Como se fala "vähän" em inglês

FI

"vähän" em inglês

EN

FI vähän
volume_up
{substantivo}

vähän (também: tyyppi, luokka, rotu, laji)
volume_up
kind {subst.}
Tämäntapaisissa taisteluissa oikeudella on vähän sijaa ja ihmisoikeuksilla vielä vähemmän.
Justice has little place in that kind of battle, and human rights even less.
Mutta ajatellessamme kuvaamiani mahdollisuuksia, meidän tulisi olla vähän peloissamme.
But when we think about the kind of possibilities I paint, we should feel a bit of fear.
Heille ei anneta minkäänlaista sairaanhoitoa, ja he saavat vain hyvin vähän ruokaa.
They are not given any kind of medical care and receive very little food.

Exemplos de uso para "vähän" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishNäyttää vähän siltä, kuin te olisitte nyt tässä asemassa, ettekä ansaitse sitä.
It rather looks as if you are in that position today, and you do not deserve it.
FinnishTämän osalta voimme kenties antaa Bourlangesille vähän tyydyttävämmän vastauksen.
On this specific point, we can perhaps offer Mr Bourlanges greater satisfaction.
FinnishKapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
FinnishEuroopan komissiota moititaan siitä, että se on valvonut toimistoa liian vähän.
The European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
FinnishToivon, että se tuli selväksi, mistä halusin kysyä, nyt kun aikaa on näin vähän.
I hope that it is clear what I wanted to ask about, now that time is so short.
FinnishOsittain ongelma johtuu siitä, että alueella on edelleen liian vähän joukkoja.
Part of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
FinnishYdinenergiasta ei voida tällä hetkellä luopua, koska se tuottaa vähän päästöjä.
At present, we cannot do without nuclear energy as a low-emission technology.
FinnishMyönnetyt varat eivät ole riittäviä, henkilökuntaa on ehdottomasti liian vähän.
The funds appropriated are not sufficient and the staffing is certainly inadequate.
FinnishBioteknologia on hyvin uusi ala, ja siitä on saatu hyvin vähän käytännön kokemusta.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
FinnishRyhmä kannattaa mietintöä, mutta viimeisestä kohdasta olemme vähän eri mieltä.
My group supports the report; we take a slightly different view on the last point.
FinnishTällaisia aloja on monia, ja perustutkimukseen ohjataan uskomattoman vähän varoja.
There are many such areas and an incredibly small amount of money goes there.
FinnishNyt meitä pyydetään vähän hengähtämään, jotta voisimme parannella sitä entisestään.
We are now being asked to allow a short delay, in order to improve it further.
FinnishTänään meillä oli vähän asioita esityslistalla ja olemme valmiit jo klo 17.36.
We have had a less tight agenda today and are finishing as early as 5.36 p.m.
FinnishSe on oikein, teemme koko ajan parhaamme, mutta minusta teemme silti liian vähän.
That is right and we are doing what we can, but I feel that we are not doing enough.
FinnishArvoisa puhemies, koska aikaa on vähän, sanon ensin, mitä meidän pitää tehdä.
Mr President, because time is short I will start by saying what we need to do.
FinnishTyömarkkinaosapuolten tasolla asiaan on mielestäni kiinnitetty liian vähän huomiota.
I think that efforts should also be made with regard to both sides of industry.
FinnishHeidän suojelemisensa vain yhdenlaiselta syrjinnältä auttaa heitä vain hyvin vähän.
Protecting them from just one type will only go part-way towards helping them.
FinnishJos se ei ole fyysisesti totta, kaikessa siinä on kuitenkin hyvin vähän järkeä.
But if it is out of step with physical reality, it will not make much sense.
FinnishYksi osatekijä jäi vielä vähän avoimeksi, nimittäin kaksipyöräiset ajoneuvot.
One piece has not quite been fitted into the jigsaw, and that is motorcycles.
Finnish   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, halusin vähän aikaa sitten lentää Kiinaan.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I recently wanted to fly to China.