Como se fala "päätellä" em inglês

FI

"päätellä" em inglês

FI päätellä
volume_up
[päättelen|päätellyt] {verbo}

Tätä meiltä nyt vaaditaan, kuten voidaan päätellä jäsen Cavadan mietinnöstä.
That is what is called for now, as we should conclude from the Cavada report.
Ei pidä päätellä, että hanke on epäonnistunut ja että meidän on mentävä eteenpäin.
We should not conclude that the experiment has failed and that we should move on.
Tästä ei toki pidä päätellä, että muut eivät olisi kiinnostuneita.
One should not conclude from this, however, that others are not interested.
päätellä (também: johtaa)
Mutta en voi päätellä komission itsensä laatimasta asiakirjasta, onko asia näin.
But if this is the case, then I cannot deduce this from the document the Commission is submitting.
Niin voi päätellä sen perusteella, mitä täällä parlamentin keskuudessa kuulemme.
That is what can be deduced from what we are hearing here in Parliament.
Tämä voidaan päätellä selvästi juuri esittämistäni huomioista.
The conclusion can clearly be deduced from the comments I have just made.
Olisi väärin päätellä, että pullonkauloja voidaan vähentää ainoastaan toteuttamalla laajoja hankkeita.
It would be wrong to infer that only large-scale projects can reduce bottlenecks.
Jos hän ei lähde, kansalaiset voivat päätellä, mikä hänen suhtautumisensa demokraattiseen prosessiin.
If he does not do so, people will infer from that his attitude towards the democratic process.
Kuten saatoitte puheestani päätellä, komissio hylkää ensimmäisen vaihtoehdon.
As you will have inferred from what I have said, the Commission rejects the first option.
Tähänastisten saavutustemme perusteella voidaan päätellä, että luku, johon päädymme, on 32 500.
If we were to extrapolate from what we have achieved so far, we would end up with a figure of 32 500.

Exemplos de uso para "päätellä" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishUseimpien suorittimien nimistä ei voi päätellä ovatko ne 64-bittisiä vai 32-bittisiä.
It’s not obvious from the names of most processors if they are 64-bit or 32-bit.
FinnishTämä on tavallaan kysymys, joka pitää päätellä sitten kokonaisuuden perusteella.
This is, as it were, an issue that has to be worked out once we have the 'big picture' .
FinnishNiin voi päätellä sen perusteella, mitä täällä parlamentin keskuudessa kuulemme.
That is what can be deduced from what we are hearing here in Parliament.
FinnishOn hyvin vaikeaa päätellä, onko kaiken kuvitteellisen joukossa yhtään tosiseikkoja.
It is very difficult to work out whether there are any facts amongst all that fiction.
Finnish1:00 Tästä 32 vuodesta voimme päätellä, että uni on jollain tapaa tärkeää.
1:00 Now what that 32 years is telling us is that sleep at some level is important.
FinnishPeruspistemäärästä on helppo päätellä tietokoneen yleinen suorituskyky.
The base score is a good indicator of how your computer will perform generally.
FinnishSiksi voin päätellä, että tasa-arvoinen kohtelu ei poista epätasa-arvoa.
My conclusion from that is that equal treatment alone cannot get rid of inequality.
FinnishKuten saatoitte puheestani päätellä, komissio hylkää ensimmäisen vaihtoehdon.
As you will have inferred from what I have said, the Commission rejects the first option.
FinnishSiitä me voimme päätellä, miten varovaisesti ottomaanien todellisuuteen on suhtauduttava.
So we can clearly see the care needed in addressing the situation in Turkey.
FinnishTuloksesta voidaan päätellä, että kärsivällisyys oli tässä valttia.
It was clearly evident from the outcome that patience had been the best policy.
FinnishNäistä luvuista, jotka ovat jo itsessään selkeitä, voidaan päätellä kaksi asiaa.
From these figures, which are already, in themselves, quite clear, two things can be inferred.
FinnishJos se on vain kuvaileva kertomus, on helppo päätellä, mikä sen tulos on.
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
FinnishVäittäisin, että ilman niitä emme voi päätellä, onko tunneli turvallinen vai ei.
Without those, I would submit that we are not able to judge whether or not the tunnel is safe.
FinnishTiedoston kuvakkeesta voi päätellä, millainen tiedosto on kyseessä.
By looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.
FinnishNäin voidaan päätellä hänen menneisyytensä ja hänen usein osoittamansa asenteen perusteella.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
FinnishVoimmeko päätellä tästä, että jäsenvaltiot eivät enää tarvitse rahaa?
Can we draw from this the conclusion that the Member States no longer need the money?
Finnish   Voidaanko tästä siis päätellä, että teemme näin, koska se hyödyttää virkamiehiä?
   Do I gather then, that the reason we are doing it is because it is good for civil servants?
FinnishMitä voimme päätellä näistä kolmesta ongelmasta, jotka ovat kiistatta olemassa?
What conclusions can we draw from our awareness of these three problems, which undeniably exist?
FinnishTänään iltapäivällä kuulluista kommenteistanne voisi melkein päätellä, että olette antautunut.
From your comments this afternoon, it sounds almost as though you have capitulated.
FinnishTästä voin päätellä, että tällä hankkeella on todella laaja tuki.
What this tells me is that this project really does enjoy widespread support.