Como se fala "बहुत बडा" em inglês

HI

"बहुत बडा" em inglês

बहुत बडा [bahut badaa] {adj. m.}

HI बहुत बडा [bahut badaa] {adjetivo masculino}

बहुत बडा (também: बहुत भारी)
बहुत बडा (também: देव सा, अत्यंत)
बहुत बडा
बहुत बडा (também: विशाल)
volume_up
giant {adj.}
बहुत बडा (também: विशाल, महान, विशालकाय)