Como se fala "aan u" em inglês

NL

"aan u" em inglês

EN

NL aan u
volume_up
{pronome}

aan u (também: aan je, aan jou, naar je, naar jou)
volume_up
to you {pron.}
Dat is mijn verzoek aan u voor als u hier straks weggaat voor die verkiezingen.
That is my invitation to you as you leave here for that election.
Zijn kerstgroet aan u allen luidt: " Waar zijn jullie in de EU mee bezig?
His Christmas message to you all is: 'What are you playing at in the EU?
Het is aan u om deze zaken zo snel mogelijk hoger op de agenda te krijgen.
We will leave it to you to push the agenda forward as quickly as you can.
aan u (também: men, je, jou, aan je)
volume_up
you {pron.}
Dat is mijn verzoek aan u voor als u hier straks weggaat voor die verkiezingen.
That is my invitation to you as you leave here for that election.
Zijn kerstgroet aan u allen luidt: " Waar zijn jullie in de EU mee bezig?
His Christmas message to you all is: 'What are you playing at in the EU?
Het is aan u om deze zaken zo snel mogelijk hoger op de agenda te krijgen.
We will leave it to you to push the agenda forward as quickly as you can.

Traduções parecidas para aan u em Inglês

aan advérbio
aan preposição
u pronome
English

Exemplos de uso para "aan u" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DutchIk neem aan dat u er niet veel mee kunt beginnen, maar ik moest het even kwijt.
I know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
DutchOok aan de door u genoemde aspecten zal tijdens dit overleg aandacht worden besteed.
Issues such as this particular provision will also be the focus of our attention.
DutchIk raad u aan de amendementen inzake de herziening van de richtlijn aan te nemen.
I recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
DutchDenkt u eens aan het vervoer van paarden over trajecten van duizenden kilometers!
Think about what happens in horse transporters over thousands of kilometres.
DutchIk beveel het verslag van Monica Frassoni en haar toelichting van harte bij u aan.
I strongly commend Monica Frassoni's report and its explanatory statement.
DutchHaalt u Europa uit het slop, mijnheer de fungerend voorzitter, toont u aan dat u durft!
Bring Europe out of its rut, Mr President-in-Office of the Council, dare to do it!
DutchIk denk dat dit een vraag is die u aan de woordvoerder van het Vaticaan moet stellen.
I think it is a question which should be addressed to the Vatican spokesman.
DutchU kunt ervan op aan dat hetgeen u zei is genoteerd en onderzocht zal worden.
Please rest assured that your comment has been noted and will be examined.
DutchAllereerst wil ik u herinneren aan het gebrek aan politiek evenwicht in de Commissie.
First of all, I would like to again recall the political imbalance of the Commission.
DutchWelk signaal geeft u hiermee aan Turkije en de andere kandidaat-landen?
What sort of signal does this send to Turkey and the other applicant countries?
DutchAnderzijds moet ik denken aan een bijbelcitaat: u201CGaat heen en prediktu201D.
A phrase from the Bible comes to mind, namely ‘ go forth and preach’.
DutchHierbij staat enorm veel op het spel: denkt u maar aan de uitbreiding en de mondialisering.
From the point of view of enlargement and globalisation, the stakes are very high.
DutchIk zal uiteraard de andere documenten die ik heb ontvangen, aan u doorsturen.
I will of course pass on the other documentation that I have received.
DutchIk leerde hierover van een professor aan U.C. Davis, die Jason DeJong heet.
I learned about this from a professor at U.C. Davis called Jason DeJong.
DutchIk stel u voor aan een jonge Letse, geboren in Riga, mevrouw Baiba Skride.
I would like to present a young Latvian, born in Riga, Miss Baiba Skride.
DutchIk herinner u aan onze eenparige instemming met het ouderschapsverlof.
I am merely thinking of our unanimous agreement in favour of parental leave.
DutchAls u daar niet aan voldoet, dan zult u op de blaren moeten zitten.
If they fail to live up to this, they will have to live with the consequences.
DutchDan leg ik nu het verzoek om uitstel van het verslag-Scapagnini aan u voor.
I now put to the House the proposal to postpone the Scapagnini report.
DutchIk raad u aan het verslag aan te nemen zoals het door de commissie is goedgekeurd.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
DutchVoor de rest dank ik de rapporteur voor dit verslag, en ik beveel u aan het aan te nemen.
I should like to thank the rapporteur for this report and would recommend its adoption.