Como se fala "luonnonvara" em inglês

FI

"luonnonvara" em inglês

FI luonnonvara
volume_up
{substantivo}

luonnonvara (também: luonnonrikkaus)
Kalakannat ovat todellinen luonnonvara, ja niiden pitäisi olla ikuisesti uudistuvia.
Fish stocks are a truly natural resource and should be renewable for all time.
Makea vesi on erittäin epätasaisesti jakaantunut luonnonvara.
Fresh water is a very unevenly distributed natural resource.
Vesi on herkkä luonnonvara, jonka merkitys on korvaamaton.
Water is a vulnerable and invaluable natural resource.

Exemplos de uso para "luonnonvara" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishTaajuudet ovat kuitenkin niukka luonnonvara ja ennen kaikkea julkinen hyödyke.
However, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
FinnishKupari on uusiutumaton luonnonvara, joka muodostaa suuren osan Chilen tuloista.
Copper is a non-renewable source, which generates a large amount of income for Chile.
FinnishTaajuudet on hyödynnettävä tehokkaasti, sillä ne ovat erittäin tärkeä luonnonvara.
As a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
Finnish   Arvoisa puhemies, syvänmeren koralliriutat ovat suojelumme arvoinen luonnonvara.
   Mr President, deep-water coral reefs are a resource which deserves our protection.
FinnishMeille kerrottiin - ja se on totta - että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara.
We were told - and it is true - that radio spectrum is a scarce resource.
FinnishUhanalaiset villieläimet ja elinympäristöt ovat arvokas ja korvaamaton luonnonvara.
Endangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
FinnishKonfliktiin liittyy myös Norsunluurannikon arvokkain luonnonvara kaakao.
It is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
FinnishEmme voi muuta kuin korostaa sitä, että vedestä on tullut arvokas ja harvinainen luonnonvara.
We can only stress the fact that water has become a precious and rare resource.
FinnishYdinenergia on luonnonvara, jota ilman maailmantalous ei pärjää kauan.
Nuclear energy is a resource which the global economy cannot do without in the long term.
FinnishYKP on jo tuhonnut suurimman osan siitä, minkä olisi pitänyt olla valtava uusiutuva luonnonvara.
The CFP has already wiped out most of what ought to have been a great renewable resource.
Finnish. - (FR) Meille kerrottiin - ja aivan perustellusti - että radiotaajuudet ovat niukka luonnonvara.
We are told - and quite rightly - that radio spectrum is a scarce resource.
FinnishAika on keskeinen tekijä tässä politiikassa ja niukka luonnonvara.
Time is a key factor in this policy and a scarce resource.
FinnishPohjavesi on tärkeä luonnonvara, jota käytetään juomavetenä, teollisuusprosesseissa ja maanviljelyssä.
Groundwater is an important resource, which is used for drinking water, and by industry and agriculture.
FinnishVedestä tulee näet 2000-luvun perustava luonnonvara.
Water will be the fundamental resource of the 21st century.
FinnishTodellisuudessa turve on puuhun verrattavissa oleva uusiutuva luonnonvara, jolla uusiutumissykli on pitempi.
In fact, peat is a natural renewable resource whose cycle for regeneration is longer than that of wood.
FinnishMetsä on myös erittäin arvokas uusiutuva luonnonvara.
The forest is also a very valuable renewable resource.
FinnishHyvät naiset ja herrat, avaruus on yhteinen luonnonvara, eikä se kuulu vain yhdelle kansalle tai yhteisölle.
Ladies and gentlemen, space is a natural shared asset and not just the property of one nation or community.
FinnishKuten Catherine Trautmann totesi, taajuudet ovat niukka luonnonvara, julkinen hyödyke ja myös peruspalvelu.
It is, as Catherine Trautmann has said, a scarce good, it is a public good, and it is also an essential good.
FinnishPohjavesi on tärkeä luonnonvara niin juomaveden kuin teollisuuteen ja maatalouteen liittyvien prosessienkin kannalta.
Groundwater is an important resource for drinking water and for industrial and agricultural processes.