said as he drew nearer to the manservant.
Ahogy közelebb ért, azonnal látták rajta, hogy valami nincs rendben.
They could clearly see his look of revulsion as he came nearer.
De amikor ahhoz a részhez ért, hogy Clifford elkapta, látta, hogy mocorogni kezdenek.
But when he got to the part about Clifford grabbing him, he could see them fidget.

Exemplos de uso para "ért" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianGralkyn az ajtó felé futott, átvetődött rajta és keményen ért földet a kőpadlón.
Gralkyn sprinted toward the door, dived through it, and hit the stone floor hard.
HungarianA keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
The fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
HungarianUdvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.
It is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
HungarianValójában újra csatlakozunk a NATO-hoz, bár a hidegháború már 1990-ben véget ért.
In fact, we are rejoining NATO even though the Cold War has been over since 1990.
HungarianHadd mondjam el önöknek, hogy a katonai. nyugdíj kevés ahhoz, amit ért csinálok.
Let me tell you, no military pension can support the industrial habit I developed!
HungarianKerlin erőtlenül az ajtóhoz bicegett, és az kitárult előtte, amikor közel ért.
Kerlin moved with feeble steps to a portal which snapped aside as he approached.
HungarianAmint közelebb ért, ráébredt, a tárgy valójában sokkal közelebb van, mint hitte.
As he neared, he realized the thing was actually much closer than hed thought.
HungarianAz erdő egy út menti ároknál hirtelen véget ért, a túloldalán már az autóút volt.
The woods stopped abruptly at a right-of-way ditch, and there was the highway.
HungarianA zöldeskék nyúlós folyadék éppen akkor ért a lefolyóhoz, amikor az ujj kibukkant.
Greenish-blue sludge spilled out and struck the drain just as the finger emerged.
HungarianNéha okosabb, ha az ember nem keveredik bele olyan dolgokba, melyekhez nem ért.
Sometimes it is wiser not to mix oneself up in things one does not understand.
HungarianElmondhatom, biztos úr, hogy ön hatalmas eredményeket ért el.
(SL) Madam President, may I say, Commissioner, you have achieved a great deal.
HungarianA munkanap már véget ért, az ezredes hát utasította a sofőrt, hogy vigye haza.
The working day was over, and the Colonel instructed the driver to take him home.
HungarianArra számítottam, hogy a Bizottság kijelenti, hogy nem minden ponttal ért egyet.
I expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
HungarianAz ügy lényege, hogy a tagállamok tovább nyújtóztak, mint ameddig a takarójuk ért.
The fact of the matter is that the Member States have lived beyond their means.
HungarianAz autó már a kocsifelhajtó közelébe ért, amikor Tess besurrant az ajtónyíláson.
The car was close to the mansion's driveway as Tess darted through the door.
HungarianÚgy tűnik, az őrök ostobák, gyengék vagy alulfizetettek voltak: a harc véget ért.
It seemed the guards had been inept, or spineless, or paid off: the fight was over.
HungarianAz energiafelhasználás felelős az EU teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 80%-ért.
Energy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
HungarianA szolidaritásról alig egy sort ír a Japánt ért első nukleáris katasztrófa után.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
HungarianHarmincöt, harminchat, harminchét, harmincnyolc, és megint a széke mögé ért.
Thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, and behind his chair again.
HungarianBár a gazdasági kezd magához térni, ez nem jelenti azt, hogy a válság véget ért.
An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.