Como se fala "Luuletteko" em inglês

FI

"Luuletteko" em inglês

Veja exemplos com "Luuletteko" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Luuletteko" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishLuuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
FinnishLuuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset...
Do you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
FinnishLuuletteko, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pitää tällaista hyväksyttävänä?
Do you believe that this will stand up to scrutiny by the European Court of Justice?
FinnishLuuletteko, että päätyisimme siihen tulokseen, ettei korruptiota ole missään?
Do you think we would come to the conclusion that there was no corruption anywhere?
FinnishLuuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset kiintiöt?
Do you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
FinnishLuuletteko, että muissa osissa Saksaa tai Belgiassa ei kärsittäisi siitä?
Do you imagine that other parts of Germany, or of Belgium do not suffer from it?
FinnishLuuletteko, että voimme parantaa tilannetta tältä osin, hyvä komission jäsen?
Do you think that we can improve the situation in this regard, Commissioner?
FinnishLuuletteko, että George Bush piti tiedonvälitystä Abu Ghraibista tasapuolisena?
Do you think that Mr Bush found the information about Abu Ghraib balanced?
FinnishLuuletteko, että tällaisilla julkilausumilla voidaan edistää terrorismin vastaista taistelua?
Do you think that statements like that will further the fight against terrorism?
FinnishLuuletteko tosiaan, että näin edistetään rauhaa nykytilanteessa.
Do you really think that in the current situation it is a contribution to peace.
FinnishLuuletteko, että Richard Nixon piti Watergate-tiedonvälitystä tasapuolisena?
Do you think that Mr Nixon found the Watergate information balanced?
FinnishLuuletteko te, ettei Putin tiedä, että se, mitä Tsetseniassa tapahtuu, ei voi olla oikein?
Do you think that Mr Putin does not know that what he is doing in Chechnya is not good?
FinnishLuuletteko näin ollen, että kansalaiset ovat yksimielisiä unionin harjoittamasta politiikasta?
Do you believe therefore that there is unanimity on this point within public opinion?
FinnishLuuletteko, että sillä voidaan ratkaista näiden kahden maan ongelmat?
Do you think that that could solve the problem of these two countries?
FinnishLuuletteko, että tämä toiminta muuttaa politiikkaamme 180 astetta tänään?
Do you think that action will change our policy 180 degrees today?
FinnishLuuletteko todellakin, että kansalaistemme kokema todellisuus on näinkin täydellinen?
Do you really believe that the reality experienced by our fellow citizens is as flawless as that?
FinnishLuuletteko, että kansalaiset kykenevät tunnistamaan itsensä tässä lähestymistavassa?
Do you think our fellow citizens can accept this approach?
FinnishJos se olisi saapunut perille nopeammin, luuletteko, että tämä uusi tragedia olisi voitu välttää?
If it had arrived sooner, do you not think that this further tragedy could have been avoided?
FinnishLuuletteko te sitten tosissanne, että kiinalaiset eivät osaa lukea sanomalehteä, vai mitä?
Well, do you seriously believe that the Chinese cannot read the papers, or how do you think it looks?
FinnishLuuletteko, että Euroopan unionissa voitaisiin ottaa käyttöön puutteiden julkaisemista koskeva järjestelmä?
Do you think that a system of naming and shaming could be introduced by the European Union?

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Luuletteko

No dicionário Português-Inglês você encontrará mais traduções.