Como se fala "logon" em inglês

FI

"logon" em inglês

Veja exemplos com "logon" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "logon" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishJa ohjelmisto, sekunnissa, laskee siitä Casa de Musican Beethoven-logon.
And the software, in a second, will give you the Casa da Musica Beethoven logo.
FinnishValitse WinLogon-avain ja valitse sitten oikeanpuoleisessa ruudussa Shell.
Click to select the WinLogon key, and then, in the right pane, click Shell.
FinnishJos näet Windows-logon, sinun on tehtävä käynnistysongelmien vianmääritys.
If you see the Windows logo, you need to troubleshoot startup problems.
FinnishParlamentissa tehdyn auditoinnin tuloksena olemme saaneet EMAS-logon.
As a result of an audit in Parliament, we have received an EMAS logo.
FinnishLogoa ei saa käyttää minkään muun logon osana tai elementtinä.
The Logo may not be used as a feature or design element of any other logo.
FinnishOperaation identiteettikysymyksen osalta mainitsin nimenomaisesti sekä logon että keskustelun.
Concerning the identity of the operation, I distinctly mentioned the logo and the discussion.
FinnishNapsauta vasemmassa yläkulmassa olevan Outlookin logon viereistä nuolta.
Click the arrow next to the Outlook logo in the upper left.
FinnishNapsauta Outlookin logon viereistä alanuolta (vasemmassa yläkulmassa).
Click the down arrow next to the Outlook logo (upper left).
FinnishToisaalta voimme hyväksyä Eurooppa-logon, mikäli se on todellakin jonkin arvoinen.
On the other hand, we can only agree with the idea of a European quality mark if it really does mean something.
FinnishKun näytät logon, hyväksyt noudattavasi näitä ohjeita.
By displaying a Logo, you agree to be bound by these guidelines.
FinnishKun näet tietokoneen valmistajan logon, paina F8-näppäintä ja pidä se painettuna.
When you see the computer manufacturer's logo, repeatedly press the F8 key until the Advanced Boot Options screen appears.
Finnish12:23 Kätevä seuraus oli, että oli mahdollista logon muotoa käyttäen luoda mainontaa.
12:23 And one of the handy things that came about was that you could take the logo type and create advertising out of it.
Finnishnapsauttamalla Saapuneet-kansion yläosassa SkyDrive-logon vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Sähköposti.
account, just click the arrow next to SkyDrive at the top of your inbox, and then click Mail.
FinnishJos näet tämän logon, sinun ei tarvitse pohtia, toimiiko laitteisto 64-bittisessä Windows-versiossa.
If you see this logo, you don't have to wonder if the hardware is going to work on a 64-bit version of Windows.
FinnishJos näet tämän logon, sinun ei tarvitse pohtia, toimiiko laitteisto 64-bittisessä Windows-versiossa.
If you see this logo, you don’t have to wonder if the hardware is going to work with the 64-bit version of Windows.
FinnishYmmärsin tämän, kun käänsin sen arkkitehtikielestä tavalliseen englantiin, tarkoittavan logon luomista.
Which I understood after I translated it from architecture speech in to regular English, basically as logo making.
FinnishEmme siis halua lopettaa ECHOn logon käyttöä.
We do not, for example, wish to abolish ECHO' s logo.
FinnishNapsauta Outlook-logon vieressä olevaa alanuolta.
Click the down arrow next to the Outlook logo.
FinnishMicrosoft pidättää itsellään oikeuden muokata Logon näyttämisoikeutta tai lopettaa sen milloin tahansa.
Microsoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify your permission to display the Logo at any time.
FinnishOhjeita Euroopan komission logon ja muiden visuaalisen ilmeen elementtien käyttöön erilaisissa viestintätuotteissa
The basic principles on applying the European Commission's logo and visual identity to an entire range of communication products.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • logon

No dicionário Inglês-Português você encontrará mais traduções.