Como se fala "liittoutuneet" em inglês

FI

"liittoutuneet" em inglês

EN
EN

FI liittoutuneet
volume_up
{nome próprio}

1. militar

liittoutuneet
volume_up
Allied {n.p.}
Liittoutuneet kävivät läpi hänen kokoelmansa ja löysivät maalauksia ja etsivät käsiinsä ne myyneet ihmiset.
Then the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Eurooppa ja sen kumppanit, jotka ovat liittoutuneet ryhtyäkseen vaikeaan sotilaalliseen toimintaan, ovat esittäneet selvästi vaatimuksensa.
Europe and its partners, allied in this difficult military action, have clearly laid down their demands.
Kuten korkea edustaja Solana tietää aiemman toimensa perusteella, useat liittoutuneet maat eivät täytä edes NATOn joukkoja koskevia velvollisuuksiaan.
As Mr Solana knows from his previous appointment, many Allied states do not even fulfil their force commitments to NATO.

Exemplos de uso para "liittoutuneet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishIlmasto, kulttuuri ja historia ovat liittoutuneet sitä vastaan.
The climate, culture and history have conspired against it.
FinnishMuslimit ja kristityt ovat - ihkaensimmäistä kertaa tässä maassa - liittoutuneet tuomitakseen tämän kauhistuttavan tilanteen.
Muslims and Christians have united - a first in the country - to condemn this abomination.
FinnishMinä en kuulu niihin, jotka haluavat rangaista Puolaa ja muita valtioita siitä, että ne ovat liittoutuneet mieluummin Yhdysvaltojen kuin Euroopan kanssa.
I am not one of those who want to punish Poland and the other countries that prefer US solidarity to European solidarity.
FinnishUseat liittoutuneet jäsenvaltiot katsovat, että yhteisen sotilaallisen joukon muodostaminen merkitsee alkua unionin yhteisen puolustuksen järjestämiselle.
Many aligned countries believe that the formation of a common military force would mean the start of a common defence arrangement.
FinnishSe, että olemme vahvasti liittoutuneet esittelijämme kannalle - haluan kiittää ja onnitella häntä vielä kerran - on tästä paras todiste tänään.
The fact that we have all rallied strongly around our rapporteur - whom I would like to thank and congratulate once again - is the best proof of this today.
FinnishTässä on siis kysymys vähäisistä voitoista, joita ne länsimaat, jotka ovat liittoutuneet uuden jakson aloittamisen puolesta, käyttävät vaihtovälineenä.
The gains were therefore minimal, and were used by the countries of the West, which are united in their desire to launch a new round, as a means of buying what they wanted.
FinnishEuroopan unionilla on tehtävänsä yhteiskunnassa, mutta lännen pääasiallinen puolustusjärjestelmä on edelleen Nato, koska olemme liittoutuneet Yhdysvaltojen kanssa.
The European Union has a role in society, but the principal defence of the West is still NATO, and it is so because it is our alliance with the United States of America.
FinnishEn saanut sellaista vaikutelmaa, että Ranskan presidentti eli Ranskan korkein edustaja ja presidentti Déby olisivat liittoutuneet jollakin tapaa ajaakseen etujaan.
I did not get the impression there was any kind of alliance of interests between the French President, in other words, France's most senior representative, and President Déby.