Como se fala "allerbest" em inglês

NL

"allerbest" em inglês

NL allerbest
volume_up
{adjetivo}

allerbest
Maar Voorzitter, de heer Titley heeft het het allerbeste gezegd.
But, Mr President, Mr Titley put it best of all.
Dit is een belangrijke ontwikkeling in het kader van de geweldige vooruitgang op het gebied van genetische identificatie, behandeling en - het allerbeste nieuws - preventie van ziekten.
This is an important development in the context of the many exciting advances being made in genetic identification, treatment and, best of all, prevention of diseases.
allerbest
In dit verslag wordt aangedrongen op Europese samenwerking van de allerbeste soort.
This report proposes the very best kind of European cooperation.
In elk geval wens ik u het allerbeste voor uw persoonlijke en uw gezinsleven.
In any event, I wish you all the very best in your personal and family life.
Mijnheer de Voorzitter, namens onze fractie wens ik u het allerbeste!
I wish you all the very best on behalf of our group.