Como se fala "portit" em inglês

FI

"portit" em inglês

EN

FI portit
volume_up
{plural}

portit (também: veräjät)
Arabiliiton puheenjohtaja on varoittanut meitä sanomalla, että avaamme helvetin portit.
The President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
Siksi SOKRATES-portit on todella avattava assosioituneille maille.
For this reason, the gates of Socrates should really be opened to the associated countries.
Kansalaistensa paetessa joukolla länteen Itä-Saksan hallitus avaa portit.
Faced by a mass exodus of its citizens to West, the East German government throws open the gates.

Exemplos de uso para "portit" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishJotta voit löytää muut Windows Vista- tai Windows 7 -tietokoneet, avaa seuraavat portit:
To find other computers running Windows Vista or Windows 7, open these ports:
FinnishMääritä portit sallimaan Extender-laitteen ja tietokoneen välinen yhteys
Configure the port or ports to allow the Extender to communicate with your computer
FinnishJotta kotoryhmä toimii oikein Windows 7-tietokoneiden välillä, avaa seuraavat portit:
To make HomeGroup work correctly between computers running Windows 7, open these ports:
FinnishTarkista Laitehallinnasta, toimivatko USB-portit tai keskittimet oikein.
Check Device Manager to see if your USB ports or hubs are working properly.
FinnishPortti on avoinna aina, eli kannattaa muistaa sulkea portit, joita et enää tarvitse.
A port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need open anymore.
FinnishKomissio myös avaa portit selälleen laillisille maahanmuuttajille.
Moreover, the Commission is more or less opening the floodgates to legal immigration.
FinnishVarmista, että portit 80 ja 443 on avattu paikallisissa Exchange Server -tietokoneissa.
You must verify that port 80 and port 443 are open on the on-premises computers running Exchange Server.
FinnishJos niin ei tehdä, avataan portit sellaisille opiskelijoille, joilla on aikomus vain tehdä työtä.
Failure to do so would amount to opening the floodgates to students whose sole intention was to come to work.
FinnishLiian suuri joustavuus avaisi ovet ja portit ei-toivotuille verukkeille.
Too great a degree of flexibility here would open the way to all kinds of excuses, and that is not what we are seeking.
FinnishJos kaikki USB-portit ovat käytössä, irrota jokin toisista laitteista ja liitä ongelmallinen laite sen porttiin.
If all USB ports are in use, unplug one of the other devices, and plug the problematic device into that port.
FinnishYksi (et tarvitse keskitintä tai kytkintä, jos sinulla on reititin, sillä reitittimessä on portit tietokoneita varten)
One (you don't need a hub or switch if you have a router because it has ports on it for your computers)
FinnishJotta voit löytää verkkolaitteet, avaa seuraavat portit:
To find network devices, open these ports:
FinnishEtsi tietokoneet, joissa on Windows Vista-, Windows 7-, Windows 8- tai Windows RT -käyttöjärjestelmä, avaamalla seuraavat portit:
To find other PCs running Windows Vista, Windows 7, Windows 8, or Windows RT, open these ports:
FinnishMääritä reitittimen portit reitittimen määritykseen käytettävän verkkosivuston asianmukaisiin kohtiin seuraavasti:
In the appropriate area of the setup webpage for your router, configure your router's ports in the following way:
FinnishEtsi verkkolaitteet avaamalla seuraavat portit:
To find network devices, open these ports:
FinnishJos jotkin USB-portit, -keskittimet tai -ohjaimet eivät Laitehallinnan mukaan toimi, tarkista päivitettyjen ohjainten saatavuus.
If Device Manager shows any USB ports, hubs, or controllers are not functioning, check for updated drivers.
FinnishJos käytössä on muu kuin Microsoftin palomuuri, alla olevassa taulukossa mainitut portit on ehkä avattava manuaalisesti.
If you are using a non-Microsoft firewall, you might need to manually open the ports that are listed in the table below.
FinnishKaksoisnapsauta USB-ohjaimet-kuvaketta ja tarkista, toimivatko kaikki USB-portit, -keskittimet ja -ohjaimet oikein.
Double-click Universal Serial Bus controllers and check to see if all your USB ports, hubs, and controllers are functioning correctly.
FinnishAvain, jolla Euroopan unionin portit avautuvat näiden valtioiden kansalaisille ei ole parlamentilla, vaan valtioiden hallituksilla.
It is clearly their respective governments, rather than us, who hold the key that will open up the doors of the European Union to their people.
FinnishJos nopeat USB 2.0 -portit eivät toimi, tietokoneen porteille asennettu ohjain saattaa olla väärä tai portit viallisia.
If your high-speed USB 2.0 ports don't work, you might not have the correct driver installed for the ports in your computer, or the ports might be defective.