Como se fala "tohtori" em inglês

FI

"tohtori" em inglês

EN

FI tohtori
volume_up
{substantivo}

tohtori (também: lääkäri)
volume_up
doctor {subst.}
He sanovat: "Mutta tohtori, aaveraajani on halvaantunut.
The phantom limb -- they'll say, "But doctor, the phantom limb is paralyzed.
Herra Belleré oli lääketieteen tohtori ja reservin eversti.
Mr Belleré was a medical doctor and a colonel in the reserves.
1:42 "Kuulkaa, tohtori Seligman," "näemme, ettette tunne itseänne kotoisaksi tässä mediassa."
1:42 "Look, Doctor Seligman, we can see you're really not comfortable in this medium.

Exemplos de uso para "tohtori" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishHaluan lisäksi kertoa, että tohtori Filip Adwent oli hieno esimerkki uskovaisesta.
I should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
FinnishRahoittajien yleiskokous on nimittänyt tohtori Hans Blixin puheenjohtajakseen.
The assembly of donor countries has appointed Dr Hans Blix to be its chairman.
FinnishPyydän Burman viranomaisia vapauttamaan tohtori Salai Tun Thanin välittömästi.
I call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
FinnishHän on oikeustieteen tohtori ja kieltäytyy siksi virallisen asianajajan edustuksesta.
He is a law professor and refuses to be defended by an officially appointed lawyer.
FinnishTapasin viime viikolla Montenegron uuden pääministerin, tohtori Igor Lukšićin.
I met the new Prime Minister of Montenegro, Dr Igor Lukšić, last week.
FinnishTohtori Fransen on itse työskennellyt Afrikassa, joten hän oli varsinainen tietopankki.
Dr Fransen has worked in Africa herself, so she was a mine of information.
FinnishNeuvosto antoi myös 31. tammikuuta julkilausuman tohtori Erkelin kaappauksesta.
The Council also issued a statement on the abduction of Mr Erkel on 31 January of this year.
FinnishTohtori von Habsburg on viitannut erityisesti tähän asiaan, ja haluan palata siihenkin.
Dr von Habsburg has made a specific mention of this and I wish to join him in that too.
FinnishTohtori Dean Ornish selittää kuinka ruokailutottumuksia muuttamalla pelastetaan henkiä.
Dr. Dean Ornish explains how changing our eating habits will save lives.
FinnishOlen myös pannut merkille tohtori Adamoun kommentit ja aion tarkastella niitä tosissani.
I also noted Dr Adamou's comments and will seriously consider them.
FinnishTapasimme tohtori Salimin noin viikko sitten hänen ollessaan ohikulkumatkalla.
We met Dr Salim a week or so ago when he was passing through.
FinnishTäällä parlamentissa viime viikolla tohtori Jalili piti kiinni ihmisarvon merkityksestä.
In front of this Parliament last week, Dr Jalili insisted on the importance of human dignity.
FinnishTohtori Haider tuli valituksi Kärntenin asukkaiden äänillä vapaissa, demokraattisissa vaaleissa.
Dr Haider was elected with 42% of the vote in Carinthia in a free, democratic election.
FinnishSanoin näin jatkuvasti tohtori Jalilille: ”Miksi ette käsitä tätä?
This is what I said repeatedly to Mr Jalili: 'Why do you not take this?
FinnishOnko neuvosto jo ottanut tohtori Erkelin tapauksen esille Venäjän viranomaisten kanssa?
Has the Council already raised the case of Dr Erkel in its contacts with the Russian authorities?
FinnishHumanitaarisen avun asiantuntijan ja lääkärin, lääketieteen tohtori (MUDr.)
Today, following the initial assessments of Professor MUDr.
FinnishValtuuskuntaa johtaa Volkskammerin silloinen puheenjohtaja, tohtori Sabine Bergmann-Pohl.
The delegation is headed by the President of the Volkskammer at that time, Dr Sabine Bergmann-Pohl.
FinnishParlamentin on lähetettävä selkeä viesti vaatimalla tohtori Mudawin vapauttamista viipymättä.
This House must send out a clear message by demanding that Dr Mudawi be released without delay.
FinnishTohtori Nabarron mukaan YK tarvitsisi ainakin 175 miljoonaa dollaria tehokasta ohjelmaa varten.
According to Dr Nabarro, the UN would need at least USD 175 million for an effective programme.
FinnishTohtori Mouthon teki sen jättämättä minkäänlaisia merkkejä ja aiheuttamatta minkäänlaisia kipuja.
He did this without leaving any marks and without causing any pain.