Como se fala "nuori" em inglês

FI

"nuori" em inglês

volume_up
nuori {subst.}

FI nuori
volume_up
{substantivo}

volume_up
youth {subst.}
Nuoria suojelee lasten ja nuorten oikeuksia koskeva yleissopimus.
Young people are protected by the Charter of Child and Youth Rights.
Kansalaiset ovat nousseet vastoin sortohallintoa, joka on käyttänyt luoteja ja tappanut nuoria.
Citizens spoke out against an oppressive regime which has used bullets and killed its youth.
(EN) Arvoisa puhemies, vain yhdeksän päivää sitten teloitettiin iranilainen nuori, Mohammed Hassanzadeh, joka oli vielä alle 18-vuotias.
Mr President, just nine days ago an Iranian youth, Mohammed Hassanzadeh, was executed, having not reached the age of 18.
nuori (também: murrosikäinen)
Kuten tiedätte, se on tarkoitettu vapaaehtoisjärjestöille, joiden toimialana on lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva väkivalta.
As you know, this is intended for voluntary organizations working with issues of violence against children, adolescents and women.

Exemplos de uso para "nuori" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishToiseksi on niin, että WTO:n riitojenratkaisumekanismi on vielä kovin nuori.
Secondly, as it happens, the WTO disputes settlement procedure is still in its infancy.
FinnishAla on aivan liian nuori, ja vastuukysymykset on siten tutkittava tarkoin.
This area is too new for that and must be minutely examined for potential liability problems.
FinnishPlaneetat kelpaavat oikein hyvin, ja nuori maapallo oli miltei täydellinen.
Well, planets are great, and our early Earth was almost perfect.
FinnishMeidän on siis huolehdittava siitä, että nuori sukupolvi oppii lukemaan elokuvamme kieltä.
We must therefore ensure that our younger generation learns to read the language of our cinema.
FinnishIrak on suhteellisen nuori valtio: se itsenäistyi Yhdistyneen kuningaskunnan alaisuudesta vasta vuonna 1932.
Iraq is a relatively new country: it only became independent from Britain in 1932.
FinnishOllessani nuori ja partiolainen tällaisen työn mottona oli "aina valmis palvelukseen" .
When I was a boy scout, we called this a "good deed' .
FinnishVaadin, että hänen tuomionsa kumotaan välittömästi, koska se on ainoa keino vapauttaa tämä nuori mies.
I call for his sentence to be suspended immediately, because that is this man's only way out.
FinnishJa nuori sukupolvemme tulee muuttamaan tämän maan muuttuen samalla itse.
And our younger generation are going to transform this country while at the same time being transformed themselves.
FinnishKaikkein surullisin tapaus on koulunsa keskeyttänyt nuori, jolla ei ole mitään ammatillista pätevyyttä ja joka vajoaa epätoivoon.
The saddest case of all is a school leaver with no qualifications to his credit descending into hopelessness.
FinnishArvoisa puhemies, ikävä kyllä puhumme jälleen kerran uudesta katastrofista, josta Mosambikin nuori demokratia on joutunut kärsimään.
Unfortunately, Mr President, we are speaking once again about a disaster recurring in Mozambique, a new democracy.
FinnishKyseessä on voimakas, hyvin nuori teollisuuden ala erityisesti siinä yhteydessä, kun tarkastelemme monia matkapuhelimiin liittyviä varauksia.
It is a powerful infant industry we are dealing with, in particular when we consider many of the reservations about mobile telephones.
FinnishValtiona se on kuitenkin nuori, sillä se on kuulunut Venäjän ja Neuvostoliiton hallintaan.
For Ukraine to develop will take some time.
FinnishHän sanoi, ettei hänestä koskaan olisi tullut asiantuntijaa ellei hän olisi ollut liian introvertti lähteäkseen kotoa ollessaan nuori.
And he says that he never would have become such an expert in the first place had he not been too introverted to leave the house when he was growing up.
FinnishMeidän on edistettävä kouluissa tietoisuutta esimerkiksi siitä, että joku nuori nainen opiskelee insinööritiedettä ja että hänellä on rohkeutta toimia niin.
The awareness that a girl is studying engineering, and that she is brave enough to do so - that is what we have to promote in schools.
FinnishEuro on vielä suhteellisen nuori valuutta, jonka menestyminen edellyttää Euroopan keskuspankin laajalti tunnustettua kokemusta.
The euro is still a relatively new currency, and it will need to draw on the - widely recognised - experience of the European Central Bank to continue to be a success.
FinnishEuroopan parlamentin nuori historia ei tunne toista esimerkkiä, jossa lainsäädännöllistä valvontaa olisi toteutettu sillä tavalla kuin tässä BSE: n esimerkkitapauksessa.
In the short history of the European Parliament, there is no precedent for how legislative control was exercised in this case of BSE.
FinnishSouha Béchara, joka on nuori tyttö ja joka on tosin yrittänyt tyrannin surmaamista, erään näistä sotaherroista, on ollut nyt vangittuna siellä lähes kymmenen vuotta.
Souha Bechara, a girl who admittedly attempted an act of tyrannicide on the person of one of these warlords, has been detained there for almost ten years.
FinnishJos nuori taas lähtee tilalta, koska ei näe sen tarjoavan tulevaisuutta, hän palaa takaisin vain harvoin, koska elannon voi monissa tapauksessa ansaita nopeammin ja helpommin muualla.
If, however, he leaves the farm because he sees no prospects there, he will only rarely come back, since in many cases a living can be earned faster and more easily elsewhere.
FinnishSe, mikä meitä nyt pelottaa ja mikä meillä on edessämme, on nopea laajentuminen, ennen kaikkea kymmenen sellaisen valtion liittyminen unioniin, joiden demokratia on nuori.
What frightens us is the speed with which this new phase of enlargement is taking place, particularly considering that ten countries are joining the Union which have not long been democracies.
FinnishNiiden mukaan nimittäin 18-vuotias nuori saisi nyt ajaa Alppien soliin 40 tonnin raskaan ajoneuvon, jossa on vaarallisia aineita sisältävä kuorma, vain muutaman tunnin peruskoulutuksen jälkeen!
An eighteen-year-old is now supposed to be allowed to drive a forty-ton lorry with a hazardous load across the Alpine passes - and that after only a few hours' basic training!