FI upota
volume_up
[uppoan|uponnut] {verbo}

upota (também: upottaa, vajota)
Ellei näin tehdä, se on vaarassa upota omaan uskottavuuden puutteeseensa.
If not, it is at risk of being sunk by its own lack of credibility.
Erikan ei olisi tarvinnut upota, jos se olisi päästetty satamaan, ja se heijastaa siksi nykytilannetta.
The Erika need not have sunk if it could have entered the port, and it is therefore a reflection of the situation here.
Goldman Sachsin johtaja sanoi äskettäin - ja meidän on annettava näiden sanojen upota tajuntaan hitaasti - "olen vain pankkiiri, joka tekee Jumalan työtä".
The head of Goldman Sachs recently said - and we need to let these words sink in slowly - 'I am just a banker doing God's work'.
Meidän on tehtävä jotain varmistaaksemme, ettemme upota mitään enempää kuin jo upotamme WTO:ssa.
We need to do something to make sure that we do not founder any more than we are already doing in the WTO.
Haaksirikkoutuneista aluksista lähes puolet on uponnut runko-ongelmien seurauksena.
A good half of the vessels that have foundered have done so as a result of accidents involving the hull.
upota (também: laskea, pudota, laskeutua, ulottua)
Väitteet, jotka perustuvat oikeudenmukaiseen kilpailuun ja ympäristön suojelemiseen, uppoavat aina hyvin yleisöön.
Arguments based on fair competition and the protection of the environment always go down well with the public.
upota (também: alittaa)
Hollywood ei kuitenkaan uponnut, päinvastoin.
But Hollywood did not go under. Quite the opposite.

Exemplos de uso para "upota" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishEllei näin tehdä, se on vaarassa upota omaan uskottavuuden puutteeseensa.
If not, it is at risk of being sunk by its own lack of credibility.
FinnishErikan ei olisi tarvinnut upota, jos se olisi päästetty satamaan, ja se heijastaa siksi nykytilannetta.
The Erika need not have sunk if it could have entered the port, and it is therefore a reflection of the situation here.
FinnishSitä ei kuvittele, että niin suuri laiva kuin Estonia voisi upota mereen, mutta sehän traaginen totuus kuitenkin on.
One cannot imagine that such a large ship as the Estonia can be lost at sea, but that is the tragic truth.
FinnishVielä tarvitaan kuitenkin tyydyttävä vastaus kysymykseen, miksi Erikan piti upota, jotta meriturvallisuuden räikeät puutteet huomattaisiin?
But the question that has yet to be satisfactorily answered is why did the Erika have to break up for the glaring deficiencies in maritime safety to become apparent?