Como se fala "paha" em inglês

FI

"paha" em inglês

volume_up
paha {subst.}
EN

FI paha
volume_up
{substantivo}

Ne saattavat olla välttämätön paha, mutta paha yhtä kaikki.
They may be a necessary evil, but they are an evil.
Lakatkaa uskottelemasta itsellenne, että Lissabonin sopimus on välttämätön paha.
Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.
Työttömyys on nykyään Euroopassa " välttämätön paha" , joka tekee tuhojaan yhteiskunnassamme.
Unemployment is still 'an absolute evil' in today's Europe, destroying our society.

Exemplos de uso para "paha" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishMielestäni kaikki paha johtuu siitä. Jokainen on siitä erittäin tietoinen.
I think this is where the difficulties started and we are all well aware of it.
FinnishArvoisa puhemies, emme saa unohtaa, että RUF on paha ja julma ryhmittymä.
Mr President, we must not forget that the RUF is a vicious and brutal grouping.
FinnishKööpenhaminan huippukokouksen tuloksista on jäänyt paha maku kaikkien suuhun.
(FR) The outcome of the Copenhagen Summit has left a bitter taste in everyone's mouth.
FinnishTiedämme kaikki, että myös Venäjällä on oltava rohkeutta tunnustaa, että tilanne on paha.
We all know that, and the Russians must also have the courage to acknowledge it.
FinnishTämä on paha tilanne myös meille Euroopassa, jossa ihmiset vaativat munia syödäkseen.
Now that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
FinnishMielestäni tämä on äärimmäisen paha virhe, ja senkin me löydämme edestämme.
I think that it is a huge mistake and we shall find that too in our path.
FinnishPaha flunssa osuu harvoin näin huonoon ajankohtaan.
Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.
FinnishTiedämme, että kuivuus on erittäin paha ja näyttää olevan ankarinta 30 vuoteen.
As we know, drought is a terrible thing and this drought appears to be the worst in 30 years.
FinnishMikään onnettomuus ei voi olla niin paha, ettei siitä olisi Euroopan unionille jotakin hyötyä.
There never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
FinnishElämänlaatuamme heikentävä suuri paha saa aina alkunsa hyvin pienestä pahasta.
After all the great evils in our society begin from little things.
FinnishJa haluan korostaa, että ongelma on erityisen paha PO VIII: n ja Echo-ohjelman osalta.
I must emphasise that the problem is particularly crucial with regard to DG VIII and ECHO.
FinnishToinen paha ongelma on tekstipuhelinjärjestelmien yhteensopimattomuus.
Another glaring problem is the incompatibility of text telephone systems.
FinnishSitä emme saa unohtaa nyt, kun tilanne Makedoniassa on näin paha.
That is something we must not forget now that things are going so badly in Macedonia.
Finnish(PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska se on pienempi paha.
I have voted in favour of this proposal because it is the lesser of two evils.
FinnishMinun oli vaikea hyväksyä päätöslauselmaa, koska siinä laitetaan paha hyvän aisapariksi.
It was difficult for me to support the resolution because it mixes the worst in with the best.
FinnishTšetšeniassa äskettäin tapahtuneet bosnialaisten pidätykset ovat paha merkki.
The recent arrest of Bosnians in Chechnya is an ominous sign.
FinnishLopuksi todettakoon, että kokonaisuutena tarkasteltuna asiakirjasta jää paha maku suuhun.
Lastly, the document as a whole leaves a nasty taste in the mouth.
FinnishTämä on paha asia paitsi ympäristön myös Euroopan unionin työllisyyden kannalta.
That is unfortunate for the environment but it is also unfortunate for employment in the European Union.
FinnishSovelletaanko Syyriaan eräänlaista "hyvä kyttä, paha kyttä" -lähestymistapaa?
Is that a sort of 'nice cop, nasty cop' approach to Syria?
FinnishVielä 28� vuoden jälkeenkin ympäristödumppaus on edelleen paha ongelma.
After 28 years, environmental dumping is still a major problem.