Como se fala "lupauksiaan" em inglês

FI

"lupauksiaan" em inglês

Veja exemplos com "lupauksiaan" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lupauksiaan" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTuen antajat, mukaan luettuna Euroopan unioni, eivät siis olisi pitäneet lupauksiaan.
The donors, including the European Union, are said not to have kept their promises.
FinnishBarcelonan prosessi ei siis ole täyttänyt näitä kysymyksiä koskevia kaikkia lupauksiaan.
The Barcelona process has therefore not kept all its promises on these issues.
FinnishJos unioni ei pysty täyttämään lupauksiaan, se menettää kansalaistensa luottamuksen.
If the European Union cannot keep its promises it is bound to lose its citizens’ trust.
FinnishRikkaat valtiot eivät ole vieläkään täyttäneet Riossa antamia lupauksiaan.
The rich countries have still not fulfilled the pledge they made in Rio.
FinnishSilloinkin kun neuvosto on ottanut sen huomioon, se ei pidä sanaansa tai lupauksiaan.
Even where the Council has taken note of it, it does not keep its word or its commitments.
FinnishArvoisa puhemies, ihmeaseet eivät ole vielä koskaan pitäneet lupauksiaan.
Mr President, miracle weapons have never lived up to their reputation.
FinnishYhdistynyt kuningaskunta ja Ranska eivät ole pitäneet Saint Malon sopimuksen mukaisia lupauksiaan.
The UK and France have failed to deliver the promises of the St Malo Agreement.
FinnishTämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot toteavat haluavansa tehdä jotakin mutta eivät pidä lupauksiaan.
That is because Member States say they will do something and then do not deliver.
FinnishEnsinnäkin niitä on siksi, että jäsenvaltiot eivät täytä lupauksiaan.
Firstly because the Member States do not fulfil their promises.
FinnishLissabonin strategia epäonnistui siksi, että jäsenvaltiot eivät halunneet pitää omia lupauksiaan.
The Lisbon strategy failed due to the reluctance of the Member States to keep their own promises.
FinnishOlisi vahinko, jos neuvosto ei todella täyttäisi monia lupauksiaan ja lisäisi ohjelman varoja tuntuvasti.
It would be a pity if the Council did not keep all its promises to allocate substantial funding.
FinnishSerbien lisäksi myöskään UCK ei pidä lupauksiaan, sen olemme nähneet.
The KLA is also guilty of this, as we have seen.
FinnishTämän lisäksi Belgradin johto ei pidä lupauksiaan koulutuksen järjestämisestä vähemmistöille.
Moreover, the Belgrade leadership is also dragging its heels as regards keeping its promises on education for minorities.
FinnishJäsenvaltiot, alueet, paikallisviranomaiset ja yritysjohtajat eivät kuitenkaan pysty täyttämään lupauksiaan.
Member States, regions, local authorities and heads of businesses alike fail to deliver the goods, however.
FinnishJos näin ei tehdä, Euroopan unioni ei voi täyttää omia lupauksiaan, ja tämä heikentää sen uskottavuutta.
But if this does not happen, the European Union cannot fulfil its own pledges, and this undermines its credibility.
FinnishJos se ei pidä lupauksiaan, kritisoimme sitä.
Where it fails to keep its promises, we criticize it.
FinnishEdellinen suunnitelma epäonnistui kuitenkin siksi, etteivät rikkaat eivätkä köyhät maat noudattaneet lupauksiaan.
However, the previous plan was unsuccessful because both rich and poor countries failed to honour the pledges.
FinnishSiitä huolimatta komissio ja jäsenvaltiot eivät pidä kaikkia hurskaita lupauksiaan eivätkä sisällytä niitä vuosibudjettiin.
Despite all these fine promises, they fail to deliver and to incorporate them in the annual spending plan.
FinnishKyllä, meillä on sääntöjä, ja ne, jotka rikkovat niitä eivätkä pidä lupauksiaan, osoittavat yhteisvastuun puutetta.
Yes, we do have rules, and anyone breaking them, anyone not keeping to their promises, shows a lack of solidarity.
FinnishÄänestin myös kumppanin aseman myöntämistä vastaan, koska se tarkoittaisi sitä, että EU ei ole pitänyt lupauksiaan.
Furthermore, I voted against partnership status, because that would mean that the EU has not honoured its promises.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lupauksiaan

Busque mais palavras no dicionário Alemão-Português.