Como se fala "mobilisoida" em inglês

FI

"mobilisoida" em inglês

FI mobilisoida
volume_up
[mobilisoin|mobilisoinut] {verbo}

mobilisoida (também: panna liikekannalle)
Myös yksityisiä varoja voidaan mobilisoida.
It may also be possible to mobilise new private money.
Meillä Euroopan parlamentissa on kyky tehdä tämä ja mobilisoida Euroopan julkinen mielipide.
We in this House have the ability to do this and to mobilise European public opinion.
Liettuan historian ratkaisevina hetkinä kansakuntaamme on auttanut sen kyky mobilisoida itsensä.
During the decisive moments in Lithuanian history, our nation has been helped by its ability to mobilise itself.

Exemplos de uso para "mobilisoida" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishMutta poliittinen tahto on mobilisoitava, jotta voimme mobilisoida resursseja.
But the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
FinnishJa voimme mobilisoida resursseja ja poliittista tahtoa.
And we can mobilize resources and political will.
FinnishMe olemme yrittäneet täällä usein mobilisoida varoja ja muuta tukea Albanialle, mutta me olemme kompastuneet neuvostoon ja yksittäisiin jäsenvaltioihin - erityisesti Kreikkaan.
Parliament has frequently attempted to mobilize resources and other forms of support for Albania.
FinnishDavignonin mietintö tuo esiin eurooppalaisen osakeyhtiön ihanteellisena juridisena keinona mobilisoida nimenomaan yksityistä pääomaa Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseksi.
The Davignon report has put forward the European Limited Company as an ideal legal instrument, particularly for mobilizing private capital for the establishment of transeuropean networks.