Como se fala "sarja" em inglês

FI

"sarja" em inglês

volume_up
sarja {subst.}
volume_up
-sarja {subst.}
EN
EN

FI sarja
volume_up
{substantivo}

1. geral

sarja
volume_up
series {subst.}
Valitse sarja oikealla olevasta luettelosta, valitse Peruuta sarja ja valitse sitten Kyllä.
Click a series from the list on the right, click Cancel Series, and then click Yes.
Valitse sarja oikealla olevasta luettelosta ja valitse sitten Sarjan asetukset.
Click a series from the list on the right, and then click Series Settings.
Etsi tallennettava televisiosarja, napsauta sitä ja valitse Tallenna sarja.
Locate the TV series that you want to record, click it, and then click Record Series.
sarja (também: TV, piiri, valikoima, lajitelma)
volume_up
set {subst.}
Ei mikään hyvä ehdotusten sarja, kuten Lehnen mietinnössä selitetään.
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
Neljäs ensisijaisten tavoitteiden sarja koskee Euroopan tulevaisuutta.
Our fourth set of priorities concerns a matter which has already taken up a great deal of our time and energy.
Toinen sarja kysymyksiä koskee rahoitusta.
The second set of questions concerns financing.
sarja (também: joukko, erä)
volume_up
batch {subst.}
volume_up
cascade {subst.}
Tämä ilmainen Windows-teema ikuistaa luonnon jäisen muodon vakuuttavuuden pienistä kristallikuvioista aina jääpuikkoseinien sarjaan.
From minute crystalline patterns to cascading icicle walls, this free theme for Windows captures nature's mastery of the frozen form.
sarja (também: sekvenssi)
volume_up
sequence {subst.}
sarja (também: viiru, juova, piirre, raita)
volume_up
streak {subst.}
sarja (também: kulkue, ketju, jono, juna)
volume_up
train {subst.}

2. esporte

sarja
volume_up
class {subst.}
sarja (também: lohko, divisioona)
volume_up
division {subst.}

Exemplos de uso para "sarja" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishJuuri tällä hetkellä Lontoossa on tapahtumassa sarja uusia räjähdyksiä.
At this very moment, a serious of new explosions is taking place in London.
FinnishVirhekoodi on kahdeksan aakkosnumeerisen merkin sarja, kuten C00D1197.
Error codes consist of eight alphanumeric characters, such as C00D1197.
FinnishArvoisa puhemies, rouva Rothen mietinnössä tehdään sarja rakenteellisia esityksiä.
The Rothe report contains a number of constructive proposals.
FinnishYksi erittäin pitkä sarja vaikeuttaa muiden siirtojen tekemistä.
Having one particularly long run makes it difficult to make other moves.
FinnishTämä viimeisin leikkausten ja hätätoimien sarja ajaa taas satoja ihmisiä lisää pois alalta.
This latest round of cuts and emergency measures will again drive hundreds more out of the industry.
FinnishNäin päättyy suurien määräaikojen sarja, jonka esittelin teille 17. tammikuuta 1995.
We have thus come to the end of the cycle of important deadlines that I presented to you on 17 January 1995.
FinnishMinulla on sarja esityksiä, joita en kehittele, koska minulla ei ole aikaa, kuten sanotte.
I have a number of recommendations, which I shall not elaborate on as I do not have the time, as you say.
FinnishMyös yhteisön kurinalaisten talousarvioiden sarja saa jatkoa.
What will also remain is a string of rigorous Community budgets.
FinnishIrakissa meneillään oleva terroristi-iskujen sarja on luonnollisesti yhä vakava uhka alueen vakaudelle.
The ongoing terrorist campaign in Iraq, of course, still poses a serious threat to stability in the region.
FinnishTämä on järjestelmällistä toimintaa, ei Venäjän oikeuslaitoksen kyvyt ylittävä traagisten onnettomuuksien sarja.
This is a pattern, not a succession of tragic accidents beyond the abilities of Russia's judiciary.
FinnishMuutoin meitä kohtaa ensi viikolla kuolemantapausten sarja, sillä nälkälakko on kestänyt jo kuukausia.
Otherwise, we shall see a succession of fatalities next week, for the hunger strike has been going on for months.
FinnishOhessa on sarja PowerPoint-dioja, joissa on perustietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta.
Here you will find a number of richly illustrated slides about what the European Union is, what it does and how it works.
FinnishTäällä kerrotaan sarja valheita, koska Euroopan ihmisille ei haluta järjestää heille luvattuja kansanäänestyksiä.
A pack of lies is being told because you do not want the peoples of Europe to have the referendums that you promised them.
FinnishTällä tavalla Dynastian ja Dallasin rinnalle syntyy sarja nimeltä MED, joka tuo mukanaan kaiken sen julkisuuden, jota se tarvitsee.
As a result, alongside Dynasty or Dallas, we will also have the MED soap opera with all the publicity it entails.
FinnishTuloksena on ollut toinen toistaan seuranneiden yksinpuhelujen sarja, josta ei ole ollut juurikaan apua tämän ongelman ratkaisemisessa.
The result has been a string of monologues, one after another, that contribute little to solving this problem effectively.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vuoden 1936 Espanja on ennen kaikkea oppitunti, tai pikemminkin neljän oppitunnin sarja meille eurooppalaisille.
   Mr President, ladies and gentlemen, Spain in 1936 is above all a lesson for us Europeans or, rather, four lessons.
FinnishArvoisa puhemies, Berliinin muurin kaatumisesta ja kylmän sodan päättymisestä lähtien maailmassa on puhjennut sarja sotia ja sisällissotia.
Mr President, since the fall of the Berlin wall and the end of the cold war numerous wars and civil wars have broken out in the world.
FinnishSe mitä me tarvitsemme, on sarja tiukkoja laillisia vaatimuksia polttoainekäytöstä eri autoluokissa.
What is needed is a range of strict legal requirements for fuel consumption for the different sizes of car engines; in other words, a proposal for a directive.
FinnishOlen iloinen, että valkoista kirjaa seuraa tulevaisuudessa sarja komission lainsäädäntöehdotuksia, joita odotan kiinnostuneena.
I am very pleased that the White Paper will be followed up with a range of legislative proposals by the Commission and I look forward with great interest to seeing them.
FinnishBulgaria ei näytä edistyneen yhtä paljon, koska siellä on ilmennyt sarja hirvittäviä mafia-tyylisiä palkkamurhia, jotka ovat meille kaikille suuri huolenaihe.
Bulgaria seems to have made less progress, with a spate of horrendous mafia-style contract killings, which are of major concern to all of us.