Como se fala "teko" em inglês

FI

"teko" em inglês

volume_up
teko {subst.}
volume_up
teko- {subst.}
EN

FI teko
volume_up
{substantivo}

volume_up
act {subst.}
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
Mielestämme se on puheenjohtaja Barroson komission merkittävin teko tähän saakka.
We believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Roomassa tapahtunut murha on jyrkästi tuomittava, hirvittävä teko.
The murder that occurred there was a profoundly condemnable, abhorrent act.
teko (também: toiminta, toimenpide, akti, tapahtumat)
volume_up
action {subst.}
Se ei ole toimintasuunnitelma, vaan käytännön teko.
It is not a plan of action; it is practical action.
Angela Merkelin eilinen teko on sitäkin rohkeampi!
That makes Mrs Merkel's action yesterday all the more encouraging!
Arvoisa puhemies, teko, josta häntä syytetään, muistuttaa jollain tavoin likaisen rahan pesemistä.
Mr President, the action of which he is accused is rather similar to money laundering.
teko (também: temppu, työ, toimi)
volume_up
deed {subst.}
Arvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Se olisi vuosikymmenen teko ja loisi lujan pohjan meidän yhteistyöllemme.
This would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Onko tarkoituksella sittenkään väliä, kun teko on sama?
Does our purpose matter in the end, if the deed is the same?
teko (também: vuoro, kohtaus, muutos, mutka)
volume_up
turn {subst.}

Exemplos de uso para "teko" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTämä on merkittävä teko eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisen kannalta.
This is an important contribution to the simplification of European governance.
FinnishSe on rohkea teko, kun tiedetään, millainen reagointikyky on tietyillä maanviljelijöillä.
It shows courage when you consider how certain farmers have been known to react.
FinnishValitse OK, vahvista muutoksen teko valitsemalla Kyllä ja valitse uudelleen OK.
Click OK, click Yes to confirm that you want to make the change, and then click OK again.
FinnishTodellisuudessa sellainen teko olisi erittäin lyhytnäköinen ja äärimmäisen epähumaani.
In reality, however, to do so would be excessively simplistic and ultimately inhumane.
Finnish(GA) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, ja se oli oikea teko.
(GA) Mr President, I voted in favour of this report and it was the right thing to do.
FinnishAlkuperäisen mallin prosessit ovat prototyypin teko, testaus ja valmistaminen.
The processes of original design are prototyping, testing and making.
FinnishEtäostosten teko, rajat ylittävä postimyynti, Internet-tarjonta voivat hyötyä siitä.
Teleshopping, cross-border mail ordering and Internet selling could all profit from this.
FinnishJäsen Poetteringin äskeinen teko oli mielestäni erittäin perusteltu.
What Mr Poettering has just done is, I think, very much the right thing to do.
FinnishJokainen pienikin asia, jolla voimme rauhanomaisesti edistää tätä tavoitetta, on hyvä teko.
And every little contribution that we can peacefully make to that is a job well done.
FinnishSiviiliväestön murhaaminen on aina inhottava teko ja vastoin kansainvälistä oikeutta.
The massacre of civilians is always despicable and a heinous crime against international law.
FinnishAttentaatti on, kuten kaikki attentaatit, ehdottoman tuomittava teko.
The assassination, like any assassination, is to be condemned completely.
FinnishMiten ylipäätään oman äidinkielen puhuminen voi olla rangaistava teko?
In any case, why is it a punishable offence for someone to speak in their mother tongue?
FinnishAlaikäisten teloittaminen on juuri tällainen astetta pahempi teko.
Yet I have to say to you: yes, it can! What is even worse is the execution of minors.
FinnishTällainen teko ei ole kovin viehättävää tai seksikästä toimintaa rahoittajalta.
It is not a very attractive, or sexy thing for donors to do.
FinnishTeko on loistava ilmaus solidaarisuudesta, jota Euroopan unioni osoittaa Valko-Venäjää kohtaan.
This will constitute a wonderful show of European solidarity with Belarus.
FinnishArvoisa pääministeri Barroso tuli tapaamaan ryhmäämme, mikä oli häneltä monellakin tapaa rohkea teko.
Mr Barroso came to meet our group – which was quite brave of him in many ways.
FinnishTarkistuksia 62 ja 63 vastaan äänestäminen on historiallisesti ja poliittisesti virheellinen teko.
To vote against Amendments 62 and 63 is a historical and political mistake.
FinnishSaksassa on Auschwitz Lüge jo rangaistava teko. Mutta useimmissa jäsenvaltioissa näin ei ole.
In Germany it is already an offence to deny the reality of Auschwitz.
FinnishTämän loppuun saattamisen ratkaiseva teko on liittyminen rahajärjestykseen.
The decisive initiative here is membership of monetary union.
FinnishTämä oli ensimmäinen kerta kun solidaarisuus sisällytettiin sopimukseen, ja se oli myönteinen teko.
This was the first time it had been introduced and it was a positive move.