Como se fala "logiikka" em inglês

FI

"logiikka" em inglês

EN

FI logiikka
volume_up
{substantivo}

logiikka
volume_up
logic {subst.}
Tämä epäselvä logiikka käy selkeästi esiin, kun tarkastellaan kahdenlaisia lukuja.
This incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Nyt vallitsee samankaltainen vääristynyt ja obskurantti logiikka.
It is the same perverse and obscurantist logic which is at work.
Mikä logiikka tässä on, vaikka asia olisikin sovittu Edinburghissa.
What is the logic of that? Even if it was agreed in Edinburgh in 1992?

Exemplos de uso para "logiikka" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishNäiden kahden suosituksen logiikka on kiistaton ja niitä kannattaa pohtia perusteellisesti.
These two recommendations are undeniably logical and deserve serious thought.
FinnishEuroopan globalisaation takana oleva logiikka on sietämätön.
The rationale behind the European Globalisation Adjustment Fund is intolerable.
FinnishKuitenkin täytyy huomauttaa, että siinä on epätasainen logiikka.
Nevertheless, we feel obliged to say that it is blemished by an element of distorted reasoning.
FinnishTämän vuoksi, koska tässä mietinössä vahvistetaan tuonkaltainen logiikka, emme missään tapauksessa voi hyväksyä sitä.
We do not agree with this approach and therefore cannot approve the report.
FinnishTaloudellisen tuottavuuden logiikka asetetaan siis ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien edelle.
Actually, the EU' s goal is for profitability to gain the upper hand over ecological and social considerations.
FinnishTodellinen logiikka on kuitenkin seuraavanlainen.
The real rationale at stake is, however, this one.
FinnishTällainen on ehdotuksen poliittinen logiikka.
That is the political rationale of this proposal.
FinnishVain mahdin logiikka selittää tämän politiikan.
Only the imperialist mind thinks in this way.
FinnishJoka tapauksessa tämän taloudellisen riippumattomuuden logiikka on aina sama, jonka me epäilemättä tuomitsemme.
At any event, financial autonomy of this type is still in line with that same rationale which we are clearly against.
FinnishUudelta tavoitteelta 2 puuttuu valitettavasti sisäinen logiikka, arvoisa komissaari, se on ja pysyy " gulassitavoitteena" .
The new Objective 2 is, unfortunately, not logical, Madam Commissioner. It is and remains a scrambled objective.
FinnishSekä työhön että muihin tuotantotekijöihin, kuten pääomaan, kohdistuvan verotuksen logiikka on käännettävä ylösalaisin.
We must reverse the taxation philosophy we apply to the labour market and other production factors, especially capital.
FinnishTämä taloussodan logiikka on mielestämme korvattava yhteistyön logiikalla, etenkin rahataloudellisella tasolla.
We believe that this system of economic warfare should be replaced with a strategy of cooperation, particularly at the monetary level.
FinnishTällainen logiikka voi johtaa vain yhdenlaiseen lopputulokseen: julkisten investointien laskuun sekä kansallisella että unionin tasolla.
This reasoning inevitably leads to only one outcome: lower public investment at both national and European level.
FinnishPatijnin logiikka on oikeaa logiikkaa.
FinnishKatson, että valmistelukunnan ja HVK:n välille voidaan tehdä ero vain, mikäli onnistutaan rikkomaan kansallinen logiikka.
I do not believe that we will be able to distinguish between the Convention and the IGC unless we manage to change national thinking.
FinnishOlemme kuitenkin myös sitä mieltä, että näiden rahastojen logiikka on ristiriidassa Euroopan rakentamisen uusliberalistisen logiikan kanssa.
We also believe, however, that the thinking underlying these funds contradicts the neo-liberal thinking behind European integration.
FinnishPuolustusteollisuuden alalla ja sen erityispiirteiden takia on tärkeää saattaa selvästi suvereeniteetin logiikka etusijalle markkinalogiikkaan nähden.
Because of its specific nature, it is important in the defence sector to ensure that sovereignty prevails over market forces.
FinnishIndividualistinen logiikka saattaa heikentää EU:ta ja viedä taaksepäin integraatioprosessia, jota olemme niin vaivalloisesti rakentaneet viime vuosikymmenet.
An individualistic approach is likely to weaken Europe and set back the process of integration we have so painstakingly built over recent decades.
FinnishUusiutuvien energialähteiden merkityksen korostaminen ja niiden hyödyntämisen lisääminen Euroopassa: tämä on se logiikka, joka ohjaa toimintaamme toisessa käsittelyssä.
(IT) The importance of renewable energy and increasing its use in Europe are at the basis of the measure we are examining at second reading.
FinnishJälleen kerran taloudellisen kannattavuuden sekä työpaikkojen ja investointien vähentämisen logiikka synnyttää turvattomuutta ja aiheuttaa ekologista ja inhimillistä tuhoa.
Once again, the approach of profit, job cuts and investment has led to a lapse in safety and has caused an ecological and human disaster.