Como se fala "olen" em inglês

FI

"olen" em inglês

EN
volume_up
me {pron.}
EN

FI olen
volume_up
{verbo}

olen (também: minä olen, minulla on)
volume_up
I'm {contr.}
Olen siis meribiologi, mutta oikeastaan olen hiukan vanhanaikainen luonnontutkija.
Now, I'm a marine biologist, but I'm actually a bit of an old fashioned naturalist, I suppose.
Jotka ovat -- katsokaa, olen melko nuori, olen vain noin 40-vuotias.
Which is -- you know, like check it out, I'm pretty young, I'm only about 40 years old.
Olen melkein kuollut sukupuuttoon -- Olen paleontologi, joka kerää fossiileja.
I am almost extinct -- I'm a paleontologist who collects fossils.

Exemplos de uso para "olen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishOlen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
I come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
FinnishOlen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
I am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
FinnishOlen hyvin kiitollinen parlamentille roolista, jossa se toimii tässä yhteydessä.
I am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
FinnishOlen tuonut toistuvasti esille huolen EU:n yhä kasvavasta energiariippuvuudesta.
I have repeatedly expressed concern about the EU’s growing dependence on energy.
FinnishArvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
FinnishOlen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
FinnishOlen varma, että komission jäsen Frattinilla on jotakin sanottavaa tästä asiasta.
I am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
FinnishOlen tyytyväinen maan liittymiseen tähtääviin toimiin ja toivon niiden jatkuvan.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
FinnishRahoituspuitteiden osalta olen vahvasti alkuperäisen 70 miljoonan euron kannalla.
As far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
FinnishOlen nimittäin itsekin ollut tupakoitsija.
I know what I am talking about, Mr Katiforis, for I, myself, have been a smoker.
FinnishOlen myös laatinut joukon suosituksia moniarvoisuuden edistämiseksi Euroopassa.
I have also drawn up a series of recommendations to promote pluralism in Europe.
FinnishOlen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
I am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
FinnishOlen myös tyytyväinen siihen, että Alankomaiden hallitus ei pilannut tätä työtä.
I am also pleased that the Dutch Government did not put a spanner in the works.
FinnishArvoisa puhemies, olen todella pettynyt komission tämänpäiväiseen julkilausumaan.
Mr President, I am deeply disappointed by the Commission's statement here today.
FinnishEnsinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.
First of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
FinnishOlen kuunnellut hyvin tarkasti molempia osapuolia ja monia erilaisia eturyhmiä.
I have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
FinnishOlen tutkinut patentin useaan otteeseen ja konsultoinut myös patenttiasiamiehiä.
I have studied this patent several times and also consulted with patent agents.
FinnishOlen ylpeä näkyvästä tuloksesta, joka Euroopan komission tuella on saatu aikaan.
I am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.
FinnishOlen erittäin tyytyväinen, että keskustelut ovat johtaneet kompromissipakettiin.
I am very pleased that these discussions have resulted in a compromise package.
FinnishOlen pahoillani siitä, että ryhmän puheenjohtaja Poettering on poistunut salista.
I am sorry to see that the group chairman, Mr Poettering, is not in the Chamber.