Como se fala "olemus" em inglês

FI

"olemus" em inglês

volume_up
olemus {subst.}

FI olemus
volume_up
{substantivo}

1. geral

olemus (também: ydin, esanssi, perusolemus, A ja O)
volume_up
essence {subst.}
Matkailuraha ei kuitenkaan ole EMU:n syvällinen olemus, vaan yhteinen rahapolitiikka.
Travel money, however, is not the true essence of Economic and Monetary Union: it is the common monetary policy.
Tämän mallin syvin olemus voidaan tiivistää siihen yksinkertaiseen toteamukseen, että siinä yhdistyvät kilpailukyky ja solidaarisuus.
The essence of this model could be boiled down to the simple statement that you have brought together both competition and solidarity.
Budjetti on myös tämän parlamentin ja nimitettävän komission ensimmäinen, joten siinä heijastuu koko uuden EU:n olemus.
The budget is also the first of this Parliament and the newly appointed Commission, and so it reflects the essence of an entirely new EU.
olemus (também: merkitys, laakeri, suunta, suuntima)
volume_up
bearing {subst.}
olemus (também: ilme, kellotaulu, kasvot, naama)
volume_up
face {subst.}

2. psicologia

olemus (também: hahmo)
volume_up
gestalt {subst.}

Exemplos de uso para "olemus" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTässä asiassa olisi pitänyt ymmärtää uskonnon syvin olemus ja kunnioittaa sitä.
In dealing with this matter, understanding and respect for religion are required.
FinnishSopimuksen sisältö ja olemus ovat paljon tärkeämpiä kuin mitkään vaalit.
The content and substance of the agreement is far more important than any election.
FinnishTästä syystä sen kansalaisilla on sekä eurooppalainen että kansallinen olemus.
Its citizens therefore have both a European and a national identity.
FinnishNiillä on huomattavasti universaalimpi merkitys ja yleiseurooppalainen olemus.
They have a far more universal meaning and a pan-European nature.
FinnishTämä syvin olemus tarkoittaa miehiä ja naisia, meidän tiedemiehiämme, meidän insinöörejämme.
This heart is made up of men and women, our scientists and engineers.
FinnishTämä syvin olemus tarkoittaa myös tutkimusinfrastruktuurejamme.
This heart is also made up of our research infrastructure.
FinnishVoit nyt tutkia, kuinka olemus toimii ja mitä sillä voi tehdä.
Now you can explore how the skin works and what it can do.
FinnishLataa olemus sivustossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Follow the instructions on the webpage for downloading a skin.
FinnishTässä on kaikkien meille kantamienne papereiden keskeinen olemus.
That is what the whole of your case boils down to.
FinnishValitse olemusluettelosta olemus, jota haluat käyttää.
In the skins list, click the skin that you want to apply.
FinnishWindows Media Playerissä on viisi näyttötilaa: perus (oletusnäkymä), olemus, koko näyttö, suppea ja pienoistila.
Windows Media Player has five display modes: full (the default view), skin, full screen, compact, and mini Player.
FinnishSehän kuulostaa kovin hienolta, mutta koko tämä hanke kuvastaa, että demokratian olemus on ymmärretty täysin väärin.
It sounds so appealing, of course, but this very project reflects a total misunderstanding of the nature of democracy.
FinnishEn halua olla tyly, mutta todellakin, teillä on tiskirätin karisma ja alemman portaan pankkivirkailijan olemus.
I do not want to be rude, but you know, really, you have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk.
FinnishMyös tämän kehyksen olemus on oltava meille täysin selvä, jotta voimme tietää ja toimia mahdollisimman vastuullisesti.
We must also be free of any doubts as to what the framework is, so that we are able to know and to act as responsibly as possible.
FinnishJoidenkin visualisointien ulkoasu vaihtelee näyttötilan mukaan (perustila, pienoissoitin, koko näyttö tai olemus).
Some visualizations may have different appearances, depending on the display mode of the Player (full, mini Player, full-screen, or skin).
FinnishArvoisa puhemies, Porto Alegressa järjestetyssä toisessa maailmanfoorumissa osoitettiin tämän liikkeen rauhanomainen ja poliittinen olemus.
Mr President, the second world forum at Porto Alegre revealed the peaceful nature, first and foremost, of this movement, and its political nature.
FinnishJoskus todellisuuden aito olemus näyttäytyy juuri ja juuri horisontin takaa. 20:15
FinnishKoulujärjestelmän olemus ja organisaatio kuuluvat tietysti puhtaasti kansalliseen toimivaltaan, eikä komissio aio kaventaa tätä toimivaltaa millään tavoin.
Of course, the substance and organisation of school systems are purely national competences, and the Commission does not intend to encroach on these competences in any way.
FinnishSe tapahtui -- olin puistossa, ja pukeutuneena raamatullisiin vaatteisiini -- sandaaleihin ja valkoiseen kaapuun -- sillä, taaskin, ulkoinen olemus vaikuttaa sisäiseen.
It happened -- I was in the park, and I was dressed in my biblical clothing, so sandals and sort of a white robe, you know, because again, the outer affects the inner.