FI ole hyvä
volume_up
{verbo}

ole hyvä (também: olkaa hyvä, ihan vapaasti)

Traduções parecidas para ole hyvä em Inglês

me pronome
English
hyvä adjetivo

Exemplos de uso para "ole hyvä" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTämä ei valitettavasti ole yhtä hyvä, vaikka siinä onkin joitakin hyviä asioita.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
FinnishTämä ei ole hyvä lähestymistapa Euroopassa, josta on tulossa entistä yhtenäisempi.
This is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
FinnishTakautuva sääntö ja sen soveltaminen menneisiin tapahtumiin ei ole hyvä asia.
To make something retrospective and apply to what has happened in the past is bad.
FinnishHyvät kollegat, suhteellinen järjestelmä ei ole hyvä eikä toteuttamiskelpoinen.
Ladies and gentlemen, the proportional system is not good, and it is not applicable.
FinnishTerveydenhuollon määrärahatilanne ei sen sijaan valitettavasti ole kovinkaan hyvä.
Health budgets, on the other hand, are not in such good shape, unfortunately.
FinnishVaikka Euroopan unioni on sitoutunut asiaan voimakkaasti, nykytilanne ei ole hyvä.
Despite strong European Union commitment, the present situation is not good.
FinnishVäkivalta ei ole hyvä eikä pitkän aikavälin ratkaisu ongelmiin missään päin maailmaa.
Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
FinnishOlemme luomassa uutta sotilasliittoumaa, mikä ei mielestäni ole hyvä ajatus.
We are only setting up a new military bloc, which I do not believe is a good idea.
FinnishSe ei ole teidän asianne, hyvä rouva, luenko minä kirjaa ennen nukkumaan menoani.
Whether or not I read a book before I go to bed, Mrs van Bladel, is not your business.
FinnishArvoisa puhemies, minusta tämä ei ole hyvä tapa käydä keskustelua parlamentissa.
I do not believe that this is an effective way of conducting our debates.
FinnishParlamentin jäsenten on helppo todeta, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä sopimus.
It is easy for Members of Parliament to say that this is not good enough.
FinnishEi ole kuitenkaan hyvä, jos Euroopan eri satamat saavat eriarvoista kohtelua.
It is not a good thing if ports inside Europe are given unequal treatment.
FinnishArvoisa puhemies, tällaista aihetta ei ole hyvä käsitellä kiireellisesti.
Madam President, this is not a very suitable subject to deal with through urgency.
FinnishVirkamiesten asettaminen alakohtaisten asiantuntijoiden edelle ei ole hyvä ratkaisu.
A triumph of bureaucrats over experts from the sectors is not a good deal.
FinnishNyt ei ole hyvä hetki jättää transatlanttisia rahoituspalveluja odottamaan.
Now is not a good time to put the transatlantic financial services on hold.
FinnishHuonojen viinien tarjoaminen ei ole siis mikään hyvä suoja häiriköintiä vastaan.
So serving bad wines is not really a safeguard against unruly conduct.
FinnishArvoisa puhemies, tämä ei ole hyvä aika äitiydelle ja vielä vähemmän isyydelle.
Madam President, this is not a good time for motherhood, but even less so for fatherhood.
FinnishHe luulevat, että kyse on Italian laeista, ja minusta tämä ei ole hyvä.
They are convinced they are Italian laws, and I do not think that is a good thing.
FinnishVuoropuhelu ei nimittäin ole hyvä vaihtoehto, ellei se johda edistykseen paikan päällä.
Dialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground.
FinnishIlmaisuun "perustuslaki tai tuho" perustuva ajattelutapa ei ole hyvä eikä järkevä.
A philosophy based on the motto 'Constitutional Treaty or death' is neither good nor wise.