Como se fala "lupauksesta" em inglês

FI

"lupauksesta" em inglês

Veja exemplos com "lupauksesta" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lupauksesta" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTähän kuuluu vähintään yhdestä konkreettisesta toimesta tai lupauksesta sopiminen.
That involves agreement on at least some concrete actions or guarantees.
FinnishEi ihme, että David Cameronin lupauksesta lähteä PPE-DE-ryhmästä on tullut niin suuri vitsi.
No wonder Mr Cameron’s pledge to leave the PPE-DE Group has become such a huge joke.
FinnishDoris Pack ei ilmeisesti kuullut, kun sanoin, että pidämme kiinni Thessalonikin lupauksesta.
Mrs Pack obviously did not hear me when I said that we are standing by Thessaloniki.
FinnishPienen pieni osa tästä lupauksesta on pidetty: vaalit on järjestetty.
A tiny, tiny part of this promise has been kept: elections have been held.
FinnishSiksi haluaisin, että komissiota muistutettaisiin mietinnössä selkeästi tästä lupauksesta.
This is why I wanted the Commission to be explicitly reminded of this promise in the report.
FinnishEnsinnäkin haluaisin muistuttaa komission pysyvästä lupauksesta Zimbabwen kansalle.
First of all I would like to recall the Commission's continued commitment to the people of Zimbabwe.
FinnishKatsomme, että komission tulkinta tästä lupauksesta on sisällötön.
We think that the Commission’s interpretation of this lacks substance.
FinnishValitettavasti työohjelmassa ei ole jälkeäkään tästä lupauksesta.
Unfortunately, there is no trace of this promise in the work programme.
FinnishPidämme tiukasti kiinni tästä ruotsalaisille äänestäjille annetusta lupauksesta.
We stand firm by that pledge to the Swedish electorate.
FinnishNyt lupauksesta on kulunut puolitoista vuotta, eikä mitään ole vieläkään tapahtunut.
For now, one and a half years later, nothing has happened.
FinnishMuistutan siksi Yhdysvaltojen presidentille tekemästä lupauksesta poistaa viisumivaatimukset.
Therefore, we will remind the President of the United States of the promise he made to lift the requirement for a visa.
FinnishLopuksi kiitän komission jäsentä ja onnittelen häntä lupauksesta antaa vielä 12 miljoonaa euroa.
Finally, I should like to thank the Commissioner and congratulate her on the commitment of the extra EUR 12 million.
FinnishNyt kukaan ei kuitenkaan tiedä mitään tästä lupauksesta.
Now, no-one knows anything about any such promise.
FinnishNeuvosto on toistuvasti todennut aikovansa tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä, ja me pidämme kiinni tästä lupauksesta.
The Council has repeatedly stated its intention to cooperate on this, and we shall hold it to that.
FinnishItse asiassa lomaklubeissa kuluttajat maksavat pitkäaikaisesta lupauksesta saada matkailupalveluja.
In actual fact, with holiday clubs, the consumer pays a sum of money in exchange for a long-term promise of tourist services.
FinnishPidämme tästä lupauksesta kiinni, ja puolustamme sitä.
FinnishHuolimatta julkisesta antamastaan lupauksesta presidentti Lech Kaczyński ei ole edelleenkään allekirjoittanut Lissabonin sopimusta.
President Lech Kaczyński, despite a publicly made promise, has still not signed the Treaty of Lisbon.
FinnishTehkäämme siis tuosta lupauksesta totta ja kasvattakaamme komission kissanpentu tiikeriksi - tiikeriksi, jolla on hampaat.
So let us make that promise a reality and upgrade the Commission's kitten to a tiger - and a tiger with teeth.
FinnishMe pidämme kiinni tästä komission lupauksesta.
FinnishPidättekö kiinni tuosta lupauksesta ja kerrotte meille, mitä muutoksia kertomukseen on tehty sen jälkeen, kun Smidt erotettiin?
Will you stand by that and tell us what substantial changes have been made to the report since Mr Smith was dismissed?

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lupauksesta

No dicionário Inglês-Português você encontrará mais traduções.