Como se fala "Luvassa on" em inglês

FI

"Luvassa on" em inglês

Veja exemplos com "Luvassa on" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para Luvassa on em Inglês

on
English
me pronome
English

Exemplos de uso para "Luvassa on" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishLuvassa on esitelmiä ja työpajoja seuraavan puiteohjelman markkinointitilaisuudessa.
Presentations and workshops are planned for the launch of the next framework programme.
FinnishKursseja järjestettiin kaikkiaan 29 kappaletta, ja vuonna 2004 on luvassa lisää kursseja.
Twenty-nine courses were run in total, and more courses will be added in 2004.
FinnishPyytäisiin herra komissaaria siis ilmoittamaan, että välitöntä apua on luvassa.
I would ask the Commissioner, therefore, to announce that this immediate aid will be provided.
FinnishSiinä tapauksessa heille on kuitenkin luvassa monia eläkkeisiin liittyviä ongelmia.
In that case, they will face many problems with regard to pensions.
FinnishDublinista on esimerkiksi ilmoitettu, että luvassa on suurempia ja parempia aluksia.
For example, we have had an announcement from Dublin that there are going to be bigger, larger and better boats.
FinnishSiksi vuonna 2001 Irlannissa on luvassa sekä palkankorotuksia että veronkevennyksiä matalapalkkaisille.
Therefore both wage rises and tax cuts for the low paid are on the agenda for Ireland in 2001.
FinnishHaluan kysyä komission jäsen Barrot'lta, mitä johtopäätöksiä viisuminhakijoiden kohdalla on luvassa?
I would like to ask Commissioner Barrot what the implications are going to be for visa applicants.
FinnishUskokaa tai älkää, mutta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen on luvassa 16 prosentin lisäys.
Believe it or not, there is to be an increase of 16% for the area of freedom, security and justice.
FinnishUlkoisten rajojen turvaamiseen tarkoitetun rahaston rahoitukseen sitä vastoin on luvassa 12 prosentin lisäys ensi vuonna.
The fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
FinnishMilloin Euroopan unionille on luvassa toimintastrategia?
When will there be an action strategy for the European Union?
FinnishSaatavilla olevien rahastojen suuruus on noin 750 miljoonaa euroa, mutta maitoalalle on luvassa lisää tukea.
With total funds of some EUR 750 million available, more assistance can be given to the dairy sector.
FinnishHeidän mielestään tärkeintä oli, etteivät neuvottelut "kariutuneet" ja että uusia neuvotteluja on luvassa.
The most important thing, they say, is that the negotiations are not ‘derailed’ and that more are scheduled.
FinnishTeollisuus hyppää mukaan vasta sitten, kun Galileo osoittautuu kannattavaksi ja siitä on luvassa voittoja.
Industry will get on board only when Galileo has demonstrated its earning potential and is set to make profits.
FinnishLuvassa on vielä muita valmisteilla olevia työpajoja.
FinnishAnkaria neuvotteluja on siis luvassa.
So we have some hard negotiating ahead of us.
FinnishSuomi on puheenjohtajavaltiona toisenlainen kuin Berlusconi, eli luvassa on vähemmän näytelmiä ja vähän enemmän rehellisyyttä.
During its Presidency, Finland will not be like Mr Berlusconi: there will be less play-acting and a little more honesty.
FinnishLisää on luvassa, sen voin sanoa.
FinnishPahempaakin on luvassa.
FinnishEnemmän on vielä luvassa!
FinnishMutta pahempaa on luvassa.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Luvassa on

Ainda mais traduções no dicionário Espanhol-Português bab.la.