Como se fala "olemassa oleva" em inglês

FI

"olemassa oleva" em inglês

FI olemassa oleva
volume_up
{adjetivo}

olemassa oleva (também: olemassaoleva)
Myönnämme, että olemassa oleva kehys soveltuu huonosti puolustusalan markkinoihin.
We recognise that the existing framework is ill-adapted to the defence market.
Yhteisön olemassa oleva lainsäädäntö kattaa suurelta osin päästöjen hallinnan.
Emission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
Onko olemassa oleva lainsäädäntö saatettu voimaan ja pantu täytäntöön asianmukaisesti?
Is existing legislation being properly enforced and implemented?

Traduções parecidas para olemassa oleva em Inglês

me pronome
English
me pronome
English

Exemplos de uso para "olemassa oleva" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTällä pääosastolla on siis myös olemassa voimassa oleva organisaatiokaavio.
There is therefore also a valid organisation chart for this Directorate-General.
FinnishMaailmanlaajuistumista voidaan valitella, mutta se on olemassa oleva tosiasia.
It is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
FinnishTiedetäänkö Euroopan unionissa, että kannibalismi on yhä olemassa oleva ongelma?
Is the European Union aware that cannibalism is an ongoing problem?
FinnishMutta raskaudenkeskeytys on olemassa oleva yhteiskunnallinen draama.
Abortion is, however, a very real social tragedy.
FinnishKolme: Ei, ainoa olemassa oleva asia on käyttäytyminen.
Three: No, the only thing that exists is really behavior.
FinnishTACIS-ohjelma Ukrainassa ei ole ainoa olemassa oleva ongelma.
But TACIS in Ukraine is not the only problem.
FinnishEräs Euroopan yhteiskunnassa edelleen olemassa oleva eriarvoisuuden muoto liittyy koulutusmahdollisuuksiin.
One of the forms of inequality still present in European society is inequality of educational opportunities.
FinnishOlemassa oleva direktiivi on auttamattomasti vanhentunut.
The current directive is hopelessly out of date.
FinnishMeidän on lannoitettava sitä kunnolla, jotta se kasvaa rungoltaan yhtä vankaksi kuin jo olemassa oleva pilari.
We shall have to tend and fertilise it very well until its trunk attains the same girth as the first pillar.
FinnishJäsenvaltioita kehotetaan ohjelmissaan joko vahvistamaan tällaisten alueiden olemassa oleva määrittely tai muuttamaan sitä.
Member States are requested to confirm or to modify their current delimination in their programmes.
FinnishOlemassa oleva perusasetus sisältää jo useita käytäntöön liittyviä ja oikeudellisia eläinten kuljetusta koskevia määräyksiä.
This basic regulation itself contains numerous practical and legal provisions on the transport of animals.
FinnishJo olemassa oleva hyvinvointiero sekä Euroopan unionin ja Meksikon välinen epäsuhta kasvavat edelleen.
The drop in the standard of living and the inequalities between the European Union and Mexico which already exist will be exacerbated yet further.
FinnishSolvit-järjestelmä on tässä yhteydessä erittäin tärkeä, koska se on olemassa oleva järjestelmä, joka on kuluttajien käytössä.
The Solvit system is of great importance in this respect, since it is a mechanism for serving consumers that already exists.
FinnishGlobalisaatio, joka on reaalisesti olemassa oleva kapitalismin päivitetty versio, otetaan annettuna ikään kuin se olisi luonnon laki.
Globalisation, which is in reality an updated version of capitalism, is taken as a given, as if it were a law of nature.
FinnishOnko vastuuta todella olemassa, kun vastuussa oleva kieltäytyy selvästi lähtemästä virastaan sen jälkeen, kun hänen vastuunsa on kyseenalaistettu?
Is there any real accountability, if a responsible person clearly refuses to leave when his accountability has been questioned?
FinnishAluksi meidän olisi tunnustettava, että käytännesäännöt ovat kaikkein kattavin olemassa oleva kansainvälinen aseiden vientiä valvova järjestelmä.
We should begin by recognising that the Code of Conduct is the most comprehensive international arms export control regime in existence.
FinnishHelpoin tapa selvittää toimiiko olemassa oleva laite Device Stagen kanssa on liittää se tietokoneeseen ja katsoa avautuuko Device Stage.
The easiest way to find out if a device you already have works with Device Stage is to connect it to your computer and see if Device Stage opens.
FinnishSe on yksi WTO: n olemassa oleva instituutio joka on luotu varta vasten ratkaisemaan sovintoteitse ja rauhanomaisesti tämän tapaisia konflikteja.
This is an institution which exists in the WTO and it was invented specifically to resolve amicably and peacefully this type of conflict.
FinnishItävallassa, Tanskassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kaikissa tekeillä tiukempi lainsäädäntö tai jo olemassa oleva, vapaaehtoinen järjestelmä.
Austria, Denmark, Netherlands and the UK all have stronger legislation in the pipeline or voluntary schemes already in existence.
FinnishPäästyämme näin pitkälle olisi tietenkin järkyttävää tuhlata tällä hetkellä olemassa oleva aiempaa paljon parempi mahdollisuus saavuttaa rauha.
Having travelled as far as that, it would obviously be a tragedy if the opportunity for peace that now exists more than ever before were to be wasted.