Como se fala "oleminen" em inglês

FI

"oleminen" em inglês

volume_up
me {pron.}
EN

FI oleminen
volume_up
{substantivo}

oleminen (também: olemassaolo, elämäntapa)
volume_up
existence {subst.}

Exemplos de uso para "oleminen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishEuroopan unionin jäsenenä oleminen on vaikeampaa kuin sen jäseneksi tuleminen.
Being a Member of the European Union is more difficult than becoming one.
FinnishMiehenä oleminen merkitsisi siis sitä, että olisi kaikista pätevin.
Being a man therefore seems, in itself, to be synonymous with maximum competence.
FinnishLiikkumisrajoitealueella oleminen voi olla tuhoisaa maanviljelijän toimeentulon kannalta.
Being in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
FinnishHarvojen työpaikkojen mahdollinen tarjolla oleminen on kiinni puolueiden hyväntahtoisuudesta.
The few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties.
FinnishTämä ei ole sitä, mitä eurooppalaisena oleminen tarkoittaa, ei ainakaan minulle!
This is not what being European means, at least not for me!
FinnishKympin oppilaana oleminen ei tarkoita sosiaalisesta elämästä luopumista!
Being a straight-A student doesn’t mean giving up your social life!
FinnishEnsinnäkin sopimuksen ulkopuolella oleminen ei ole kaikissa tapauksissa etu.
First, being outside the settlement is not always an advantage.
FinnishKysymys on tärkeä, eikä eri mieltä oleminen vahingoita ketään.
It is an important question, and there is no harm in having differences of opinion.
FinnishTasavertaisessa asemassa oleminen johtaa entistä vahvempaan sitoutumiseen.
Being on an equal footing fosters a greater degree of commitment.
FinnishHyvänä yrityskansalaisena oleminen koituu niiden eduksi ja tulee loppujen lopuksi ilmi.
Being a good corporate citizen will redound to their advantage, will show up on the bottom line.
FinnishNaisten ongelmien ydin on ansiotyössä käyminen ja samalla äitinä oleminen.
The main problem for women lies in working and having children.
FinnishSaksan puolustusministerinä oleminen on vaarallisin työ maassa.
Being Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
FinnishSääntöjä voidaan tiukentaa, mutta niiden noudattaminen ja niistä vastuussa oleminen on toinen asia.
Tightening up the rules is one thing, observing them and being accountable is another.
FinnishUskon, että esikuvana oleminen on inhimillisessä yhteiskunnassamme varsin tärkeä ominaisuus.
I believe that in human society acting as a model is a particularly important characteristic.
FinnishHän väitti, että jopa vastaanottokeskuksessa oleminen on parempi vaihtoehto kuin Nigeriaan palaaminen.
However, he claimed that even being held in detention was better than having to return to Nigeria.
FinnishLopeta joutilaana oleminen ja ryhdy osaltasi parantamaan yhteiskuntaa!
Don’t just sit around; make a change in society!
FinnishMarkkinoilla oleminen ei sinällään uhkaa kuluttajaa, ympäristöä tai kyseisten tuotteiden käyttäjää.
Being on the market in itself is not a risk to the consumer, the environment or the user of such products.
FinnishAktiivisena kansalaisena oleminen voi tarkoittaa monia asioita.
Being an active citizen can mean a lot of things.
FinnishArvoisa puhemies, tilastollisten tietojen käytettävissä oleminen on erityisen tärkeää juuri tällaisina aikoina.
Mr President, the availability of statistical data is particularly important at times like these.
FinnishParlamentti tietää, mitä yhteisönä oleminen tarkoittaa, ja sama henki vallitsee Euroopan komissiossa.
Parliament understands what it means to be a community, and that spirit is also present in the European Commission.