Como se fala "luonnos" em inglês

FI

"luonnos" em inglês

FI luonnos
volume_up
{substantivo}

1. geral

luonnos (também: suunnitelma, hahmotelma, raakaversio)
volume_up
draft {subst.}
Marco Polon kaltaisen ohjelman on oltava kunnianhimoisempi kuin tämänhetkinen luonnos.
A programme such as Marco Polo must be more ambitious than the current draft.
Komission on määrä lähettää parlamentille niistä ensimmäinen luonnos tänä syksynä.
The Commission is to send Parliament a first draft of this in the autumn.
Komission alkuperäinen luonnos oli kömpelö, huonosti suunniteltu ja harkitsematon.
The Commission’s original draft was a clumsy text, ill conceived and unwise.
luonnos (também: sketsi)
volume_up
sketch {subst.}

2. Arte

luonnos (também: kartonki)
volume_up
cartoon {subst.}

Exemplos de uso para "luonnos" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishLuonnos on tarkoitus hyväksyä CEIOPS:n jäsenten kokouksessa helmikuussa 2006.
It is expected to be adopted by the CEIOPS members’ meeting in February 2006.
FinnishEihän luonnos johda loputtomaan kinasteluun ja puoluepoliittisiin lehmänkauppoihin?
Will it not result in incessant wrangling and party-political horse-trading?
FinnishTähdennän, että luonnos on nukkunut vuoden ajan "vanhurskaan unta".
I would point out that, for one year, this text has been 'sleeping the sleep of the just' .
FinnishPidittepä siitä tai ette, ainoa käsittelyssä oleva teksti on valmistelukunnan hyväksymä luonnos.
Whether you like it or not, the only text on the table is that adopted by the Convention.
FinnishLuonnos, erityisesti sen 1 kohta, parani huomattavasti tässä prosessissa.
This is particularly true of paragraph 1.
FinnishLuonnos ei koske lentokoneen omaa turvallisuutta, johon on kenties keskityttävä jonakin päivänä tulevaisuudessa.
The scope does not extend to on-board security which may need to be addressed at some future date.
FinnishJos luonnos hyväksytään sellaisenaan, komissio tulee seuraamaan noita maita tuomioistuimen kautta vuosien ajan.
If it is agreed as drafted, they will be pursued through the Court of Justice for years by the Commission.
FinnishMiten näin hirveä luonnos on voitu neuvotella?
How could such a monstrosity ever have been negotiated?
FinnishTuo sopimus kuitenkin tehtiin neuvoston kanssa sen jälkeen, kun tämän asiakirjan ensimmäinen luonnos oli laadittu.
That agreement, however, was reached with the Council subsequent to the initial drafting of this document.
FinnishMeille esitetty luonnos asetusten muuttamisesta oli oikeansuuntainen, mutta sen ehdotukset olivat puutteellisia.
The reform plan that was presented to us was moving in the right direction, but it fell short in its proposals.
FinnishNyt luonnos on pantu useiksi kuukausiksi jäihin.
The project is now frozen for several months.
FinnishTässä mielessä luonnos on nyt parempi.
In this respect, the report has been improved.
FinnishTähän asiakirjaan pitää sisältyä luonnos uudesta strategiasta, jonka avulla pyritään parantamaan kaikkien kemikaalien tunnistamista ja arviointia.
This document ought to include an outline of a new strategy for improving the identification and assessment of all chemicals.
FinnishMyös jäsen Grossetête viittasi jälleen siihen, pitäisikö jokaisen komission jäsenen esittää alustava luonnos parlamentin valiokunnille.
Once again, Mrs Grossetête mentioned the need for each Commissioner to present a preliminary report to the Parliamentary committee concerned.
FinnishLopulta valiokunta kuitenkin totesi, ettei tarkistettu luonnos johda niihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin, joihin 100 a artiklassa pakostakin viitataan.
However, it eventually decided that the revised text did not involve harmonisation procedures, which are covered by Article 100a.
FinnishSe on luonnos, hahmotelma, ja kiitän teitä tänään esittämistänne kommenteista, koska minusta ne auttavat huomattavasti tulevaa työtämme.
It is the framework, an outline, and I would like to thank you for your criticism today which, I am sure, will be a great help to us in our future work.
FinnishPuheenjohtaja Gil-Robles jota haluan onnitella toimesta hyväksyntämenettelyn esittelijänä sanoi, että moni muu luonnos on jäänyt unohduksiin.
President Gil Robles, whom I would like to congratulate as rapporteur for this parliamentary assent, has said that many drafts have become deadlocked.
FinnishTämä huono luonnos on siis hylättävä, ei tunnereaktiona - Sir Brittan - vaan jotta kaikki voidaan tulevaisuudessa aloittaa uudelleen esimerkiksi WTO: n puitteissa.
Not because of a touchy reaction, Sir Brittan, but in order to start again at a later date, for example within the framework of the WTO.
FinnishValitsimme tietoisesti sanan luonnos, koska halusimme osoittaa olevamme täysin valmiita neuvottelemaan sinisen laatikon ja vihreän laatikon yksityiskohdista.
We consciously chose the word 'concept' to indicate that we are perfectly willing to negotiate on the details of the blue box and the green box.
FinnishSekä neuvoston puheenjohtaja Michel että luonnos painottavat toki Washingtonin välttämättömyyttä käynnistettäessä rauhanprosessi uudelleen.
Surely, both the President of the Council, Mr Michel, and the non-paper emphasise the indispensability of Washington in order for the peace process to get back on its feet.