Como se fala "Lyndon" em inglês

FI

"Lyndon" em inglês

Veja exemplos com "Lyndon" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Lyndon" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishSen nimi on Lyndon LaRouche -verkosto tai Schiller-instituutti.
It is called the Lyndon LaRouche network or the Schiller Institute.
FinnishOlen myös samaa mieltä Lyndon Harrisonin kanssa hänen toteamastaan erilaisten verojärjestelyjen tarpeesta.
I agree with what Mr Lyndon Harrison also said about the need for differential tax arrangements.
FinnishKysymys nro 2 Lyndon Harrison (H-0388/98):
Question No 2 by Lyndon Harrison (H-0388/98)
FinnishKysymys nro 48 Lyndon Harrison (H-0211/97):
FinnishHaluaisin tässä yhteydessä muuten kiittää esittelijä Lyndon Harrisonia asiantuntevasta ja vastuullisesta otteesta asiaan.
At this point I would just like to thank the rapporteur, Lyndon Harrison, for his extremely knowledgeable and responsible approach.
FinnishArvoisa rouva puhemies, minäkin haluaisin onnitella Lyndon Harrisonia erittäin laaja-alaisesta ja pohtivasta mietinnöstä, jolla pyritään saattamaan päätökseen sisämarkkinat.
Madam President, I should also like to congratulate Lyndon Harrison for a very comprehensive and searching report which seeks to complete the single market.
FinnishLopuksi totean olevani varma, että komissaari Montille ei liene yllätys, että tuen Lyndon Harrisonin ehdotuksia työvoiman liikkuvuudesta ja Euroopan yhteisestä työllisyyspolitiikasta.
Finally, I am sure that Commissioner Monti will not be surprised that I support Lyndon Harrison's proposals for labour mobility and a common European employment policy.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Lyndon

No dicionário Português-Espanhol você encontrará mais traduções.