Como se fala "vasten" em inglês

FI

"vasten" em inglês

EN

FI vasten
volume_up
{preposição}

vasten (também: vastaan, vastoin, edessä, vastavirtaan)
volume_up
against {prep.}
Jos avoimia ikkunoita suurennetaan, ne lukittuvat automaattisesti sivupalkkia vasten.
If open windows are maximized, they will automatically lock against Sidebar.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Sallikaa minun esittää tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvostolle kolme toivomusta.
Against this background, let me address three wishes to the European Council.

Exemplos de uso para "vasten" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishSanon tämän nimenomaan parin viime päivän Yhdysvaltain-vierailuni taustaa vasten.
I say this in the light of my visit to the United States over the last two days.
FinnishTätä taustaa vasten äänestin keskinäistä avunantoa koskevan ehdotuksen puolesta.
With this in mind, I voted for the proposal on mutual assistance in this area.
Finnishvasten EKP:n neuvosto seuraa edelleen tietoja tuottavuuden kasvun nopeutumisesta
evidence with regard to developments in productivity growth in the euro area,
FinnishTätä taustaa vasten meidän on mielestäni tarkasteltava konkreettisia esimerkkejä.
Under these circumstances, I believe that we need to look at actual examples.
FinnishAlmadénissa olemme puhuneet Euroopan unionista yhteisvastuun taustaa vasten.
In Almadén we have been talking about the European Union as a context of solidarity.
FinnishNe olivat kuin isku vasten Kuuban vankiloissa istuvien raukkojen kasvoja.
These were like a slap in the face of the many poor souls behind bars in Cuba.
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät > Katso valoa vasten
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Look
FinnishSiinä pyritään aidosti tuomaan nykyaikaiset arvot esiin eurooppalaista taustaa vasten.
It is a genuine effort to reflect modern values within the European context.
FinnishItävallan politiikassa on tätä taustaa vasten ajatellen tehty paljon virheitä.
Seen in the light of this situation, Austrian policy has made many mistakes in the past.
FinnishMeidän on tarkasteltava vuoden 2012 talousarviota juuri tätä taustaa vasten.
It is in exactly this context that we have to look at the budget for 2012.
FinnishTätä taustaa vasten ja tällä varauksella olen äänestänyt mietinnön puolesta.
For these reasons and with these reservations I have voted for the report.
FinnishLisäksi rahoitetaan ihmisoikeushankkeita varta vasten tähän varatusta budjettikohdasta.
Human rights projects are also being funded through separate dedicated budget lines.
FinnishLyhyesti sanottuna tietojärjestelmä on asetettava laajempaa taustaa vasten.
To put it in a nutshell, the information system must be placed in a broader framework.
FinnishNiitä on arvioitava kesannointivelvoitetta koskevan ehdotuksen muodostamaa taustaa vasten.
They should be judged in the context of the proposal concerning the set-aside rate.
FinnishEuron käyttöönoton ajankohtaa on tarkasteltava tätä seikkaa vasten.
It is in these terms that the issue of when to adopt the euro must be considered.
FinnishMeidän on myönnettävä tämä ja nähtävä kaikki arvostelumme tätä taustaa vasten.
We should recognise that and set all our criticisms in that context.
FinnishTätä taustaa vasten EKP:n neuvosto seuraa huolellisesti tietoja, jotka
growth could be strengthened by further structural reforms in the labour and
FinnishTätä taustaa vasten kansainväliset tukitoimet kongolaisten hyväksi ovat todella tarpeen.
In this context, international action in support of the Congolese is very much needed.
FinnishSeisotte selkä seinää vasten, ja teitä osoitetaan pistoolilla rintaan.
You are standing with your back to the wall and with a pistol pointing at your chest.
FinnishSe on jokaiselle äänestäjälle ja Euroopan luotettavuudelle kuin isku vasten kasvoja.
This is a slap in the face for every voter and a slap in the face for Europe's credibility.