Como se fala "Luoteis" em inglês

FI

"Luoteis" em inglês

Veja exemplos com "Luoteis" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Luoteis" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Finnish(NL) Eurooppa on usein sekaantunut kielteisellä tavalla Luoteis-Afrikan asioihin.
. (NL) Europe has often interfered with North West Africa in a negative way.
FinnishTämä on erityisen tärkeä näkökohta omalla kotiseudullani Luoteis-Irlannissa.
This is of particular importance in my region in the north west of Ireland.
FinnishKasvu on heikointa Luoteis- ja Länsi-Irlannissa sekä Shannonin alueella.
The north-west, the west and the Shannon regions are displaying the weakest growth.
FinnishHaluan Luoteis-Englannin saavuttavan jälleen johtavan aseman teknologian kehityksessä.
I want the north-west to regain its position at the forefront of technological progress.
FinnishYhteisön varat ovat jo parantaneet pysyvästi Luoteis-Englannin asukkaiden elämää.
Euro funds have already made a lasting improvement to the lives of the people of the North-West.
FinnishTulvat aiheuttivat suuria vahinkoja erityisesti Luoteis-Irlannissa.
The floods in Ireland caused great damage in the country, especially in the Northwest.
FinnishMyös Espanjassa on nykyään humalahakuista juomista, vaikka se oli aiemmin Luoteis-Euroopan ongelma.
There is now binge-drinking in Spain, which used to be a north-western European problem.
FinnishSen tavoitteena on kalakantojen säilyttäminen ja optimaalinen käyttö Luoteis-Atlantilla.
Its aim is the conservation and optimum utilisation of the fishery resources in the Northwest Atlantic.
FinnishLuoteis-Englannin pelaajat ilahtuisivat kovasti vierailustanne.
They would be very happy for you to visit us in the north-west.
FinnishSe on ottamani valokuva Luoteis-Amazonilla viime huhtikuussa.
It's a photograph I took in the Northwest Amazon just last April.
FinnishLuoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) - Yhteisen kalastuspolitiikan valvonta
NAFO - Monitoring the Common Fisheries Policy
FinnishHän sanoi, että hän haluaa sen kattavan raja-alueiden lisäksi laajoja Luoteis-Venäjän alueita.
He said that he not only wanted cross-border zones but large areas of north-west Russia to be covered.
FinnishLuoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus (
Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (
FinnishOttawassa allekirjoitetaan uusi Luoteis-Atlantin monenvälistä yhteistyötä koskeva yleissopimus.
The new Convention on multi-lateral cooperation in the north-west Atlantic is signed in Ottawa, Canada.
FinnishJos tarkastelen jälleen omaa aluettani Luoteis-Englannissa, se on hyötynyt eurooppalaisesta rahoituksesta.
Again, if I look to my own region of the North-West, it has benefited from European funding.
FinnishTämä on todellinen läpimurto Luoteis-Venäjän saastuneiden ydinlaitosten aiheuttaman ongelman ratkaisussa.
This certainly represents a breakthrough in dealing with contaminated nuclear sites in north-west Russia.
Finnish   Arvoisa puhemies, 19 kiinalaista kuoli muutama päivä sitten Morecambe Bayssa Luoteis-Englannissa.
   Mr President, a few days ago, 19 Chinese people lost their lives in Morecambe Bay in the north-west of England.
FinnishKuka vie kirjeen Irlannin tasavallan luoteis- tai lounaiskolkassa yksin asuville henkilöille?
Who will deliver the letter to the person living alone in the extreme north-west or south-west of the Republic of Ireland?
FinnishLuoteis-Atlantilla kalastettujen saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittaminen (uudelleenlaadittu toisinto) (
Catch and activity statistics in the Northwest Atlantic (recast version) (
FinnishPohjoisessa ulottuvuudessa on kuitenkin aina painotettu enemmän Eurooppaa ja erityisesti Luoteis-Venäjää.
Nevertheless, the Northern Dimension policy has always been more focused on Europe, and particularly on north-west Russia.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Luoteis

Mais no dicionário Português-Inglês.